Eerste blad    Vorig blad    Blad 120 van 142 bladen Volgend blad    Laatste blad

19X74509-    Catharina (Kaatje) BOGERT (Burger) [41523].
Gehuwd voor de kerk [11618] op 16-10-1687 te Albany (USA) (N.D.G.) (bron: First Dutch Reformed Church of Albany NY (USA) Batch nr M50619-1 ODM film nr 908989 Marriages 1686-1980) met Jacobus Isaacsz van DEURSEN (van Deurse) [38257], 25 jaar oud (zie 19U00002b).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth van DEURSEN (van Deurse) [43642], geboren op 01-09-1691 te New York (USA) (zie 20U00003a).
   2. v  Sarah (Sara) van DEURSEN [65390], gedoopt (N.D.G.) op 06-01-1697 te New Amsterdam (USA) (zie 20U00003b).
   3. m  Johannes van DEURSEN [65398], gedoopt (N.D.G.) op 07-02-1700 te New Amsterdam (USA) (zie 20U00003c).
   4. m  Jacobus van DEURSE [65404], gedoopt (N.D.G.) op 20-09-1702 te New Amsterdam (USA) (zie 20U00003d).

19X74502a    Abraham Jansse van ALSTYNE [38247].
Gehuwd voor de kerk [22310] op 17-01-1694 (brontekst: Dit huwelijk wordt tegenstrijdig elders nog eens gemeld) met Marretje (Marritje) Teuwisse van DEURSE [65625], 19 jaar oud (zie 19U00000i).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dirkje van ALSTYNE [62172] (zie 20 74502a).

19X74208a    Bernhardina ten ZWEGE [22513], begraven op 11-10-1694 te Steenwijk, dochter van Petrus ten ZWEGE [22514] (zie 18 74208-) en Bernhardina VOSKUYL [23874] (zie 18 12537-).
Ondertrouwd [11091] op 12-09-1686 te Steenwijk met Mr. Jannes van DOORNE [22223] (zie 20K00088e).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19X74168a    Arent Jacobsz TUTTEL [36557], overleden na 1681 (brontekst: na 28-02-1681), zoon van Jacob Wichersz TUTTEL [36569] (zie 18 74168-) en Grietje HILLEBRANTS [36657] (zie 18 12515-).
Ondertrouwd [17885] op 03-01-1675 te Steenwijk met Hendrickien van DEURNE [36399] (zie 20K00099b).
 
19X74157-    Pieter TUWAART (Tuaert alis: Tuwaert) [45380], begraven op 29-01-1766 te Rotterdam (bron: DTB 44), woont 1736 op de Dijk te Rotterdam, NL. Als Weduwnaar.
Gehuwd (1) [16306] voor 1700 (brontekst: voor 10-08-1700) met Geertie Franc GOYERS (de Goyer) [45514] (zie 19 14990-).
Ondertrouwd (2) [16088] op 22-01-1736, gehuwd op 07-02-1736 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)) met Cornelia Gevertsdr van DOORNE [55984], 56 jaar oud (zie 19K00033h).
 
19X74150a    Joost (Josua) van SITTEREN (van Cittert Alias: Citters) [48178], geboren te Rotterdam, begraven op 21-11-1766 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996), brontekst: Impost 15 gld.), zoon van Harman Jansz van SITTERT [48179] (zie 18 74150-) en Aerjaentje JACOBS [48340] (zie 18 14414-), woont 1720 op de Dijk te Rotterdam, NL. Laer 1724 op de Zijl te Rotterdam en Later: tot 1766 Zuid Blaak bij de Schyft.
Ondertrouwd [17014] op 28-07-1720, gehuwd op 13-08-1720 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)) met Pieternella (Pieterneletie) Pietersdr. van DOORNE [48172], 30 jaar oud (zie 19K00043e).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harman van SITTEREN [48677], gedoopt op 19-03-1724 te Rotterdam (zie 20 74150a).

19X74131-    Hendrick van REIJSINGE [52408], woont op 14-01-1694 te Geldrop, NL, 14-01-1694 [RA Deurne inv 103 fol 147 ex Docu-Data-Deurne.]:
Hendrick van Reijsinge, wonend te Geldrop, als man van Jenneken Jan Claessen van DOERNE, verkoopt aan Peter Willem Henssen, wonende alhier,
1/4 deel in huis en landerijen die van Marij Jan Claessen, de zus van zijn vrouw, is aangekomen, en waarin de voornoemde Peter woont. Koopsom 200 gld.
Gehuwd [13920] voor 1694 met Joanna (Jenneke) Jan Claessen van DEURNE (van Doerne) [21181] (zie 19K00041d).
 
19X74127-    Neeltje (Neeltie) RAVENSTEYN [48706], geboren te Rotterdam. Op 13-11-1733 en 16-04-1734 testeerde te Rotterdam Juffr. Jannetje Ravesteyn, weduwe van Jacob Huyge van der Plas, gewezen commandeur op Groenland en wonende op Delfshaven, en in beide disposities noemde zij haar zuster Neeltje Ravesteyn, getrouwd met Jan van DOORN.
Het echtpaar van DOORNE-Ravesteyn heeft te Rotterdam geen kinderen laten dopen. [Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)]. Zij woont 1715 Wijnhaven te Rotterdam, NL. Later: Lommerstraat over de Custer te Rotterdam.
Ondertrouwd [16970] op 24-02-1715, gehuwd op 12-03-1715 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)) met Jan Pietersz van DOORNE [48850], 19 jaar oud (zie 19K00043g).
 
19X74126a    Klaasjen OIJERS [27751], geboren na 1658 te Steenwijk, overleden in 1704 te Steenwijk (brontekst: Overluid 03-07-1704), dochter van Oijer Wibes KIVIT [27752] (zie 18 74126-) en Grietgen Gerrit van de RAMHORST [27753] (zie 18 09069-).
Gehuwd [17532] op 01-02-1685 te Steenwijk met Jacob Jacobs Cents van DOORNE [26826] (zie 20K00092a).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19X74116-    Johannes van MUNSTER [42800], geboren te Munster (D), overleden circa 1693, woonde voor 1693 Hoogstraat te Rotterdam, NL.
Ondertrouwd [15684] op 15-11-1693, gehuwd op 29-11-1693 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996), brontekst: Dit echtpaar liet te Rotterdam geen kinderen dopen en evenmin werd hun begraafakte aldaar teruggevonden. Onderzoek in andere bronnen bracht evenmin iets over hun levensloop aan het licht. Kennelijk vestigden zij zich na hun huwelijk elders. [Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)] ) met Willemintie Gevertsdr. van DOORNE [42378], 17 jaar oud (zie 19K00033f).
 
19X74102-    Jacob MARTENS [25449].
Gehuwd [14133] voor 1663 (brontekst: voor 21-01-1663) met Hermtien van DOORNE [25296] (zie 20K00090b).
 
19X74088-    Adolph Jansz KONINGH [48064], Matroos, geboren te Rotterdam, overleden voor 1703 (brontekst: voor 16-04-1703), woonde 1701 Goudschewegh te Rotterdam, NL. Adolph Janse Koningh, tegenwoordigh gere(e)dt sijnde omme in dienst van de geoctroyeerde Oost-Indische Comp(agnie) ter kameren der stad Delft als matroos te varen na Oost Indiën,
en Jannetie Pieters van DOORN, echtelieden wonende te Rotterdam,
maakten op 16-04-1703 aldaar een mutueel testament.
De langstlevende zou hun eventuele kinderen moeten opvoeden etc.
en een uitzet meegeven.
Bij haar kinderloos vooroverlijden zouden haar ouders Pieter Ariens van DOORN en Grietie Jans, indien nog in leven, de simpele legitieme portie erven.
Bij zijn kinderloos vooroverlijden zou zijn vrouws zuster Cornelia Pieters van DOORN of haar wettige nakomelingen een dergelijke portie uitgekeerd krijgen.
De langstlevende zou absolute voogd over de minderjarigen zijn en na diens overlijden eventueel de Rotterdamse koopman Bruynn de With en de pontgaarder Hendrick Grel.
De testateurs ondertekenden als: Adolf Ians Koonigh en Jannetie van DOOREN. Dit echtpaar heeft geen kinderen te Rotterdam laten dopen.
Jannetie was op 19-03-1724 nog doopgetuige aldaar.
[Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)].
Ondertrouwd [16987] op 13-03-1701, gehuwd op 08-05-1701 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)) met Jannettie Pietersdr. van DOORNE [48021], 17 jaar oud (zie 19K00043c).
 
19X74070-    Willem HENDRIKSZ [25289].
Relatie [13071] met Hermtien van DOORNE [25288] (zie 21K00088b).
 
19X74053-    Nn NN Doorne uxoris [5718].
Gehuwd [12360] voor 1668 met Jan Evertsz Cents van DOORNE [21935] (zie 20K00088a).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19X74045a    Adriaen (Ary) Servaesz. NN Doorne uxorus [45640], Messenmaker, geboren circa 1641, begraven op 02-06-1695 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)). Een akte van 06-11-1669 noemt Aryen Servaesz. messenmaker te Rotterdam met de leeftijd van 28 jaren. Zoon van Servaes Thijsz NN [45648] (zie 18 74045-) en Annetgen Ariens NN [45661] (zie 18 12523-), woont 1663 Oostende te Rotterdam, NL. Later: tot 1695 Nyewe Vranckstraet in ´t Mydden te Rotterdam.
Ondertrouwd [16501] op 09-09-1663 te Delfshaven (brontekst: Met attestatie van Rotterdam), gehuwd op 23-09-1663 te Delfshaven (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)) met Maertgen (Maartje) van DOORNE (Arijnens) [45622], 18 jaar oud (zie 18K00043b). Mr. W. Wijnaendts van Resandt, schreef over dit echtpaar ook in de Nederlandsche Leeuw jrg. 1986.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arij Ariensz van der SCHILDE [84823] (zie 20 74045a).

19X74020a    Christiaen (Corstiaen) Claes van den BROEK [47983], Varensgezel, geboren te Rotterdam, overleden na 1708 (brontekst: na 26-06-1708), zoon van Nicolaes van den BROEK [47992] (zie 18 74020-) en Jannetje CORSTIAENS [48003] (zie 18 14415-), woonde 1706 Wester Wagenstraat te Rotterdam, NL. Op 19-09-1707 maakten Corstiaen Claesz. van den Broek, varentgezel, en Neeltje Pieters van DOORNE, echtelieden wonende in de Breestraet te Rotterdam aldaar een mutueel testament.
De langstlevende zou hun kind of kinderen moeten opvoeden etc. en tot erfgenaam benoemen.
Bij zijn kinderloos vooroverlijden zouden zijn ouders, indien nog in leven, zijn blote legitieme portie ofwel 4 zilveren ducatons erven.
De testateur tekende als: Korstiaen Klaesze; zijn vrouw plaatste haar handmerkje.
In 1708 liet dit echtpaar een kind te Rotterdam dopen, waarbij Jannetie Pieters van DOORN als peet fungeerde en Jannetie Robberts doopgetuige was. [Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)].
Ondertrouwd [16963] op 07-11-1706, gehuwd op 21-11-1706 te Rotterdam (bron: Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996)) met Neeltie Pietersdr. van DOORNE [47811], 28 jaar oud (zie 19K00043a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas van den BROEK [48005], gedoopt op 26-06-1708 te Rotterdam (zie 19 74020a).

19X74010a    Margaretha BOCKHOORN [37669], geboren 1667 te Amsterdam, begraven op 16-03-1716 te Amsterdam, dochter van Harmen Barendsz BOCKHOORN (van Bockeren) [37705] (zie 18 74010-) en Annetje Joghems RICKERS [37729] (zie 18 12516-).
Gehuwd [17888] op 11-04-1690 te Amsterdam met Mr. Barend van DOORNE [37654] (zie 20K00086a).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
19X72604c    Wilhelmina (Willemijn) Jans van TRICHT (van Trigt) [58925], gedoopt (R.K.) op 09-02-1686 te Helmond (getuige(n): Lambertus Peeters van den Broeck en Maria Jacobi) (bron: BA ´sHB 4306 fol 252v), overleden op 16-04-1741 te Helmond op 55-jarige leeftijd (bron: Arch. 1 inv. 4306 fol. 252v), begraven op 17-04-1741 te Helmond. Meter op zondag 24 december 24-12-1724 Helmond; Gedoopt R.K. Anna Margareta
dochter van Henricus van Eijck en van Henrica van Tright.
Peter: Jacobus van Eijck en
Meter: Wilhelma van DEURSEN. [arch. 4 Nr. 3]. Dochter van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
Ondertrouwd [18019] op 05-11-1712 te Helmond (bron: Arch. 4/10 inv. 9), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1712 te Helmond (bron: Arch. (4) 10 inv 9), gehuwd voor de kerk op 13-11-1712 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Maria Jansen en Maria Arts) (bron: Arch. 4 reg 6) met Albertus Alberts van DOORNE (van Deursen/Dorne) [37553], 30 jaar oud (zie 19K00038e).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Albertus (Aelbert) van DEURSEN [58928], gedoopt (R.K.) op 19-06-1714 te Helmond (zie 20K00038a).
   2. v  Jacoba van DEURSEN [30856], gedoopt op 18-07-1715 te Helmond (zie 20K00038b).
   3. v  Ida van DEURSEN [58930], gedoopt (R.K.) op 02-03-1718 te Helmond (zie 20K00038c).
   4. m  Henricus van DEURSEN [58931], gedoopt (R.K.) op 26-08-1720 te Helmond (zie 20K00038d).
   5. v  Maria Elisabeth van DEURSEN [58932], gedoopt (R.K.) op 08-12-1723 te Helmond (zie 20K00038e).
   6. v  Anna van DEURSEN [77866], geboren 10-1724 (zie 20K00038f).

19X72602-    Oswaldus Robert van TRICHT [11696], begraven op 08-11-1747 te Gemert (bron: Reg 23.00 pag 31 R18). Peter op woensdag 8 december 08-12-1723 te Helmond; Gedoopt R.K.
Maria Elisabetha Dochter van Albertus van DEURSEN en van Wilhelmina van Trigt.
Peter; Oswaldus Robert en
Meter; Henrica van Trigt [Arch 4 nr 31.]

En op zondag 24 februari 24-02-1743 te Gemert Gedoopt R.K. Jacoba
Dochter van Jacobus Oswald en van Helena Gorts.
Peter Oswaldus Robbert en
Meter; Catharina Verschuijl loco Maria van DEURSEN [Reg 10 pag 67.].
Gehuwd voor de kerk (1) [22323] op 21-01-1698 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Sebastianus Loijen en Magister/Koster Joannes van Puijffelijck) (bron: Band 17 pag 104 R12) met Cornelia Henricus van BERLICUM (van Berlicom) [65449], 32 jaar oud (zie 19 19830-).
Gehuwd voor de kerk (2) [3874] op 07-11-1714 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus HORNKENS en Albertus VERHOEVEN en Arnoldus van der LINDEN) (bron: Band 18 pag 19 R13, brontekst: Ontheffing van Afkondiging.) met Emerentia Alberti van DOORNE [47722], 37 jaar oud (zie 19K00038b).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elizabeth Robert van TRICHT (Roberts) [37733], geboren circa 1698 (zie 20 72602a).
   2. m  Jacobus Oswald Robert van TRICHT [65448], gedoopt (R.K.) op 11-10-1699 te Gemert (zie 20 72602b).
   3. v  Henrica Roberts van TRIGT [37836], geboren circa 1700 (zie 20 72602c).
   4.   Nog drie kinderen van TRICHT [65450], geboren voor 1713 (zie 20 72602+).
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Cornelis Albertus van TRICHT [37730], gedoopt (R.K.) op 02-06-1716 te Gemert (zie 20 72602g).
   6. v  Jacoba Oswald van TRICHT (Roberts) [37731], gedoopt (R.K.) op 08-03-1718 te Gemert (zie 20 72602h).

19X72031a    Josephus Henrici Guilielmi van de LINDE (Willems) [79642], geboren circa 1668, zoon van Henricus WILLEMS (Linde) [26095] (zie 18 72031-).
Gehuwd [8982] op 16-10-1694 te Schijndel (bron: Schepen DTB 23 fol 12v (kan ondertrouw zijn geweest)), gehuwd voor de kerk op 31-10-1694 te Schijndel (R.K.) (bron: DTB 14 fol 57r, brontekst: bruid als: Johanna Willemse Claessen.) met Johanna (Jenneke) Nicolai van DEURSEN (Claessen Alias: Willems) [79641] (zie 19B07700b). {Zij is later gehuwd voor de kerk [30611] op 22-10-1702 te Schijndel (getuige(n): Petronella Roeffs en Guiliema Franciscus Roeffs) (bron: DTB 32 fol 72v, brontekst: Met dispensatie.) met Joannes PENNINCX [30508] (zie 19 23088-).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Josephi, Guillielmi van de LINDE (Willems) [79643], gedoopt op 24-05-1695 te Schijndel (zie 20 72031a).

19X71838-    Elisabeth (Leijsken) Theodorus DIREX (Dierickx) [29037], geboren te Heeze.
Ondertrouwd [12746] op 18-08-1668 te Nuenen (bron: DTB 11 fol 21v), gehuwd voor de kerk op 02-09-1668 te Nuenen (R.K.) met Joannes (Jan) Adam van DEURSEN (Willems) [45402], 21 jaar oud (zie 19TP0400f).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Joannes van DEURSEN (Adam(s)) [29047], geboren na 1668 te Gerwen (zie 20TP0400a).
   2. m  Theodorus van DEURSEN [20748], gedoopt (R.K.) op 20-02-1673 te Nuenen (zie 20TP0400b).
   3. v  Elisabetha van DEURSEN [20751], gedoopt (R.K.) op 10-03-1675 te Nuenen (zie 20TP0400c).
   4. v  Joanna Jansen van DEURSEN (Adam(s)) [38487], gedoopt (R.K.) op 28-08-1678 te Nuenen (zie 20TP0400d).
   5. m  Adam van DEURSEN [20754], geboren te Gerwen (zie 20TP0400e).
   6. m  Adam Joannes van DEURSEN [74741], gedoopt op 20-02-1681 te Gerwen (zie 20TP0400f).

19X71690b    Matthias Hendricx SWAGERS (Stragers) [37506], begraven op 24-11-1670 te Helmond (bron: inv. 4303 Fol. 23), zoon van Hendrick SWAGERS (Stragers van Weonsel) [11234] (zie 18 71690-) en Catharina Mathijsen NN Swagers uxoris [11235] (zie 18 01689-).
Gehuwd voor de kerk [10454] op 22-12-1664 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Joanna(es) van den Bergh en Catharina Becx) (bron: BA sHB 4 fol 53v) met Joanna Machiels van DEURSEN [37507] (zie 19Q00080a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michael STRAGERS (Swagers) [37504], gedoopt (R.K.) op 12-06-1666 te Helmond (zie 20 71691a).
   2. m  Joannes SWAGERS [59769], gedoopt (R.K.) op 28-09-1669 te Helmond (zie 20 71691b).
   3. m  Jacobus Matthias SWAGERS [63515], gedoopt (R.K.) op 05-09-1670 te Helmond (zie 20 71691c).

19X71680-    Agnetis WIJNANTS [59776].
Ondertrouwd [18364] op 08-05-1683 te Helmond (getuige(n): Adrianus Joannis en Winandus Gijsberts), gehuwd voor de kerk op 23-05-1683 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Maria Theodori en Magdalena Theodori (sororibus)) (bron: BA ´sHB 5 Fol. 61) met Joannes (Jan) Thomassen van DEURSEN [59775] (zie 19Q00060-).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna (Jenneke Janss) Jansen van DEURSEN (van Deurne) [37630], gedoopt (R.K.) op 21-04-1684 te Helmond (zie 20Q00060a).
   2. v  Petronella Joannis van DEURSEN [59777], gedoopt (R.K.) op 01-10-1687 te Helmond (zie 20Q00060b).

19X71440b    Margriet Bartel COURTOIS (Bartels) [20828], geboren circa 1636, dochter van Bartholomeus COURTOIS (Cortoijs, Corthuijs) [56180] (zie 18 71440-) en Maria (Marijke, Meriken) Silvester (Vesters) SCHENCKENS (Wilbords Schenckels) [56178] (zie 16 84891f).
Ondertrouwd [6416] op 11-05-1670 te Deurne, gehuwd op 19-05-1670 te Deurne (bron: DTB 3, brontekst: voor beiden eerste wettige echt in de N.D.G. kerk.), gehuwd voor de kerk op 19-05-1670 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Henrico Jacobs en Anna Wilberts van Styl.) (brontekst: Beiden in eerste echt verbonden.) met Johannis (Jan) Jansse van DOERNE [47453] (zie 19K09030a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Bartholomeus (Bartel) Janssen van DEURSEN (van Doerne Alias: van Doorne) [15263] (zie 20K09030a).
   2. v  Elisabeth (Lijsbet) Johannis van DOERNE [47437] (zie 20K09030b).
   3. v  Joanna (Jenneke) Jansen van DOERNE (van Doorne) [47460] (zie 20K09030c).
   4. m  Paulus Janssen van DOERNE (van Deursen) [74618] (zie 20K09030d).

19X71180a    Anna Mathias LOOMANS (Loemans) [43798], overleden 1683 (brontekst: voor 10-03-1683.). Doopgetuige op 30-03-1671 te Someren R.K.:
Mathias Zoon van Antonius Mathias en van Antonia Theodorus.
Getuigen; Egidius (Jelis) Godefridus en
Anna Mathias Loemans. [DTB 47 fol 12v.]. Dochter van Mathias LOOMANS (Loemans) [79203] (zie 18 71180-).
Ondertrouwd [11957] op 02-01-1671 te Someren (bron: BA´sHB 47 fol 68) (getuige(n): Wolfgangus Judocus en Wilhelmus Mathias LOEMANS), gehuwd op 23-01-1671 te Someren, gehuwd voor de kerk op 23-01-1671 te Someren (R.K.) (getuige(n): Barara VERSCHUEREN en Rolandus Michael) (bron: DTB 3 fol 68v BA´sHB 47 fol 68v, brontekst: Petrus Martinus van Duersen. Volgens Remery; nadrukkelijk omdat hij onder die naam trouwde op 23-01-1671... en dat klopt.. ) met Petrus (Peter) Martini van DEURSEN (van Duersen) [43244] (zie 19N00007c).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathias (Tys, Mathijs) Petri van DEURSEN (van Duerse Alias: Matia van Deurssen, Peeters Alias: Loomans) [43122], gedoopt (R.K.) op 18-09-1672 te Someren (zie 20N00008a).
   2. m  Egidius (Dielis, Diliaen) Peeters van DEURSEN (van Doren) [33617] (zie 20N00008b).

19X71177a    Maria (Marijke) NN Deursen uxoris [44351].
Relatie [12554] met Jan van DEURSE [44350] (zie 19T00000-).
Uit deze relatie:
   1. m  Frans Janze van DEURSE [44352], geboren circa 1690 te Zwijndrecht (zie 20T00000a).
   2. v  Maria Jans (Marijke) van DEURSE [44359] (zie 20T00000b).
   3. m  Johannes Janse van DEURSE (van Deursen) [44361] (zie 20T00000c).

19X71134d    Godefridus Janssen van der STEEN (Meeuwissen Alias: Meeus) [62773], gedoopt (R.K.) op 16-10-1684 te Gemert (getuige(n): Thomas Bernarts en Leonarda uxoris Nicolaus Adriaens) (bron: Reg 5 pag 189), begraven op 14-07-1755 te Gemert op 70-jarige leeftijd (bron: Reg 23.00 pag 139 R18), zoon van Joannes Bartholomeus Petrus van der STEEN (Meeuwissen) [37502] (zie 18 71134e) en Elisabetha Nicolaes Gerardi ROMBOUTS (Claessen, Rommen, Rumoldi) [40133] (zie 18 19748-), woont voor 1755 Capellaenstraedt te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk (1) [20733] op 23-jarige leeftijd op 19-01-1708 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus HORNKENS en Arnoldus HESELAERS) (bron: Band 17 Pag. 191 R12) met Mechtildis Laurensen van DEURSEN (Franssen) [62950], 31 jaar oud (zie 21G00000c).
Gehuwd voor de kerk (2) [22137] op 30-jarige leeftijd op 28-05-1715 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walt. H. en Joannes Jorissen) (bron: Band 18 pag 28 R13) met Anna MICKERS [59713], 40 jaar oud (zie 21 81607b).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
 
19X71063a    Catharina (Catalyn) Goossens VERMEULEN [44168], gedoopt (R.K.) op 14-11-1654 te Someren (getuige(n): Antomius Petrus en Catharina Hubertus) (bron: DTB 1 fol 15), overleden op 05-02-1714 te Someren op 59-jarige leeftijd (bron: DTB 8 fol 3v, brontekst: Als Catalyn van Deurne.). Meter op zaterdag 28 januari 28-01-1708 Someren; Gedoopt R.K.
Henricus Kind van Ambrosius N. v.d. Moesdyck en van Maria Petrus Vermeulen.
Peter: Theodorus Aerts en
Meter: Catharina M. van DEURSEN. [DTB 1 fol 16v].

En Getuige te Someren datum? gedoopt R.K.:
Nicolaas Zoon van Nicolaas Classens van DEURSEN en van Johanna Henrickx.
Getuigen: Franciscus Willems en
Catharina Marcelis van DEURSEN. [DTB 49 fol 26v.]. Dochter van Guilielmus Johannes VERMEULEN (Goossens) [44346] (zie 18 71063-) en Catharina Gevardus NN Vermeulen uxoris [64113] (zie 18 19275-).
Gehuwd voor de kerk [12137] op 21-jarige leeftijd op 25-07-1676 te Someren (getuige(n): Arnoldus Henrickx en Marcelis Franssen) (bron: DTB 47 en 66.3 fol 58v) met Marcelis Claessen van DEURSEN (Bruinen van Deurne) [43028] (zie 19N00000c).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna (Jenneke) Marcelis van DEURSEN (Seelen) [34144], gedoopt op 29-06-1677 te Someren (zie 20N00010a).
   2. v  Maria Marcelis van DEURSEN [1552], gedoopt op 29-01-1679 te Someren (zie 20N00010b).
   3. v  Maria Marcelis van DEURSEN (Ceelen) [1554], gedoopt op 06-10-1680 te Someren (zie 20N00010c).

19X71061b    Maria (Marij) Henricus Goorts van VELTHOVEN (Hendrik Geerits) [59880], geboren voor 1665 te Someren, begraven op 01-04-1743 te Heeze (bron: DTB 23 fol 14v), dochter van Henricus van VELTHOVEN [15034] (zie 18 71061-) en Guilielma NN Velthoven uxoris [15037] (zie 18 12122-).
Gehuwd voor de kerk [20989] op 20-09-1693 te Heeze (bron: DTB 4 fol 39) met Michael (Gielen) Nicolaas van DEURSEN (Claessen) [58893] (zie 19N00000d). {Hij was eerder gehuwd [2826] circa 1680 met Allegunda (Elsken) Wilhelmus THIJSSEN (Tijssen) [58894] (zie 19X79957-).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thijs van DEURSEN (Claessen) [61781], geboren na 1681 (zie 20N00000b).
   2. v  Luijtje van DEURSEN [63567], geboren na 1681 (zie 20N00000c).

19X71061a    Johanna (Jenneke) Hendricx van VELTHOVEN [44088], gedoopt (R.K.) op 25-07-1654 te Someren (getuige(n): Johannes van Vlierden en Joanna Johannes Lambertus) (bron: DTB 1 fol 14), overleden 12-1711 te Someren (bron: R.K. DTB 8 fol 2v). Meter op 16-01-1717 te Someren gedoopt R.K.; Johanna Cath.
Dochter van Sebastianus N. Wynen en van Wilhelma N. van DEURSEN.
Getuigen; Antonius Janssen en Johanna M. van DEURSEN.
[BHIC 8105 inv 1 fol 60.]. Dochter van Henricus van VELTHOVEN [15034] (zie 18 71061-) en Guilielma NN Velthoven uxoris [15037] (zie 18 12122-), vermeld te Someren 1684-1699.
Ondertrouwd [1188] op 20-11-1681, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-11-1681, gehuwd voor de kerk op 30-11-1681 te Someren (R.K.) (getuige(n): Nicolaas Michiels en Michael Janssen (van Deursen?)) (bron: BA´sHB 48 fol 55v) met Nicolaas Klaessen van DEURSEN (van Dursen) [14146], 21 jaar oud (zie 19N00000h).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus van DEURSEN [6412], gedoopt op 23-11-1681 te Someren (zie 20N00003a).
   2. m  Henricus van DEURSEN [42786], gedoopt (R.K.) op 01-04-1683 te Someren (zie 20N00003b).
   3. m  Henricus van DEURSEN [34103], gedoopt (R.K.) op 15-07-1685 te Someren (zie 20N00003c).
   4. v  Wilhelma van DEURSEN [34105], gedoopt (R.K.) op 12-09-1688 te Someren (zie 20N00003d).
   5. m  Nicolaes van DEURSEN [43159], gedoopt (R.K.) op 26-03-1692 te Someren (zie 20N00003e).
   6. v  Wilhelmina (Wilhelma) Nicolaas van DEURSEN (van Dursen) [34109], gedoopt (R.K.) op 17-07-1695 te Someren (zie 20N00003f).
   7. v  Antonia van DEURSEN [42612], gedoopt (R.K.) op 28-05-1697 te Someren (zie 20N00003g).
   8. m  Theodorus (Dierck) Claessen van DEURSEN (van Deurne) [42690], gedoopt (R.K.) op 10-06-1701 te Someren (zie 20N00003h).

19X71059-    Creyntje Jansen van de ZEYLBERGH (van de Goorbergh?) [44328]. Kruimel p.33 spreekt ineens van Cryn(tje) Jansdr. van de Goorbergh!,
abusievelijk?

Ja. In november 2009 Deden Nick van Deursen, Guus van Deurzen en Theo Aldenzee een uitgebreid onderzoek in Someren DTB´s en hebben haar niet gevonden.
Niet onder Sijl, Zijl, Syl, Zyl, Seijl. Zeijl, Seyl, Zeyl, Goor, Ghoor, Ceel, Seel of Zeel.
Voorbehoud kan er nog zijn als de schepenprotocollen en RA´s Someren toegankelijk zijn gemaakt, hetgeen de komende jaren mogelijk zal gebeuren door de pas nieuw ogerichte Heemkundekring de Vonder in Someren.
Het kan ook zijn dat hier Petronella (Peerken) Janssen wordt bedoeld die Nick van Deursen wist te localiseren.
[nov. 2009 familiearchivaris@gmail.com].
Relatie [12131] met Michiel (Gielen (Gysbert)?) Jan Michiels van DEURSEN [43147] (zie 19N00001c). Onder voorbehoud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [12130] voor 1679 met Mechel (Metie) Willem Jan WYLAERTS (Willems) [44321] (zie 19X71058-). Hij was eerder ondertrouwd [21772] op 11-11-1690, gehuwd voor de kerk op 25-11-1690 te Someren (bron: DTB 66.19 en 66.6 fol 11v, brontekst: "Michiel Jan Michiels, weduwnaar van Metie Willems.) met Petronella (Peerken) Janssen VALENS [64117] (zie 19X81509-).}
 
19X71058-    Mechel (Metie) Willem Jan WYLAERTS (Willems) [44321], overleden voor 1690.
Gehuwd voor de kerk [12130] voor 1679 met Michiel (Gielen (Gysbert)?) Jan Michiels van DEURSEN [43147] (zie 19N00001c). {Hij is later ondertrouwd [21772] op 11-11-1690, gehuwd voor de kerk op 25-11-1690 te Someren (bron: DTB 66.19 en 66.6 fol 11v, brontekst: "Michiel Jan Michiels, weduwnaar van Metie Willems.) met Petronella (Peerken) Janssen VALENS [64117] (zie 19X81509-). Hij had ook ooit een relatie [12131] met Creyntje Jansen van de ZEYLBERGH (van de Goorbergh?) [44328] (zie 19X71059-). Onder voorbehoud.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina (Catalyn) Michiels van DEURSEN [25548], gedoopt (R.K.) op 01-08-1681 te Someren (zie 20N00002a).

19X71057-    Margaretha Hendriks SNIJDER (Snijders) [44032], geboren circa 1655, overleden op 03-01-1736 te Someren (bron: DTB 51 fol 11), begraven op 04-01-1736 te Someren (bron: Kosterrek. 6 fol 67). Getuige te Someren op 18-07-1702 R.K.; Petrus Zoon van Mathias Petrus van DURSE en van Willemyn ....NN.
Getuigen; Peter: Theodorus Johannes Lene en
Meter: Margaretha (uxoris) Michael van DURSE. [BA´sHB 49 fol 73.].
Gehuwd voor de kerk [12048] 1678 te Someren met Michiel (Michiel Martinus) Martens van DEURSEN [43148] (zie 19N00007e).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Michiel (Martens) van DEURSEN (van Deurne) [43032], geboren circa 1677 te Someren (zie 20N00007a).
   2. m  Martinus (Marten) Janse Michiels van DEURSEN [33842], gedoopt (R.K.) op 10-08-1679 te Someren (zie 20N00007b).
   3. v  Aldegonda (Gonda) Michiels (Martens) van DEURSEN [42575], gedoopt (R.K.) op 14-12-1681 te Someren (zie 20N00007c).
   4. m  Petrus van DEURSEN [43209], geboren op 02-05-1685 te Someren (zie 20N00007d).
   5. m  Petrus (Pieter) Miechiels van DEURSEN [43248], gedoopt (R.K.) op 07-09-1687 te Someren (zie 20N00007e).
   6. v  Catharina (Catalyne) Miechiels van DEURSEN [42662], gedoopt (R.K.) op 08-06-1690 te Someren (zie 20N00007f).
   7. m  Leonardus (Leendert, Lindert) Michiles van DEURSEN (Gielen, Miggels) [34139], gedoopt (R.K.) op 06-06-1694 te Someren (zie 20N00007g).
   8. m  Judocus van DEURSEN [33849] (zie 20N00007h).
   9. v  Helena Janse van DEURSEN [33854] (zie 20N00007i).
   10. m  Hermanus van DEURSEN [40215] (zie 20N00007j).

19X71056-    Peter Hendrik Peters BAECKERMANS [42410].
Gehuwd [12133] voor5-1677 met Catharina (Cathalynken) Jan Michiels van DEURSEN [42661] (zie 19N00001a).
 
19X71046a    Anna Gevers van den EIJNDE [15074], gedoopt (R.K.) op 28-01-1644 te Helmond (getuige(n): Petrus ab Hemstelroij loco Antonius Henrix en Catharina NN loco Margareta vidua Henrici Henrix (Hernix)) (bron: Ba ´sHB 3 fol 60v), dochter van Geverardus (Geve) Cornelij van den EIJNDE (van den Eijndt) [15264] (zie 18 71046-) en Henrica van HEMSELROI [36319] (zie 19 85088a).
(getuige(n): Joanna(es) Marcelli en Anna Joannis van DEURSEN), gehuwd voor de kerk [3973] op 29-jarige leeftijd op 05-02-1673 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Philippus Arnoldi et Mechtilde Jacobi) (bron: DTB BA´sHB 5 fol 26) met Jacobus Joannis van DEURSEN [37530], 25 jaar oud (zie 19K00028a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes Jacobus van DEURSEN [59243], gedoopt (R.K.) op 29-03-1674 te Helmond (zie 20K00028a).
   2. m  Petrus Jacobs van DEURNE (Deursen, van Deursen) [37648], gedoopt (R.K.) op 23-05-1675 te Helmond (zie 20K00028b).
   3. v  Henrica van DEURSEN [36320], gedoopt (R.K.) op 17-09-1679 te Helmond (zie 20K00028c).
   4. m  Joannes Jacobs van DEURSEN [37539], gedoopt (R.K.) op 18-03-1684 te Helmond (zie 20K00028d).

19X71030b    Simon Martens BOUMANS (Baumans) [63158], gedoopt (R.K.) op 01-05-1679 te Gemert (getuige(n): Judocus Boumans en Adriana uxoris Arnoldus Willems) (bron: Reg 5 pag 69), begraven op 31-10-1743 te Gemert op 64-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 pag R17), zoon van Martinus Joest BOUMANS (Bouwen) [1524] (zie 18 71030-) en Wilhelmina Arnoldus Wilhelmi ANTHONIS (Aerdts Willems Teunisse) [1525] (zie 18 13129a).
Gehuwd voor de kerk [20687] op 34-jarige leeftijd op 13-08-1713 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus HORNKENS en Arnoldus HANSSENS) (bron: Band 18 pag. 8 R12) met Joanna Laureijnsen van DEURSEN (Franssen) [62953], 27 jaar oud (zie 21G00000g).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
19X71024b    Joanna (Anna) van den BOGAART [63273], gedoopt (R.K.) op 10-03-1649 te Gemert (getuige(n): Walramus Walrami van den Bogaert loco Antonius Danielis ex ´s-Hertogenbosch en Catharina Joachimi Joannis loco Lucia Joannis van Hove) (bron: Reg 2 fol 262, brontekst: Met dank aan Dhr. Lambert van den Bogaart, Nistelrode 04-02-2012 ), begraven op 29-06-1719 te Gemert op 70-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 pag 11 R17). Partner op donderdag 10 maart 10-03-1689 Gemert; Gedoopt R.K.
Mattheus Zoon van Joannes van den Eijnden en van Catharina.
Peter: Paulus Tonijs loco Jacobus Claessens en
Meter: Johanna, uxoris Petrus van DEURSEN loco Wilhelma, uxoris Henricus van den Bogart. [Reg. 6 pagina 55.]. Dochter van Petrus Walrami van den BOGAERT [48500] (zie 18 71024b) en Mechtildis Mathei van HOOFF [48501] (zie 18 04419a), woont voor 1719 Fellenoirt te Gemert, NL, 23-11-1699 [RA Gemert-Bakel R124 fol 358.]: Hendrick van den Bogaert, mede voor de absente mr. Willem van Maenen e.v. Marie van den Bogaert, en voor de gelijke kinderen van Walraven van den Bogaert, Peter Ffransen (van DEURSEN) als man van Joanna van den Bogaert, Jan Thomassen van den Eijnden als man van Catharina van den Bogaert, mede voor de absente Elisabeth van den Bogaert, hebben overgegeven aan het Gasthuijs, gefundeerd door juffrouw Agnees van den Broeck tot ´s-Hertogenbosch, een somma van 800 gulden,
zijnde de helft van de 1600 gulden hen nagelaten door juffrouw Margaretha van Geffen, en dat weer uit een somma van 2000 gulden ten laste van de stad Helmond. Get.: JL/JS 23 nov. 1699).
Gehuwd voor de kerk [20712] op 30-jarige leeftijd op 27-06-1679 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Ambrosius van der LEE) (bron: Band 3 pag 443) met Petrus Franssen Petri van DEURSEN (van Dorne/Doorne, van Duersen) [63168], 30 jaar oud (zie 20G00000b).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19X71017-    Maria Tijssen WILLEMS [43227], overleden circa 1695.
Gehuwd voor de kerk [12331] op 11-02-1689 te Erp met Joannes Joannes Henrici van DEURSSE [79386], 31 jaar oud (zie 20B07600b). {Hij is later gehuwd voor de kerk [12332] op 37-jarige leeftijd op 22-01-1696 te Veghel met Eertje THOMASSEN [43218] (zie 19X71010-).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
19X71010-    Eertje THOMASSEN [43218], geboren te Erp, gedoopt (N.D.G.) te Veghel, begraven op 31-12-1715 te Erp (bron: DTB 13 fol 50v).
Gehuwd voor de kerk [12332] op 22-01-1696 te Veghel met Joannes Joannes Henrici van DEURSSE [79386], 37 jaar oud (zie 20B07600b). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [12331] op 31-jarige leeftijd op 11-02-1689 te Erp met Maria Tijssen WILLEMS [43227] (zie 19X71017-).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19X71001-    Nicolaas VERHOYSEN [5957].
Relatie [1170] met Maria Peter Michiels van DEURSEN [5956] (zie 19#41133-).
 
19X70946a    Lambertus Judoci van den MORTEL (Meussen) [47525], Smid, Landbouwer, gedoopt circa 1685 te Deurne, begraven op 17-10-1747 te Deurne (bron: DTB 6 fol. 74v, brontekst: 7 stuijver.). Overlijdensoorzaak ´ Rode Loop ´ (heersende epidemie), zoon van Judocus (Joost) Jansen MEUSSEN (van Gemert Alias: Joost Jansen de Smet van de Mortel) [42514] (zie 18 70946d) en Geertruy Goris Jansen VERHOEVEN [42515] (zie 18 03921a).
Gehuwd voor de kerk (1) [9899] op 22-08-1711 te Deurne (R.K.) met Johanna Wilhelmina BOLLEN [42516] (zie 19 03922a).
Ondertrouwd (2) [13663] op 05-10-1726 te Deurne (bron: DTB 16 fol 52), gehuwd op 20-10-1726 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 20-10-1726 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Henricus van DOERNE en Petrus van den MORTEL) (bron: DTB 2 fol 258) met Antonia (Antonet Goorts) Godefridi van DOERNE (van Deurne) [47481] (zie 20K00051e).
Ondertrouwd (3) [9966] op 09-01-1729, gehuwd op 23-01-1729 te Deurne (bron: Sch.DTB 16 fol 62v) (R.K.) met Johanna Theodora (Jenneke) BAKERMANS [42519] (zie 19 03921-).
Uit het eerste huwelijk:
   1.   Zeven kinderen van den MORTEL [42518], gedoopt 1712-1724 te Deurne (zie 20 70946a).
Uit het tweede huwelijk: 1 kind.
Uit het derde huwelijk:
   3.   Twee kinderen van den MORTEL [42520], gedoopt 1730-1732 te Deurne (zie 20 70946+).

19X70831-    Elisabeth NN Deursen uxoris [85877], overleden na 1706 (brontekst: 10-11-1706 Elisabet weduwe van Hendrick Cornelissen van DEURSEN bekent schuldig te zijn aan Aert Ariaan Olislagers tweehonderd vijftig gulden en deze te restitueren over een jaar.
[BHIC 7700 inv 72 fol 458] ).
Relatie [29650] met Hendrick Cornelissen van DEURSEN [85876] (zie 19Z10101-).
 
19X70814-    Cornelis Jansz van GESEL [55989], geboren te Rotterdam.
Gehuwd [16977] op 15-01-1682 te Rotterdam (bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , inv 043) met Heyltje van DOORNE [55988] (zie 19K09015a).
 
19X70810a    Baron Casparus (Caspar) van MERWIJCK van KESSEL (Meertz) [57178], 1722-1724 Heer van Asten, Heer van Kessel (Heer van Oijen), overleden voor 1727. Caspar III Via testament verwerft hij huis Oijen in 1717, voorheen 164 verkocht door van Kessel gt. Roffaert aan Gerard Cocx en van Kessel gen Roffaert (met stamreeks geparenteerd in 15e eeuw ver terug aan van de Griendt via Vinck)
[ http://nl.wikipedia.org/wiki/Caspar_van_Meerwijck ]

1724 [Tax 1900-169.]: Casper van Merwijck liet beslag leggen op Ruwenberg.
In 1726 was Willem van Grevenbroeck pastoor van St Michielsgestel.


Caspar van Meerwijck was een adellijk persoon die getrouwd was met Cornelia Maria Charlotta van DOERNE en die gedurende korte tijd, van 1722-1724, heer was van Asten.
Hij heeft nog een krediet verstrekt aan de bewoners van Asten, aangezien dit dorp grote schulden had gemaakt vanwege de doortocht en inkwartiering van diverse troepen.
Op deze wijze kon hij een nogal hoge rente innen, en maakte de bewoners ook meer afhankelijk van de heer.

Na hem werd uiteindelijk Johannes Christophorus de Bertholf Ruyff de Belven weer heer van Asten. 31-05-1728 [RHICL 115.05.10 Reichskammergericht, Teil X: Prozessakten des Hauptstaatsarchivs Dusseldorf.]: Gerhard Ahasver Ludwig Baron von Horion de Colonster appelliert gegen eine vom Kuringer Lehnssaal im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um das Testament seiner im Kindbett verstorbenen Ehefrau, Anna Wilhelmina Baronin von DOERNE, ausgesprochene Inhibition.
Kaspar Freiherr von Merwick hatte vor dem Lehnssaal der Grafschaft Horn gegen den Appellanten auf Herausgabe von Haus Ghoor und des daraus seit dem Tod der Anna Wilhelmina von DOERNE erzielten Nutzens geklagt.
Der Baron von Merwick begrundete seine Anspruche mit dem Testament der Verstorbenen, in dem ihm diese im Falle ihres kinderlosen Todes Haus Ghoor per Legat vermacht habe.
Gegen den von Gerhard Ahasver Ludwig von Horion vorgenommenen Verkauf von Holz aus dem zu Haus Ghoor gehurigen Wald erhob der Baron von Merwick Inhibitionsklage wegen litis pendente geschehener Schadigung.

Gegen das vom Lehnshof der Grafschaft Horn in dieser Angelegenheit ausgesprochene Dekret apellierte er an den Kuringer Lehnssaal, bei dem er die gewunschte Inhibition erhielt.
Gegen dieses Inhibitionsurteil des Kuringer Lehnssaals appelliert von Horion an das RKG.
Der Appellant erklart, Haus Ghoor und die dazugehrigen Besitzungen nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes sowie nach bereinkunft mit Bertholf Baron von Belven als sowohl testamentarischem als auch ab intestato Erben in ruhigem Besitz gehabt, von darauf lastenden Hypotheken befreit und allgemein melioriert zu haben.
Der Verkauf des Holzes bedeute keine Schadigung des Appellaten.
In der Hauptsache erklart er, dass das vom Appellaten fur seine Klage herangezogene Legat niemals Geltung erlangt habe, da Anna Wilhelmina von DOERNE nicht kinderlos verstorben sei, sondern ihr Sohn noch einige Stunden nach dem Tod der Mutter uberlebt habe.
Mit RKG-Urteil vom 31-05-1728 erlangen die Erben des Kaspar von Merwick zunchst die Absolution von der gegen sie am RKG ausgesprochenen Ladung, da diese direkt an den mittlerweile verstorbenen Freiherrn von Merwick gerichtet war und zudem nicht ordnungsgemass durch einen RKG-Boten insinuiert worden sei.
Der Appellant erklart die Unregelmigkeiten bei der Insinuation mit der Furcht des RKG-Boten vor Repressalien durch die geldrischen Beamten und erlangt mit RKG-Urteil vom 10-01-1728 die restitutio in integrum und eine citatio edictalis gegen die Erben des Appellaten.
Nach einer Prozesspause von 1732 bis 1738 wird mit RKG-Urteil vom 17-07-1738 einerseits entschieden, dass die im decretum a quo enthaltene Inhibition zu kassieren sei, andererseits werden die Parteien zur Handlung in der causa principalis aufgefordert.
In der Frage des Erbes von Haus Ghoor erklaren die Appellaten, da das Kind erst nach dem Tod der Mutter per Kaiserschnitt geboren worden sei und keine Lebenszeichen gezeigt habe.
Am 20-11-1744 urteilt das RKG auch in der Hauptsache zugunsten des Appellanten, der von der erstinstanzlich gegen ihn erhobenen Klage freigesprochen wird.

Enthlt: Klager: Gerhard Ahasver Ludwig Baron von Horion de Colonster, (Bekl.)Beklagter: Kaspar Baron von Merwick zu Kessel, 1727; Erben des Kaspar Baron von Merwick: Witwe E. de Lynden und ihre minderjhrigen Kinder, 1727; R. H. de DOORNIK (Doornick) als Vormund fur den Sohn des Barons von Merwick 1739 (Kl.: Kaspar Baron von Merwick) Prokuratoren (Kl.):
Dr. Johann Goy 1728 - Subst.: Dr. J. L. PfeifferProkuratoren (Bekl.):
Lic. Johann Wilhelm Weylach 1728 - Subst.: Dr. J. H. Scheurer
(fr die Erben des Barons von Merwick) - Lic. Johann Wilhelm Weylach 1739 -
Subst.: Lic. Johann Werner (fr R. H. de DOORNIK als Vormund fur den Sohn des Barons von Merwick)
Prozessart: Appellationis Instanzen:
1. Lehnshof der Grafschaft Horn 1726-1727 -
2. Kuringer Lehnssaal 1727 - 3. RKG 1727-1780 (1687-
1744) Beweismittel: Inhibitio des Kuringer Lehnssaals, 1727
(Q 11, Q 16).
Testament bzw. Auszge aus dem Testament der Anna Wilhelmina Baronin von DOERNE, 1720 (Q 14, Q 39).
Interlokut des Lehnshofs der Grafschaft Horn, 1727 (Q 15).
Attestat der Notare von Luttich ber Behinderungen der Insinuation von kaiserlichen Ladungen im preuischen Geldern, 1728 (Q 23).
Aussagen des Arztes, der Hebamme und der Kammerzofe uber den Todeszeitpunkt und die Taufe des Sohnes des Appellanten, 1720, (Q 28, Bl. 122f.).
Vertrag des Barons von Horion mit Bertholf Baron de Belven ber die Cession von Haus Ghoor, 1722 (Q 28, Bl. 123ff.).
Acta priora (Q 34). Urteil des Reichhofrats in Appellationssachen Maximilian Wilhelm Graf von Limburg-Styrum ./. von Doerne zu Asten, 1709
(Q 38).
Aussage der Hebamme uber Geburts- und Todeszeitpunkt des Sohnes des Appellanten, 1721 (Q 40).
Von Eberhard Baron von DOERNE und seiner Frau Anna Konstantia Baronin von Boecop aufgerichtetes Testament, 1704 (Q 60).
Testament der Anna Konstantia Baronin von Boecop, 1713 (Q 61).
Verpfandung von Haus Ghoor, 1687 (Q 62).
Beschreibung: 2 Bde., 12,5 cm; Bd. 1: 6,5 cm, lose, 336 Bl., Q 1-62,
3 Beilagen; Bd. 2: 6 cm, gebunden, 305 Bl., acta priora (Q 34,
nur im Protokoll so bezeichnet); die Originalurkunde Q 12 wurde der Akte entnommen.
Der Prozess erreicht die Stufe der Quintuplik.
Bestellsignatur : Regionaal Historisch Centrum Limburg, RHICL.
Gehuwd voor de kerk (1) [30387] op 12-10-1691 te Asten (R.K.) (getuige(n): Everardus van DOERNE Heer van Asten en de Eerw. Hr. Florentius Daneels) (bron: DTB BA´sHB 26) met Catharina Agnes van DOERNE [64921] (zie 17K00009c).
Relatie (2) [30362] (bron: http://home.hetnet.nl/~lgiesen/BEESEL-O.htm).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Judith Constantia van MERWIJCK [70891], gedoopt op 08-02-1694 te Kessel Lb (zie 20 70810a).
   2. v  Anna Constantia (Judith) van MERWIJCK [57148], gedoopt op 06-06-1695 te Kessel Lb (zie 20 70810b).

19X70774-    Stephanus Wilhelmus CLEIJNEN [80013].
Gehuwd voor de kerk [27669] op 22-01-1671 te Herpen (getuige(n): Paulus Gerardi van berckel en Magistro Jacob van Asdonck) (bron: DTB 13 fol 83v) met Johanna van DUEREN [75662], 19 jaar oud (zie 19R00207a).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria CLEIJNEN [80014], gedoopt (R.K.) op 13-04-1672 te Herpen (zie 20 70774a).
   2. m  Guilielmus CLEIJNEN [80015], gedoopt (R.K.) op 12-07-1676 te Herpen (zie 20 70774b).
   3. v  Sophia CLEIJNEN [80016], gedoopt (R.K.) op 28-04-1683 te Herpen (zie 20 70774c).
   4. v  Gertrudis CLEIJNEN [80017], gedoopt (R.K.) op 02-04-1686 te Herpen (zie 20 70774d).

19X70771a    Angela (Engelken) Hendrick EIJSBOUTS (Isbouts (Egelina Hendricks)) [3472], gedoopt (R.K.) circa 1600 te Deurne (getuige(n): Petrus Gerardi en Agnes uxor Petrus die Sneijer) (bron: PA Pieter Koolen Deurne, brontekst: Elisabetha), overleden op 21-08-1662 te Deurne (bron: GTOB 13/3), dochter van Henricus (Hendrick) van DEENEN EIJSBOUTS (Cobus die Cleenen van Deenen) [3479] (zie 18 70771-) en Catharina (Catrien) WOUTERS (Goeben) [3480] (zie 18 01591a), woonde circa 1661 op den Heuvel te Deurne, NL.
Samenwonend [452] sinds 17-06-1637 te Zeilberg (bron: Deurne RA 92 fol 137), 17-06-1637 Schuere, Schop, Groese ende Landt daerbij ende aengelegen waerinne den voors: Jan van den Boomen is woonende, gelegen alhier onder de heerlicheyt van Deurne ter plaetse Seylberch neffens... [Deurne RA 92 fol 137]


Jan van den Boomen: In 1654 bestond zijn gezin uit 6 pers. boven de 16 en 13 hoornbeesten [Ouwerling blz.179]
Jan Peters, een grooten papist, de swager van Jan van den Boomen en van den Paepschen coster, selfs een pape tot sijn broeder hebbende, is nu van den heer tot Deurssen aengeset. [blz.224]
Jan van den Boomen: "een goed ontwikkeld en welbemiddeld man en bekleedde jarenlang het ambt van president schepen". [blz.669], gehuwd circa 1630 te Deurne met Johannes (Jan, Jantie, Johan) Symons van den BOOMEN (vanden Boome) [3356] (zie 19B50600b).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sijmon (Jan Simon (Janssoen)) van den BOOMEN [3355], geboren circa 1630 te Deurne (zie 20B50600a).
   2. m  Johannes (Jan) Janssen van den BOOMEN [8353], geboren circa 1630 (zie 20B50600b).
   3. v  Lutgarda (Luytje) Jansse van den BOOMEN (Luijtgardus Janssen) [3363], geboren circa 1633 te Deurne en Liessel (zie 20B50600c).
   4. v  Helena Janse van den BOOMEN [3365], geboren circa 1635 te Deurne en Liessel (zie 20B50600d).
   5. m  Wouter Janse van den BOOMEN (van den BOEMEN) [7956], geboren circa 1640 te Deurne (zie 20B50600e).
   6. m  Jacobus (Jacob) Jansse van den BOOMEN (Janssen) [3364], gedoopt circa 1641 te Deurne (zie 20B50600f).
   7. m  Henricus (Hendrik) van den BOOMEN [88559] (zie 20B50600h).

19X70759-    Jenneke Dielis FRANCE [65296], woont 1660 Kerkstraet te Breda, NL.
Gehuwd [22269] 03-1666 te Breda (getuige(n): N.H. DTB IV-9 nr. 37 fol 31 van de grote kerk) met Peter Mercelis van DEURNE (Back) [65295] (zie 18K98061a).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Peter Machelis van DEURNE [65297] (zie 19K98061a).

19X70751a    Anselmus Theodori van GEMERT [32280], gedoopt (R.K.) op 08-09-1662 te Gemert (getuige(n): Daniel Anselmi Danielis van Gemert en Anna Adriani) (bron: Reg 3 pag 17), begraven op 12-02-1725 te Gemert op 62-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 pag 52 R17), zoon van Theodorus (Dirck) Anselmi van GEMERT (Daniels) [2185] (zie 18 70751d) en Aleijdis JOORDENS [2188] (zie 18 05087a), woont voor 1725 Groescuijle Bremhorst te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [19191] op 28-jarige leeftijd op 04-02-1691 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes DIRCKX en Magister/Koster Joannes van PUIFFELICK) (bron: Band 17 pag 47 R12) met Maria HOGAERTS [59969], 34 jaar oud (zie 19G00202g).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Anselmus van GEMERT [34333], gedoopt (R.K.) 01-1692 te Gemert (zie 20 70751a).
   2. v  Henrica Anselmus van GEMERT [33716], gedoopt (R.K.) op 07-12-1693 te Gemert (zie 20 70751b).
   3. m  Henricus Anselmus van GEMERT [34699], gedoopt (R.K.) op 25-09-1695 te Gemert (zie 20 70751c).
   4. m  Joannes van GEMERT [34700], gedoopt (R.K.) op 11-08-1697 te Gemert (zie 20 70751d).

19X70662a    Rombout Jacobs van ZUTPHEN [42199], gedoopt (R.K.) op 27-01-1641 te Veghel (getuige(n): Delis Delissen Aertsen en Heijlwigis Goswini) (bron: Klappers Inge Schepers), zoon van Jacobus Rumoldus van ZUTPHEN [81689] (zie 18 70662-) en Maria NN Zutphen uxoris [81690] (zie 18 23465-).
Gehuwd voor de kerk [11811] op 28-jarige leeftijd op 27-01-1669 te Veghel met Helena (Heijlken) Jan Cornelissen van DEURSEN (van Deurssen, van Deurne) [42198], 26 jaar oud (zie 18K00045d).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes (Jan) Rombouts van ZUTPHEN [81691], gedoopt (R.K.) op 16-06-1670 te Veghel (zie 20 70662a).
   2. m  Daniel van ZUTPHEN [81692], gedoopt (R.K.) op 03-04-1672 te Veghel (zie 20 70662b).

19X70657-    Marie NN Deursen uxoris [42197], geboren circa 1640.
Relatie [11810] met Cornelis van DEURSEN (van Deurne) [42196] (zie 18K00045c).
Uit deze relatie:
   1. m  Joannes Cornelii van DEURSEN (Nelisse) [64249], geboren circa 1670 (zie 19K00045a).

19X70653a    Matthijs (Tijs) Aegidius DIELISSEN (Hoppenaers) [42202], gedoopt (R.K.) op 01-09-1647 te Veghel (getuige(n): Nicolaes Jois Nicolai en Maria Matthiae van Middelrode) (bron: RA Veghel 68/69 fol. 69 dd 12-12-1686), overleden na 1695, zoon van Aegidius WILLEMS (Hoppenaer) [57441] (zie 18 70653-) en Margaretha Servaes SCHOENMAKERS [57442] (zie 18 12120-).
Ondertrouwd (1) [11812] op 19-05-1671 te Veghel (bron: Scheperegister), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1671 te Veghel-Erp (getuige(n): Dielis, vader der bruidegom en Cornelis broeder des bruids.) (bron: Schepenreister), gehuwd voor de kerk op 28-06-1671 te Veghel (R.K.) (getuige(n): DTB Erp en Veghel) met Anna Jan van DEURSEN (Corneliszn van Deurne) [42201], 21 jaar oud (zie 18K00045f).
Gehuwd (2) [11813] op 38-jarige leeftijd op 23-05-1686 te Veghel met Jenneke CLAESSEN [42203] (zie 19 12121-).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jenneke DIELISSEN [42204], gedoopt (R.K.) op 30-05-1672 te Veghel (zie 20 70653a).
   2. m  Servatius (Faas) TIJSSEN (Dielissen) [42208], gedoopt (R.K.) op 12-08-1674 te Veghel (zie 20 70653b).
   3. v  Jacoba DIELISSEN [42212], gedoopt (R.K.) op 19-04-1678 te Veghel (zie 20 70653c).
   4. m  Joannes Aegidii DIELISSEN (Thijssen) [42213], gedoopt (R.K.) op 21-08-1680 te Veghel (zie 20 70653d).
   5. v  Aegidea (Ghidis) DIELISSEN [42214], gedoopt (R.K.) op 03-12-1682 te Veghel (zie 20 70653e).
   6. m  Aegidius Tijse DIELISSEN [42215], gedoopt (R.K.) op 13-08-1685 te Veghel (zie 20 70653f).

19X70645a    Helena (Heijlken) Dirk Janssen van den TILLAER [38085], gedoopt (R.K.) op 15-05-1702 te Veghel (getuige(n): Jacobus Jan Tijssen ex Gemert en (loco?) Joannes Joannis Egidea met Maria vidua Joannes Tijssen) (bron: DTB 1), begraven op 09-01-1769 te Gemert op 66-jarige leeftijd (bron: Reg 23.00 pag 221 R18), 01-10-1751 Loco Meter; op vrijdag 1 oktober 1751 Gemert; Gedoopt R.K.
Anselmus Zoon van Petrus Peeters van Duijnhooven en van Mechtildis Hendrikx van Gemert.
Peter: Petrus Hendricks van Gemert en
Meter: Helena uxoris Antonius van DEURSEN loco Joanna Peeters van Duijnhooven. [Reg 11 pag 590.].

[Zie ook BHIC 7700 inv 102 fol 83 t/m 94 25-02-1745.] Dochter van Theodorus (Dirk) Joannis Mathiae van den TILLAER [84114] (zie 18 70645-) en Aldegundis Joannis NN Tillaer uxoris [84115] (zie 18 24409-), woont voor 1769 Esdonck te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk (1) [10442] op 28-jarige leeftijd op 28-03-1731 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Marcellus van den HEUVEL en Walterus HORNKENS) (bron: Band 18 pag. 163 R 13, brontekst: Met toestemming van den Deken Reinerus van der PUTTEN.) met Antonius (Toni) Benedictus van DEURSEN [38077], 29 jaar oud (zie 21B07612i).
Gehuwd voor de kerk (2) [10922] op 51-jarige leeftijd op 02-11-1753 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes van Puijffelinck en Antonius Royackers) (bron: Band 19 pag. 160 R14) met Henricus van der LOEUP [39336] (zie 20 26395-).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
19X70584a    Elisabeth (Lijbeth) Cornelissen SMITS [12475], geboren circa 1655, overleden voor 1688, dochter van Cornelis SMITS [21184] (zie 18 70584-) en Anneke NN Uxoris Smits en Vidua Ebben [21182] (zie 17 12329a).
Gehuwd voor de kerk [4243] voor 1687 met Nicolaes (Claas) Everts Gielens van DOERNE (Evers van Deurne) [12474] (zie 19K00030c). {Hij is later ondertrouwd [9941] op 24-07-1688 te Deurne en Liessel c.a. (bron: DTB 18), gehuwd voor de kerk op 08-08-1688 te Deurne (R.K.) (bron: DTB 10 fol 48, 49 en DTB 21) met Alegonda (Aelken) Aerts Hendrick JACOBS [40195] (zie 20X70667b).}
 
19X70567a    Petronella (Peryn) Janssen MARTENS (van Meyel) [47430], gedoopt op 19-11-1660 te Meijel (getuige(n): Catharina Lenarts en Petrus Anthonii) (bron: GenDaLim 7), begraven op 01-12-1747 te Deurne op 87-jarige leeftijd (bron: DTB 6 fol. 77v), 01-03-1742 [ORA Meijel 10 fol 255 en 258]:
Waarin zij een Deurnese akte van transport laat vernieuwen. Dochter van Joannes MARTENS [11640] (zie 18 70567-) en Maria NN Martens uxoris [14945] (zie 18 23235-), woont 1684 te Deurne en Liessel, NL.
Gehuwd [13642] op 23-jarige leeftijd op 01-10-1684 te Deurne en Liessel c.a. (getuige(n): Claes Everts en Jan Jan Peters) (bron: DTB Schepenreg. 13 fol. 38 en 39), gehuwd voor de kerk op 18-10-1684 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Joannes van BREE en Hendrick PETERS) (bron: DTB 30) met Godefridus (Goort) Evert Gielens van DOERNE (Everarts Gielen van Dorne) [47429] (zie 19K00030e). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [14320] op 05-05-1675 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Joannes de BREY en Joannes MELIS) (bron: A ´sHB DTB 30) met Gertrudis ((mogelijk "Anna" ?)) Michiels NN Doerne uxoris (Goort Gielens) [28408] (zie 19X70507a).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antonia (Antonet Goorts) Godefridi van DOERNE (van Deurne) [47481], geboren circa 1690 (zie 20K00051e).
   2. m  Joannes (Jan (Jean Geofroij in 1814) Gorts van DEURNE (van Doerne Alias: van Deursen Alias: Gorts van Doorne) [33623], gedoopt circa 1695 te Deurne (zie 20K00051f).
   3. v  Petronella Godefridi van DEURNE (de Dorne Alias: Doers Alias: van Asten) [47528], gedoopt (R.K.) op 07-08-1699 te Deurne (zie 20K00051g).
   4. v  Joanna (Anna) Gorts van DORNE [58935], gedoopt (R.K.) op 24-06-1702 te Deurne (zie 20K00051h).
   5. m  Nicolaes Godefridi van DOERNE [47482] (zie 20K00051i).
   6. v  Catharina Godefridi van DOERNE [47497] (zie 20K00051j).

19X70507a    Gertrudis ((mogelijk "Anna" ?)) Michiels NN Doerne uxoris (Goort Gielens) [28408], overleden voor 1684 (bron: 09-04-1709 RA Deurne 124 fol 81), dochter van Michiel NN [47831] (zie 18 70507-).
Gehuwd voor de kerk [14320] op 05-05-1675 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Joannes de BREY en Joannes MELIS) (bron: A ´sHB DTB 30) met Godefridus (Goort) Evert Gielens van DOERNE (Everarts Gielen van Dorne) [47429] (zie 19K00030e). {Hij is later gehuwd [13642] op 01-10-1684 te Deurne en Liessel c.a. (getuige(n): Claes Everts en Jan Jan Peters) (bron: DTB Schepenreg. 13 fol. 38 en 39), gehuwd voor de kerk op 18-10-1684 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Joannes van BREE en Hendrick PETERS) (bron: DTB 30) met Petronella (Peryn) Janssen MARTENS (van Meyel) [47430], 23 jaar oud (zie 19X70567a).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Michaelis (Michael) Godefridi van DOERNE (Goorts van Deurne) [47441], geboren circa 1679 (zie 20K00051a).
   2. m  Eduardus (Everardus Gorts (Evert Goorts)) Godefridi van DOERNE (van Dorne, van Deurne) [47444], geboren voor 1682 (zie 20K00051b).
   3. v  Anna (Anneke) Godefridi van DOERNE (van Doorne Alias: Goorts van Deurne) [47767], geboren voor 1683 (zie 20K00051c).
   4. m  Henricus (Hendrik) Godefridi van DOERNE (Goorts) [47660], geboren voor 1684 (zie 20K00051d).

19X70489-    Catharina Henricus ROEFS [3198], gedoopt (R.K.) op 18-01-1656 te Helmond (bron: BA ´sHB 3 fol 98v), overleden op 23-01-1730 te Helmond op 74-jarige leeftijd (bron: arch. 1 inv. 4306 fol. 70), begraven op 25-01-1730 te Helmond, woonde op 30-01-1687 te Helmond, NL.
Ondertrouwd [13961] op 30-01-1687 te Helmond, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-04-1687 te Helmond (bron: N.G. DTB reg. 18, brontekst: Bruidegom (weduwnaar Helena Janesse ex Helmont) Ex Hollanda (Vianen) wonende te Helmont. [kwartierstaten Colen GTOB 1995/10 pag 123] ) met Med. Dr. Cornelius Everardi van DEURSEN (van Deurne Alias: van Duren, Dueren) [3171], 42 jaar oud (zie 19B06500a). {Hij was eerder ondertrouwd [13960] op 20-04-1680 te Helmond (bron: Ondertrouwboek N.H.Kerk GTOB 1995/10 pag 123 en DTB 25 fol 74v, brontekst: Huwelijksbijlage te Veurne (B) of zijn die van zijn tweede vrouw.), gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-04-1680 te Helmond (bron: DTB 5 fol 50), gehuwd voor de kerk op 04-04-1680 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Philippi NN en Jacobi.) (bron: DTB 30 fol 40, brontekst: In festo sto aposthorum Philippi et Jacobi ). Jonge Dame geboren te Boxstell en wonende te Helmond bij R.K. huwelijk. Echtgenote is Helena Janssen van den DIERDONCK (van Durdonck Alias van Boxtel) [48404] (zie 19X70485b).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus van DEURSEN (Deunen) [48407], gedoopt (R.K.) op 08-09-1687 te Helmond (zie 20B06500c).
   2. m  Henricus van DEURSEN [35436], gedoopt (R.K.) op 11-01-1689 te Helmond (zie 20B06500d).
   3. m  Franciscus (ook Joannes?) Cornelius van DEURNE [37777], gedoopt (R.K.) op 11-01-1689 te Helmond (zie 20B06500e).
   4. v  Maria Elisabeth Cornelis van DEURSEN (van Deurne van Deure Alias: van Duuren, van Duren) [34171], gedoopt (R.K.) op 22-02-1692 te Helmond (zie 20B06500f).
   5. v  Aldegundes van DEURNE (van Deuren) [37696], gedoopt (R.K.) op 22-12-1694 te Helmond (zie 20B06500g).
   6. m  Henricus van DEURSEN (van Dueren) [3170], gedoopt (R.K.) op 27-12-1697 te Helmond (zie 20B06500h).

19X70485b    Helena Janssen van den DIERDONCK (van Durdonck Alias van Boxtel) [48404], geboren te Boxtel (gezindte: R.K.), overleden op 18-03-1686 te Helmond, begraven op 20-03-1686 te Helmond, [Schepenprotocol 85] Jenneken Ariens Verwers van Helmond, jongedochter, wonend te Boxtel herroept haar eerdere testament ..., 21-03-1685:
Jenneken Ariens Verwers van Helmond, jongedochter, wonend te Boxtel herroept haar eerdere testament opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 20 juli 20-07-1674 en wil dat alleen het huidige zal worden nagekomen.
Ze legateert aan Adriaen, Jan en Barbara, kinderen van haar broer Adolph elk 200 gulden eens en sluit hen verder van haar bezit uit.
Alle andere bezit na haar dood gaat naar haar nicht Helene dochter van Jan Ariens gehuwd met Cornelis Evers van DEURSEN.
Cornelis krijgt daarvan echter alleen het vruchtgebuik en ze wil niet dat zijn kinderen dat bezit zullen bezwaren.
Actum St. Michielsgestel 21-03-1685 [fol 107v Sint-Michielsgestel [BHIC 5116 inv 10.], dochter van Joannes Ariens van BOXTEL (van Boxtel) [35409] (zie 18 70485-), woonde Dierdonck te Helmond, NL (20-04-1680 Boxtel).
Ondertrouwd [13960] op 20-04-1680 te Helmond (bron: Ondertrouwboek N.H.Kerk GTOB 1995/10 pag 123 en DTB 25 fol 74v, brontekst: Huwelijksbijlage te Veurne (B) of zijn die van zijn tweede vrouw.), gehuwd op 23-04-1680 te Helmond (bron: DTB 5 fol 50), gehuwd voor de kerk op 04-04-1680 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Philippi NN en Jacobi.) (bron: DTB 30 fol 40, brontekst: In festo sto aposthorum Philippi et Jacobi ). Jonge Dame geboren te Boxstell en wonende te Helmond bij R.K. huwelijk. Echtgenoot is Med. Dr. Cornelius Everardi van DEURSEN (van Deurne Alias: van Duren, Dueren) [3171], 35 jaar oud (zie 19B06500a). {Hij is later ondertrouwd [13961] op 30-01-1687 te Helmond, gehuwd op 42-jarige leeftijd op 02-04-1687 te Helmond (bron: N.G. DTB reg. 18, brontekst: Bruidegom (weduwnaar Helena Janesse ex Helmont) Ex Hollanda (Vianen) wonende te Helmont. [kwartierstaten Colen GTOB 1995/10 pag 123] ) met Catharina Henricus ROEFS [3198], 31 jaar oud (zie 19X70489-).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Cornelis Everts van DEUREN [48405], gedoopt (R.K.) op 13-03-1682 te Helmond (zie 20B06500a).
   2. v  Catharina van DEUREN [48406], gedoopt (R.K.) op 01-07-1684 te Helmond (zie 20B06500b).

19X70479a    Adriana Joannis NN Deursen uxoris (Wouters) [51251], gedoopt (R.K.) op 23-07-1649 te Mierlo (getuige(n): Martinus Stephanus en Maria Wouterus) (bron: DTB 1 fol 79v), dochter van Joannes Wouters NN [18814] (zie 18 70479-).
Ondertrouwd [14676] op 12-07-1681 te Helmond (getuige(n): Goarus Joannis en Petrus Antonij), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 26-07-1681 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Reinerus Joannis en Catharina Pauli) (bron: DTB BA ´sHB Fol. 53) met Hubertus Joannis Antonij van DEURSEN [51116] (zie 19Q00001a).
Uit dit huwelijk:
   1.   Nn van DEURSEN [19551], geboren op 06-02-1682 te Helmond (zie 20Q00001a).
   2. m  Joannes Huijbert Antonij van DEURSEN [30105], gedoopt (R.K.) op 12-11-1685 te Helmond (zie 20Q00001b).
   3. v  Lucia (Sijke Seu) Huiberts van DEURSEN [18967], gedoopt (R.K.) op 27-02-1691 te Helmond (zie 20Q00001c).

19X70471a    Joannes Driessen MICKERS (Driessen) [38152], gedoopt (R.K.) op 01-10-1696 te Gemert (getuige(n): Adrianus Jacobs en Catharina Vidua Joannes Barden loco Margarita Teunissen) (bron: Reg 6 pag 227, brontekst: Mogelijk als Josephus.), begraven op 04-01-1763 te Gemert op 66-jarige leeftijd (bron: Reg 23.00 pag 190 R18), zoon van Andreas Arnoldus MICKERS [15262] (zie 18 70471a) en Petronella DIRCKX [59247] (zie 18 03004a), woont 1763 Het Lindereijnd te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [10540] op 35-jarige leeftijd op 17-05-1732 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Franciscus van den HEUVEL en Gerardus HONKENS) (bron: Band 18 pag. 174 R 13, brontekst: of 07-05-1732 ) met Catharina Benedictus van DEURSEN (Diktesse) [37837], 24 jaar oud (zie 21B07612l).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
19X70470-    Andreas Jan VOGELS [37839], geboren te Oirschot, begraven op 08-02-1731 te Gemert (bron: Reg 22.00 pag 100 R 17), woont 1731 Esdonck te Gemert, NL.
Gehuwd [10521] op 06-11-1719 te Gemert (brontekst: " Andreas Jan VOGELS komt van Oirschot en Anna Benedictussen komt van Lieshout." Afkondigingen in beide plaatsen.), gehuwd voor de kerk op 06-11-1719 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus Hornkens en Adrianus Henrixge) (bron: Band 18 pag 76 R13) met Anna Benedictus van DEURSEN (Dictessen (Dictes(z)ee)) [37838], 29 jaar oud (zie 21B07612c). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [18039] op 26-jarige leeftijd op 19-07-1716 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus HORNKENS en Joannes Franciscus ROBERT en Mattias THOMASSEN) (bron: Band 18 pag 39 R13) met Petrus Goordts Huijbert van den ELSEN [37711], 48 jaar oud (zie 19X70466a). Zij is later gehuwd voor de kerk [29095] op 41-jarige leeftijd op 18-09-1731 te Gemert (getuige(n): Marcellus van den heuvel en Gerardus Hornkens) (bron: Band 18 pag 168 R13) met Theodorus (Dirck) Henricus DECKERS (Hendricks) [84108], 22 jaar oud (zie 21X84925a).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19X70469b    Lucia Simons van VLIJMEN [37885], gedoopt (R.K.) op 12-05-1688 te Gemert (getuige(n): Adrianus Teunissen en Helena vidua Theodorus Peters loco Maria uxoris Arnoldus Jans) (bron: Reg 6 pag 34), begraven op 11-03-1741 te Gemert op 52-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 pag 186 R17). Meter op dinsdag 4 september 04-09-1731 Gemert; Gedoopt R.K. Theodorus
Zoon van Franciscus Claessen van de Vondervoort en van Cornelia Simon Gerits.
Getuigen; Gerardus Horkens pro
Peter: Joannes Caspers en
Meter: Lucia uxoris Joannes van DEURSEN. [Reg 9 pag 271.]. Dochter van Simon Dircx van VLIJMEN [38154] (zie 18 70469-) en Joanna (Jenneke) Dircx NN Vlijmen uxoris [38533] (zie 18 13132-), woont 1741 Straet te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [10529] op 40-jarige leeftijd op 01-02-1729 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus HORNKENS en Marcellus van den HEUVEL) (bron: Band 18 pag. 149 R 13, brontekst: Met ontheffing van afkondigingen) met Joannes Benedicti van DEURSEN [37656], 36 jaar oud (zie 21B07612d).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19X70467b    Henricus Peters Huberts van den ELSEN [37720], gedoopt (R.K.) op 22-11-1677 te Gemert (getuige(n): Joannes Dirckx loco Godefridus Huijberts en Maria Huijberts loco Maria uxoris Joannes Peters) (bron: Reg 5 pag. 38), begraven op 06-02-1737 te Gemert op 59-jarige leeftijd, zoon van Petrus Huiberts Jacobi Arnoldi van den ELSEN [35834] (zie 18 70467-) en Wilhelmina (Wilhelma) Antonij Wilhelmi van HES [63556] (zie 18 12861-).
Gehuwd [10499] op 33-jarige leeftijd op 21-06-1711 te Gemert, gehuwd voor de kerk op 21-06-1711 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Benedictus van DEURSEN en Walterus HORNKENS) (bron: Band 17 pag 220 R12) met Henrica Benedicti van DEURSEN (Dicktese (Diktezee)) [37655], 22 jaar oud (zie 21B07612b).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
19X70466a    Petrus Goordts Huijbert van den ELSEN [37711], gedoopt (R.K.) op 28-02-1668 te Gemert (getuige(n): Hubertus Janssen van Schaeijck en Maria uxoris Joannes Roelens Cox) (bron: Reg 3 pag 139), begraven op 15-02-1719 te Gemert op 50-jarige leeftijd (bron: Reg. 22.00 pag 6 R17), zoon van Godefridus Huberti Jacobi van den ELSEN [75722] (zie 18 70466-) en Joanna Petri Aegideij NN Elsen uxoris [75723] (zie 18 21397-), woont 1719 Eschdonk te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [18039] op 48-jarige leeftijd op 19-07-1716 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus HORNKENS en Joannes Franciscus ROBERT en Mattias THOMASSEN) (bron: Band 18 pag 39 R13) met Anna Benedictus van DEURSEN (Dictessen (Dictes(z)ee)) [37838], 26 jaar oud (zie 21B07612c). {Zij is later gehuwd [10521] op 29-jarige leeftijd op 06-11-1719 te Gemert (brontekst: " Andreas Jan VOGELS komt van Oirschot en Anna Benedictussen komt van Lieshout." Afkondigingen in beide plaatsen.), gehuwd voor de kerk op 06-11-1719 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walterus Hornkens en Adrianus Henrixge) (bron: Band 18 pag 76 R13) met Andreas Jan VOGELS [37839] (zie 19X70470-). Zij is later gehuwd voor de kerk [29095] op 41-jarige leeftijd op 18-09-1731 te Gemert (getuige(n): Marcellus van den heuvel en Gerardus Hornkens) (bron: Band 18 pag 168 R13) met Theodorus (Dirck) Henricus DECKERS (Hendricks) [84108], 22 jaar oud (zie 21X84925a).}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19X70361-    Joanna Antonij Geerlaci NN Hogaerts uxoris [59948], overleden voor 1648.
Ondertrouwd [18415] op 27-10-1641 te Gemert (bron: Band 2 Pag. 9 B5) (getuige(n): Mathias Joannis en Petrus Anthonij), gehuwd voor de kerk op 12-11-1641 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Walrami Petri en Petrus Anthonij) (bron: Band 2 pag. 56 B5, brontekst: Bruidegom: had volgens Liesken Meeussen zijn trouwbeloften aan haar gedaan.) met Henricus HOGAERTS [59943], 20 jaar oud (zie 19G00204a). (getuige(n): Joannes Wilhelmi en Joannes Lucea). {Hij is later gehuwd voor de kerk [20230] op 38-jarige leeftijd op 30-09-1659 te Gemert (R.K.) (getuige(n): R/D Joannes ATTENDOORN en Bernardus Thomae) (bron: Band 1 pag 117 B4) met Joanna Martini van GERWEN [62131] (zie 19X79245-).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Judocus HOGAERTS [59949], gedoopt (R.K.) op 23-06-1642 te Gemert (zie 20G00204b).
   2. v  Elizabetha HOGAERTS [59950], gedoopt (R.K.) op 31-05-1643 te Gemert (zie 20G00204c).
   3. m  Joannes HOGAERTS [59951], gedoopt (R.K.) op 11-06-1647 te Gemert (zie 20G00204d).

19X70360a    Joannes Hendricus de SMIT [59974], Smit? of was dat zijn vader/opa? Gedoopt (R.K.) op 01-03-1638 te Gemert (getuige(n): Theodorus Willebrordi en Maria Nicolai Jacobi) (bron: Reg 1 pag 62), begraven op 01-09-1719 te Gemert op 81-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 pag. 12 R17), zoon van Henricus Joannis Adriani de SMITT [87492] (zie 18 70360-) en Joanna Hanrici op de LOCHT [87493] (zie 18 25623-).
Gehuwd voor de kerk [18420] op 32-jarige leeftijd op 29-11-1670 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Dirix de GOIJ en Gerardus JACOBS) (bron: band 3 pag. 401 B7) met Joanna (Vreijnsdr Jenneke) Laurentius Hermanus HOGAERTS (Hermans) [11812] (zie 19G00200f).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Laurentius Joannes de SMIT [59975], gedoopt (R.K.) op 21-06-1671 te Gemert (zie 20 70360a).
   2. m  Joannes de SMIT [59976], gedoopt (R.K.) op 16-03-1674 te Gemert (zie 20 70360b).
   3. v  Catharina de SMIT [59977], gedoopt (R.K.) op 04-03-1677 te Gemert (zie 20 70360c).
   4. m  Henricus Janse de SMIT [59978], gedoopt (R.K.) op 15-02-1679 te Gemert (zie 20 70360d).

19X70262-    Clara Mattias JANSSEN (Thijssen, Thijssens, Beckers) [40890], geboren 1665, begraven op 25-01-1740 te Kessel Lb.
Gehuwd [11473] op 04-07-1686 te Kessel (Lb) (bron: TEXT DTB) met Antonius Thomassen van DEURSEN (Thomissen, Dorssers) [40889] (zie 19L01000a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas van DEURSSEN [36415], gedoopt op 05-10-1687 te Kessel Lb (zie 20L01000a).
   2. m  Mathias van DEURSEN [40892], gedoopt op 27-08-1689 te Kessel Lb (zie 20L01000b).
   3.   Nn THOMISSEN (van Duerssen) [81652], gedoopt op 27-08-1689 te Kessel (zie 20L01000c).
   4. v  Henrica van DEURSEN (van Dorssen) [41159], gedoopt op 18-12-1691 te Kessel Lb (zie 20L01000d).
   5. v  Ida van DEURSEN (van Deurssen, van Duerssen) [41160], gedoopt (R.K.) op 14-11-1694 te Kessel Lb (zie 20L01000e).
   6. v  Margaretha (Margarita, Margriet) van DEURSEN (Dorssers) [41161], gedoopt (R.K.) op 14-12-1696 te Kessel Lb (zie 20L01000f).

19X70182-    Joanna Lenaerts NN Deursen uxoris [21233], geboren circa 1655, begraven op 14-10-1723 te Lieshout (bron: DTB 1).
Gehuwd voor de kerk [12052] op 09-06-1681 te Lieshout (R.K.) (getuige(n): Bernardus JANSSEN en Maria PEETERS) met Franciscus Henricus van DEURSEN [57943], 27 jaar oud (zie 19K00037c).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Haijlwigis (Helena) Franssen van DEURSEN [21234], gedoopt (R.K.) op 16-03-1682 te Lieshout (zie 20K00037a).
   2. m  Henricus Franciscus van DEURSEN (Franse) [30033], gedoopt (R.K.) op 05-09-1686 te Lieshout (zie 20K00037b).
   3. m  Leonardus Francicus van DEURSEN (Franszn) [30034], gedoopt (R.K.) op 18-12-1688 te Lieshout (zie 20K00037c).
   4. v  Maria van DEURSEN [31104], gedoopt (R.K.) op 18-12-1688 te Lieshout (zie 20K00037d).
   5. m  Arnoldus Franssen van DEURSEN [21231], gedoopt (R.K.) op 06-01-1694 te Lieshout (zie 20K00037e).
   6. v  Maria Francen van DEURSEN (van Lieshout) [28820], gedoopt (R.K.) op 06-07-1696 te Lieshout (zie 20K00037f).

19X70082-    Antonius (Teeunis) AERTS [38591].
Gehuwd voor de kerk [10447] op 19-05-1669 te Nuenen (getuige(n): Inv. 30.11 fol. 2v) met Maria (Meriken) Adams van DEURSEN [38592] (zie 19TP0400g).
 
19X70015-    Laurentius Godefridi van HOUT (Dircx) [25587], begraven op 22-10-1737 te Aarle-Rixtel (bron: DTB 6 fol. 1Ar).
Gehuwd voor de kerk [9722] op 13-07-1704 te Aarle-Rixtel (bron: DTB 1 fol. 25) met Godefrida Petri de KETELAER [25588] (zie 21G00001b).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19X50700a    Paulus (Pauwels Jan Conincx) Jan Peter CONINCX (Keuninicx) [80824], Borgmeester te Deurne 1657, geboren circa 1625 te Deurne (bron: RA Deurne inv 96 fol 31, brontekst: 30-09-1652 Joost Willems van DEURSEN verpacht aan Poulis Jan Conincx een acker gelegen in de Venecker.... enz... ) (brontekst: Testeerde in augustus 1663 te Deurne met herroeping van eerder testament.), zoon van Johannes (Jan Peetersz) Peter Pauwels CONINCX (Coninckz " de Grote Paapist") [77839] (zie 18 50700f) en Johanna (Jenneke) Henrick IJSBOUTS [80826] (zie 18 23278-), woont voor 1694 Derp te Deurne, NL.
Relatie [27893] met Maria Sijmon van den BOOMEN (Custers van den Heytrack) [80825] (zie 20B50603b).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
19X50102f    Henricus (Hendrik) HERINCX (Den Oudste) [1814], Lakenwever, Deken van het Lakenkoopersambacht 1666, (Schepen v Helmond ?), gedoopt (R.K.) op 10-05-1629 te Helmond (getuige(n): Hendrik Luytelaer en Maria Willemdr. Arnoldi.) (bron: DTB 1 fol 104 (Taxandria 28/30)), overleden op 03-09-1681 te Helmond op 52-jarige leeftijd (bron: BA ´sHB, brontekst: In 1678 werd hij gerekend tot de rijkste ingezetenen van Helmond.
(Zou hij inderdaad schepen van Helmond zijn geweest ? dan hoort bij hem het wapen; afgedrukt in "zes en negentig wapens"). [Aug.Sassen Nr.:92.]), begraven op 07-09-1681 te Helmond (bron: BA ´sHB, brontekst: In de kerk..), 08-10-1649 [Stadarchief Helmond inv 3843 akte 395.]: Op heden, de 8e dag van okt. 1649, compareerde voor de schepenen de eerzame Leonardt Poels als m/m van Cristina dv wijlen Hendrick Herincx en diens vrouw Margareta van Eenwich (Eeuwijck) zaliger;
Joost Herincx, Catharina Herincx weduwe van wijlen Bartel van de Steen, in zijn leven luitenant in dienst van Zijne Majesteit van Spanje, met Jan Dircx Coolen, haar momboir en zij mede voor Jan Hendrick, Heijlke en Allegunda, allen kinderen van wijlen Henrick Herincx en Margareta, hebben bekend dat zij voldaan zijn voor hetgeen Heijlwich Herincx, gewezen huisvrouw van Henrick Joost Custers, aan meubelen van hen heeft gekocht.
Die meubels waren van de onmondige kinderen van Henricx Herincx, voor wie optraden de momboiren Marcelis Herincx en Peter Silvester.
[inv dd. 22 aug. 22-08-1640). Get.: AB/JC. uit de Collectie LHB Deurne]

04-01-1659 [ 271 Stadsarchief Helmond inv 3845 akte 964 fol 217v.]:
Joost en Joan Herringhs, Catalijna Herringhs, weduwe van Bartel van der Steen, geassisteerd met Peter Janssen, schout van Lieshout, Leendert Poels als man van Cristina Herringhs, Goort Voet als man van Helena Herringhs,
en Jan van den Berch als man van Alegonda Herringhs, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Herringhs en Margarita van Eewijck,
hebben vercocht aan Hendrick Herringhs, hun broer en zwager, een huis en hof met verwerij en nog een huis daarnaast staande in de Veestraet te Helmond neven erve Jan Joosten en Jasper Janssen, de Aa en Andries Everts.
Nog een hof van 24 roeijen aan de corte Steenwech neven erve der wed. Leendert van Hout, de gemeenstraet, erve des vercoopers en de straat aldaar.
Last: 100 gl. kapitaal aan Jan Aerts. Get.: JP/PJ 4 jan. 1659. met dank aan LHB Deurne. Zoon van Hendrik Joost HERRINGHS [1797] (zie 18 50102a) en Margarita van EEWIJCK [1798] (zie 18 11535a), woonde te Helmond, NL, 29-07-1637 [GA Helmond inv 3841 akte 50.]: Willem Loijen als m/m van Merike Anthonis, ook present, weduwe van Jan Martens, heeft overgegeven aan Margaretha van den Berch, weduwe van Derick Verrijt, en aan haar kinderen van zowel de eerste- als de tweede bedde, een jaarl. rente van 125 gl. uit een huis te Helmond in de Kerckstraet aan de Wiel, competerende Jaspar Baltis, borger van Helmond (door Jaspar gekocht van Jan Frans van de Laer (zie Helm. schepenbrief 2 dec. 02-12-1631). Eigenaar daarvoor was Peeter Jan Peeters 26 okt. 26-10-1617). Get.: AB/PH 29 juli 1637.
In de marge: Henrick Herincx als man van Cztalijn Coolen dochter van Margaretha van den Berch, bevestigt in 1669 betaling.

08-10-1649 [GA Helmond inv 3843 akte 395.]: Op heden, de 8e dag van oct. 1649, compareerde voor de schepenen; de eerzame Leonart Poels als m/m van Cristina dochter van wijlen Henrick Herincx en diens vrouw Margareta van Eenwick zaliger, Joost Herincx, Catharina Herincx weduwe van Bartel can der Stten, in zijn leven luitenant in dienst van Zijne Majesteit van Spanje, met Jan Dirck Coolen, haar momboir,
en zij mede voor Jan, Hendrick, Heijlke en Allegunda, allen kinderen van wijlen Henrick Herincx en van Margaretha (van Eeuwijk), hebben bekend dat zij voldaan zijn voor hetgeen Heijlwich Herincx, gewezen huisvrouw van Hendrick Joost Custers, aan meubelen van hen heeft gekocht.
Die meubels waren van de onmondige kinderen van Henricx Herincx, voor wie optraden de momboiren Marcelis Herincx en Peter Silvesters (inventaris dd. 22 aug. 22-08-1640). Get. : AB/JC.

12-09-1656 [Idem akte 722.]: Joachim Janssen, wonende te Gemert, zoon van wijlen Jan Delis van Asten, bekent aan de kinderen en erfgenamen wijlen Henrick Herincx 1000 Carolusgl. schuldig te zijn i.v.m. geleverd wollen laken, over twee jaar te voldoen.
Onderpand: zijn deel der nalatenschap zijner ouders. Get.: PJ/JG 12 sept. 1656.

21-09-1658 [Idem inv 3845 akte 942 fol 209.]: Jan Wijtvliets van den Boogaert en zijn broer Peeter, beiden wonende te Gemert, mede voor hun zuster en haar kinderen, geloven aan de erfgenamen van wijlen Hendrick Herrincx, 180 gld. te betalen. Get.: HJ/PJ 21 sept. 1658
In de marge: aan Jan en Hendrick Herincx voldaan 1679.

04-01-1659 [Idem inv 3844 akte 964.]: Joost en Joan Herringhs, Catalijna Herringhs, weduwe van Bartel van der Steen, geassisteerd met Peter Janssen, schout van Lieshout, Leendert Poels als man van Cristina Heeringhs, Goort
Voet als man van Helena Herringhs en Jan van den Berch als man van Alegonda Herringhs, samen kinderen en erfgenaemen van wijlen HHendrick Herringhs en van Margarita van Eewijck, hebben vercocht aan:
Hendrick Herringhs, hun broer en zwager, een huis en hof met verwerij en nog een huis daarnaast staande in de Veestraet te Helmond neven erve Jan Joosten en Jasper Janssen, de Aa en Andries Everts.
Nog een hof van 24 roeijen aan de corte Steenwech neven erve der wed. Leendert van Hout, de gemeenstraet, erve des vercoopers en de straat aldaar. Last: 100 gl. kapitaal aan Jan Aerts. Get.: JP/PJ 4 jan. 1659.

04-02-1659 [Idem inv 3845 akte 982.]: Jan Boogaerts, borger van Helmond, heeft vercocht aan de kinderen en erfgenaemen van Hendrick Herringhs en Margarita van Eewijck, een hooibeemd te Helmond genaamd de Biesecamp neven erve Peter vd Berch, de wed. Sijmon Peters en de gemeenstraet.
Get.: JG/PJ 4 feb. 1659.

02-07-1659 [Idem akte 1033 fol 236v.]: Sieur Hendrick Herringhs, Jan en Jost Herringhs, en Leonart Poels, getrouwd met Cristina Herringhs, Goijart Voet getrouwd met Helena Herringhs, Jan van den Berch getrouwd met Alegonda Herringhs, en Catalijna Herringhs, allen erfgenamen van wijlen Heijlke Herringhs, hun tante, hebben vercocht t.b.v. de edele heer Johan Gans, heer in Rome en oud-president van ´s-Hertogenbosch, een rentebrief ten laste van de stad Helmond, van 800 gl.(met 42 gl. p.j. Hollands geld). Get.: JP/AV
2 juli 1659.

In 1678 werd hij gerekend tot de rijkste ingezetenen van Helmond.
(Zou hij inderdaad schepen van Helmond zijn geweest? dan hoort bij hem het wapen; afgedrukt in "zes en negentig wapens" [Aug.Sassen Nr.:92.].
Samenwonend [1214] te Helmond, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-06-1659 te Helmond (bron: Taxandria 28/30) met Catharina Jan Dirckx dogter COOLEN [965], 26 jaar oud (zie 19TP1601a).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha (Marga) Henricx HERINCX [918], gedoopt (R.K.) op 26-02-1661 te Helmond (zie 20W50102a).
   2. m  Henricus (Hendrick) HERINCX [1843], gedoopt (R.K.) op 10-02-1662 te Helmond (zie 20 50102b).
   3. v  Maria Sara HERINCX [1727], geboren circa 1663 (zie 20 50102f).
   4. v  Maria HERINCX [1844], gedoopt (R.K.) op 04-07-1664 te Helmond (zie 20 50102c).
   5. v  Catharina (Cathalina) Henricus HERINCX [1845], gedoopt (R.K.) op 16-04-1666 te Helmond (zie 20 50102d).
   6. v  Helena HERINCX [1760], geboren circa 1667 (zie 20 50102g).
   7. v  Elisabetha (Elza) HERINCX [1729], gedoopt (R.K.) op 03-03-1668 te Helmond (zie 20 50102e).

19X23485-    Berent Harmssen VOORSLUIJS [81804].
Ondertrouwd [28210] te Ophemert (bron: Trouwboek 1662-1810, brontekst: 09-04-1686 misschien.), gehuwd te Ophemert (brontekst: 05-05-1686 misschien) met Joanna (Jantje) Gerrits van DEURSEN [81803] (zie 19Z10003-).
 
19W50420a    Anna Catharina Arnoldi GULTEN (CLOMPERS alias Catharina Arnoldi)) [910], geboren voor 1615, overleden op 26-06-1676 te Helmond (bron: DTB Gem. Archief Helmond BA´s-HB digitaal.), begraven 06-1676 te Helmond, 16 aetatis. Zij was doopgetuige op 29-03-1666 te Helmond bij Wilhelmus van OLDENZEE
[DTB BA ´s-Hertogenbosch].
24-05-1664 werd zij als doopgetuige "Catharina Willemse van Aldenzeel" genoemd. Zij woonde circa 1665 te Helmond, NL. Zij bezat volgens de schattingslijst der staten generaal ter heffing van kapitaele belastingen, meer dan 6000 gulden in 1665. [Frenken 1/98]
Haar neef, Hendrik Janse Klompers vertrok voor 1701 als wever naar Haarlem. [Frenken 1954(3) blz.122.]

1655 [Helmondcijns boek 316 fol 5 post 50.]: (Bijnderseijnd, hofstad tegenover de Ameij, later perceel in Hemelrijk) Catharina relicta et liberi sex. Wilhelmus filius Joachimi de OLDESEEL, Jacobus Verbeeck 1655
Henricus filius Petri Tricht alias Vrient colonus mortalis,
Sanctus Spiritus de Helmond vigore testamenti,
Johanna Petri uxor Henrici \ filij Godefridi / Huben ex domistadio quondam Petri predicti ex parte liberi 3um Mathie filij Anthonij filij Wautgeri de Gasselt; 1 den 1 ort novo 1 ort.

{Idem boek 316 fol 8 post 68: (Bijnderseijnd, erfenis aan het Gasthuijs)
DHeer Johan Gans Heere in Bommenede cooper van Ambrosius ende De weduwe Willem van OLDENZEE met 6 kinderen bij coop,
Geerloff Suijckers evicit voort lant Ambrosius filius Jacobi van Duijnhoven,
Geverardus filius Cornelij de Fine Liberi 3s Marie filia Henrici Arnoldi van Croij,
Cornelius filius Johannis vanden Eijnde emptor Heredes 8 videlicet liberi 2 et 6 liberorum liberi,
Johannes filius Theodorici Ambrosij emptor Henricus Arnoldi de (Croij?),
Liberi duo Theodorici Brustini et liberi quinque Alberti filius Theodorici Brustini, Relicta Theodorici filius Brustini,
Theodorici filius Brustini de Fine ex herediate quondam Matthei filii Thome Marcelli 9 den veth 3 den pagamentijs et obool veth 2 stuijver 1 ort
in 3 texten.

1630 [Idem boek 316 fol 13 post 100: (zille beemd achter den Stijlen, genaamd het hoogveldje, in die Hage) Catharina relicta et liberi sex
Wilhelmus filius Joachimi de OLDENSEEL emptor,
Johanna relicta et liberi Johannes filius Theodori de Groot in Gerwen,
Livina relicta Petri Dinaldi de Zeelandt 1630
Petrus Dinaldi de Zeelandt emptoris,
Relicta Johannis Dinaldi et liberi sex,
Johannis Dinaldi alias Denen van Zeelandt emptoris,
Relicta et liberi sex Johannis Reijneri de Berschot,
Johannes Reijneri Verberschot pro toto ex prato Domini Wilhelmi fr(atris?) ex zilla retro Stijl 4 den novo 2 ort

1663 [Idem boek 316 fol 40 post 302 a tm z (23) a tm x (21) z? a b c]:
Catharina relicta et liberi sex 1663,
Wilhelmus filius Joachimi de OLDENSEEL emptor,
Arnoldus filius Cornelij van Hoeff unus istorum 5 per divisionem pro toto
Liberi quinque Jannen filie Theodorici Godefridi de Beeck et Cornelius filius Arnoldi van Hove emptor,
Liberi tres Theodorici filius Godefridi de Beeck / et Petrus Henrici de Bruissel,
Gertrudis filia Johannis Custodis ex parte Alidis et Margarete de Veltwijck ex prato juxta angulum sancti Spiritus 2 den novo 1 ort.

[Idem boek 316 fol 42 post 321.]: Maria et Catharina liberi Arnoldi Clompers predicti Maria relicta et liberi tres et liberi unes unus liberi premortuis,
Arnoldus filius Johannis Godefridi Gul(t)en alias Clompers emptor ex prati terre sita in vuo dicto Brantstraetken 1½ den 1½ ort veth / = 2 ort (van een stuijver)

[Idem boek 319 post 24 huis voorheen Claeszn Henrici de Tricht alias Houtsnijder,
[Helmondcijns boek 319 post 50 fol 5/15 ex domistadio,
Helmondcijns boek 319 fol 13/27v post 100 hoogveldje 1 lopens 17 roeden,
Helmondcijns boek 319 fol 22/41v post 165 ex parte Aleijdis et Margareta de Veltwijck,
Helmondcijns boek 319 fol 22/42 post 169 ex (Jo)dense inde Heijstraet.
Verpondingsboek Helmond 504a fol 10v Veestraet.
De ... Zweezels 55 staet quaelijck op van Geldrop. De kinderen Andries Verhees prop: ende gebrsse 30 gulden; vorige eigenaar: Catharina van OLDENZEE Pet. van Heemsselroij. [LAHB Deurne]
Ondertrouwd [131] op 31-01-1637 te Helmond, gehuwd voor de kerk op 05-02-1637 te Helmond (bron: DTB 2 fol 13v, brontekst: Bruid werd "Catharina Arnoldi ab Helmont; weduwe met 6 kinderen" genoemd.) met Mr. Wilhelmus (Willem) Jochumsz ALDENZEE (van Aldeze Oldenzeel) [1233] (zie 19A00000b).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mr. Arnoldus (Arnaut) Sr. ALDENZEE (Oldenze van Oldenseel) [913], geboren circa 1640 te Helmond (zie 20A00000e).

19U00810-    Anna van DEURSEN [65402]. Getuige te New Amsterdam (USA) op 11-08-1700 N.D.G.: Richard
Zoon van Rip van Dam en van Sara van der Spiegel.
Getuigen; Walters Thongh en Anna van DEURSE.
[DTB Collegiate Church New York ex Genlias].
 
19U00640-    Sara van DEUSEN [84810].
Relatie [29322] met Thomas Thomasse CADDEMUS [84809] (zie 19 82087-).
Uit deze relatie:
   1. m  Johannes Thomasse CADDEMUS (Cadmus) [65721] (zie 20X82087a).
   2. v  Sara CADEMUS [84811] (zie 20 82087b).

19U00021l    Catelyntje van DEUSEN [66099], gedoopt op 20-09-1691 (getuige(n): Herbert Abrahams en Jannetje Bleyker), begraven op 26-09-1704 op 13-jarige leeftijd, dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
 
19U00021k    Abraham Melchiorszen van DEUSEN [66097], gedoopt (N.D.G.) op 14-07-1689 te Albany (USA) (getuige(n): Caatje and Johannes Bleyker) (bron: Albert Harrison van DEUSEN 1911, brontekst: 1676 New York meent http://www.dubose.dna.rdgriffith.com/Trees/Fabris_F_Dubois/ghtout/gp120.htm#head0), overleden op 16-04-1746 te New York op 56-jarige leeftijd (bron: http://www.dubose.dna.rdgriffith.com/Trees/Fabris_F_Dubois/ghtout/gp120.htm#head0), zoon van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22510] op 31-jarige leeftijd op 10-10-1720 met Catharina (Anna) MEYER (Myrryx, Myrryn) [66098] (zie 19X82133-).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19U00021j    Engeltje van DEUSEN [66095], gedoopt op 22-05-1687 (getuige(n): Margriet Pieters (Mingael) Pieter Thomas (Mingael) en Jonas Folkertszen (Douw)) (bron: Albert Harrison van DEUSEN 1911), dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22509] op 27-jarige leeftijd op 04-06-1714 met Philip van VECHTEN [66096] (zie 19X82134-).
 
19U00021i    Magdalena van DEUSEN [66094], gedoopt op 03-05-1685 (getuige(n): Caatje H. Oothoet en Gujsbert Corneliszen (van de Berg) met Marten Corneiszen (van Buren of Ysselsteyn)) (bron: Albert Harrison van DEUSEN 1911), dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
 
19U00021h    Harpert van DEUSEN [66048], geboren circa 1684 te Claverack (USA), overleden op 06-07-1742, zoon van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk (1) [22485] op 07-11-1707 te Albany NY (N.D.G.) (getuige(n): Harpert Jaconse) met Magdalena (Helena, Lena) van DEURSEN (Melchior) [38251] (zie 19U00000l).
Gehuwd voor de kerk (2) [22488] na 1728 (brontekst: probably. May 25, 1732, The. V. Aalsteyn. The record of this second marriage reads: "H. V. DEUSEN, Jun.," and it is possible that it refers to a son of Harpert and Helena Van Deusen, although no record has been found to indicate that they had such a son. On the other hand, the "Jun." may have been added to the record to distinguish Harpert from his uncle, also named Harpert. [Mr. Albert H van Deursen 1919.]) met Nn ALSTYNE [66054] (zie 19X82140-).
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Helena (Lena) van DEUSEN [66314], gedoopt (N.D.G.) op 21-05-1711 te Kingston (USA) (zie 20U00042a).
   2. m  Melchert van DEUSEN [66316], gedoopt op 19-10-1713 (zie 20U00042b).
   3. v  Engeltje van DEUSEN [66317], gedoopt op 12-12-1714 (zie 20U00042c).
   4. v  Trijntje van DEUSEN [66318], gedoopt op 09-06-1717 (zie 20U00042d).
   5. m  Melchert van DEUSEN [66319], gedoopt op 27-12-1719 te Albany (USA) (zie 20U00042e).
   6. m  Matheus van DEUSEN [66321], gedoopt op 24-03-1723 (zie 20U00042f).
   7. m  Rutgert van DEUSEN [66322], gedoopt op 30-06-1728 (zie 20U00042g).

19U00021g    Marritie van DEUSEN [66091], gedoopt 1682 te Albany (USA), dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk (1) [22506] op 22-03-1701 te Hackensack NJ (USA) met Tyme VALENTYN [66092] (zie 19X82135-). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [22507] voor 1700 met Gerritie CORNELISSE [66093] (zie 19 19972-).}
Gehuwd voor de kerk (2) [22508] op 01-01-1706 te Achquecknonck NJ (USA) met Johannes Thomaeszen MINGAEL [66052] (zie 19X74562b). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [22487] circa 1685 met Mayke OOTHOUT [66053] (zie 19 19906-).}
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
19U00021f    Jannetje van DEUSEN [66089], gedoopt 1680, dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22505] op 05-09-1702 met Thomas Janse WITBECK [66090] (zie 19X82137a).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
19U00021e    Caspar van DEUSEN [66086], gedoopt 1678 te Papsknee Greebush Rensselaer NY (USA), overleden te Albany NY (USA), zoon van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22504] 1700 met Jannetje SCHERMERHOOREN [66087] (zie 19X82138-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19U00021d    Margereta (Margriet, Grietje) van DEURSEN (Melcherts van Deurse, van Duesen) [65400], geboren circa 1675 te New Albany (USA). Getuige 21-07-1700 te new Amsterdam (USA) N.D.G.; Samson
Zoon van Stoffel Pels en van Catalina Benson.
Getuigen; Samson Benson en Grietje van DEURSEN.
[DTB Collegiate Church New York], dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a), woont 1695 te New Albany, USA.
Gehuwd voor de kerk [22368] op 29-09-1695 te New Amsterdam (USA) (N.D.G.) (bron: DTB Collegiate Church of New York) met Evert PELS [65606] (zie 19X82034-).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19U00021c    Rachel van DEUSEN [65604], gedoopt 1673, dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22500] 1692 met Simon van ESCH (Vanness) [66019] (zie 19X82141a).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19U00021b    Catharina van DEUSEN [65417], gedoopt 1672, dochter van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22480] op 28-06-1691 met Lucas Janse WITBECK [65603] (zie 19X82142-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19U00021a    Rutger van DEUSEN [38248], gedoopt 1671, zoon van Melchior (Melchert) van DEURSEN [38265] (zie 18U00000g) en Angelica (Engeltie) Rurgers van SCHOONDERWOERT (van Woert) [41521] (zie 18X74571a).
Gehuwd voor de kerk [22212] op 11-09-1692 met Lavina (Weintie) Harmansz HUN [65416] (zie 19X82132-).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19U00020j    Cornelia van DUERSEN [66077]. Deze Cornelia wordt in veschillende genealogien tegenstrijdig vermeld en de juiste Cornelia kan via de tegenstrijdig opgeven via het Internet, niet worden gegeven. Dochter van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
Relatie [22499] met Mattheus HOES [66078] (zie 19X82103-).
 
19U00020i    Maryeke (Mary) van DUERSEN [66079], geboren op 27-11-1678, dochter van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
 
19U00020h    Jacob van DUERSEN [66076], geboren op 13-09-1676, zoon van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
 
19U00020g    Adelina (Aaltje) van DUERSEN [66075], geboren op 07-10-1674, dochter van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
 
19U00020f    Isaac van DEURSEN [66074], geboren op 05-11-1671, zoon van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
 
19U00020e    Adrien van DUERSEN [66073], geboren op 13-03-1670, zoon van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
 
19U00020d    Adrien van DEURSEN [66072], geboren op 30-05-1668, overleden voor?1670, zoon van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a).
 
19U00020b    Harpert Jacob van DEUSEN [66017], gedoopt (N.D.G.) op 09-10-1665 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Claes van Elslant en Willemijntje Harperts) (bron: DTB Collegiate Church of New York), begraven 1742 te Albany NY (USA) (brontekst: Onder ZIJN kerk.). Oudste zoon in een GROOT gezin... Zoon van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a), woont 1697 te Albany, USA, [Volkstelling 1697.] Zou ook te Claverack hebben gewoond.
Gehuwd voor de kerk [22497] op 29-jarige leeftijd op 24-07-1695 te Albany (USA) (brontekst: 24 january volgens Albert H van Deursen...) met Mary Gerritse REYERTSE (Lansing) [66069] (zie 19X82104a).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19U00020a    Willem (William) Jacobs van DEUSEN [66018], geboren circa 1664 te Albany (USA), begraven op 08-09-1731 te Albany (USA), zoon van Jacob Abrahamszen van DEURSEN [38263] (zie 18U00000e) en Catalyntie van ELSLANT (van Eslant) [41519] (zie 18X74529a), woont 1697 te Albany, USA, [Volkstelling 1697.].
Gehuwd voor de kerk [22495] op 13-01-1692 te Albany Co NY (USA) met Elizabeth ROSENBOOM [66066] (zie 19X82105a).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19U00007a    Catharina (Catlijntje) van DEURSEN (van Deurssen) [65612], gedoopt (N.D.G.) op 18-06-1712 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Abraham van DEURSE en sijn vrou Lucretje) (bron: Collegiate Church New York). Doopgetuige op 12-06-1737 New Amsterdam (USA) N.D.G. Hendrik
Zoon van Folkert Oothout en van Catharina Ridder samen met Jacob Kip.
[DTB Collegiate Church of New York.], dochter van Johannes van DEURSEN [41518] (zie 18U00000d) en Jannetje MARTHEL [65611] (zie 18X82034-).
 
19U00006g    Henricus van DUURSEN [65964], gedoopt (N.D.G.) op 09-11-1684 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Hendrick Beuckelaer, Wolfert Webber, Marrirje Abrahams en Geertruijd Hassing) (bron: Collegiate Church of New York), zoon van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
 
19U00006f    Johannes ABRAHAMSZEN [66035], gedoopt (N.D.G.) op 11-02-1682 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Stephanus van Courtlant, Johannes Cortenes en Lijsbeth van der Spiegel) (bron: DTB Collegiate Church of New York). Doopgetuige 30-08-1705 New Amsterdam (USA) N.D.G. Anna
Dochter van Abraham van DUERSE en van Lucretia Bogardus samen met zijn moeder; Hester van DUERSE. [Collegiate Church of New York.], zoon van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
Gehuwd voor de kerk [22309] op 27-jarige leeftijd op 22-10-1709 (brontekst: Anderen beweren 22-12-1709) met Jannetje MARCHALL [38246] (zie 20X82035-).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19U00006e    Trijntje van DUURSEN [65412], gedoopt (N.D.G.) op 18-12-1678 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Wolfert Webber, Trijntje Melchiors en Jannetje Cornelis.) (bron: Collegiate church New York), dochter van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
 
19U00006d    Johannes Pieterszen van DUERSE (Abrahamszen) [65951], gedoopt (N.D.G.) op 31-03-1675 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): den coorencooper Hendrick Beuckelaer, Graanhandelaer en Laurens van der Spiegel met Anneke Loockermans) (bron: DTB Collegiate Church of New York), overleden voor?1682. Getuige op 30-08-1705 te New Amsterdam (USA) N.D.G.; Anna
Dochter van Abraham van DUERSE en van Lucretia Bogardus.
Getuigen; Johannis van DUERSE en zijn moeder Hester van DUERSE.
[DTB Collegiate Church of New York.], zoon van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
 
19U00006c    Abraham van DUURZEN [65963], gedoopt (N.D.G.) op 28-07-1672 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): den secrtaris van Montfort Gregorius van Cortenes, Isaac Abrhamszen, Jannetje Jans en Sara Webbers) (bron: Collegiate Church of New York). Tegenstrijdig vermeld met echtgenote Lucretia Bogardus. Zoon van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
Gehuwd voor de kerk [22469] op 32-jarige leeftijd op 08-10-1704 met Lucretia BOGARDUS [65408], 26 jaar oud (zie 19X81996a).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
19U00006b    Wijntje van DUURSEN [65962], gedoopt (N.D.G.) op 21-09-1669 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Mattheus Abramszen, Arnout Webber, Sara Cortenes en Trijntje Melchiers) (bron: Collegiate Church of New York), dochter van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
 
19U00006a    Annetje van DUURSZEN [65961], gedoopt (N.D.G.) op 10-07-1667 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Abraham Pieters, Anna Wallis en Anneke Webbers) (bron: Collegiate Church of New York), dochter van Pieter Abrahamszen van DEURSEN (van Duurzen/Duursen) [38264] (zie 18U00000f) en Hester WEBBERS (Webb) [41520] (zie 18X74581a).
 
19U00002f    Sara van DEURSEN [38261], geboren circa 1677 (brontekst: USA of CND), dochter van Isaac Abrahamsz van DEURSEN [38254] (zie 18U00000a) en Jenneken (Jannetie) Jansdr NN Deursen uxoris [38255] (zie 18X74551a).
Gehuwd [10616] op 17-08-1701 met Thomas Mingael THOMASEN [38210] (zie 19X74572-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19U00002e    Isaac van DEURSEN [38260], gedoopt (N.D.G.) op 01-05-1670 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Jacob Kip en Hester Webbers) (bron: DTB Collegate Church of new York). Doopgetuige op 01-11-1727 New Amsterdam (USA) N.D.G.: Johannes
Zoon van Richerd Camrik en van Maria Robbeson, samen met Elizabeth Fisher. [DTB Collegiate Church of New York.], zoon van Isaac Abrahamsz van DEURSEN [38254] (zie 18U00000a) en Jenneken (Jannetie) Jansdr NN Deursen uxoris [38255] (zie 18X74551a), woont 1697 te New York, USA.
Gehuwd voor de kerk [11577] op 26-jarige leeftijd op 24-04-1697 te New Amsterdam (USA) (N.D.G.) (bron: Collegiate church New York) met Martha (Metje) CHRISTIAENS [41427] (zie 19X74513-).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
19U00002d    Geertruyd van DEURSEN [38259], gedoopt (N.D.G.) op 03-10-1666 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Jacob Kip en Elsje Blanck) (bron: DTB Collegiate Church of New York), dochter van Isaac Abrahamsz van DEURSEN [38254] (zie 18U00000a) en Jenneken (Jannetie) Jansdr NN Deursen uxoris [38255] (zie 18X74551a).
 
19U00002c    Geertruyd van DEURSEN [38258], gedoopt (N.D.G.) op 08-03-1665 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Nicolaes de Carman, Pieter Abrahamszen en Elsje Blanck) (bron: DTB Collegiate Church of New York), overleden voor 1666, dochter van Isaac Abrahamsz van DEURSEN [38254] (zie 18U00000a) en Jenneken (Jannetie) Jansdr NN Deursen uxoris [38255] (zie 18X74551a).
 
19U00002b    Jacobus Isaacsz van DEURSEN (van Deurse) [38257], gedoopt (N.D.G.) op 02-07-1662 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Herman Gertru, Jacob Abarhamszen en Helena Robberts) (bron: DTB Collegiate Church of New York), zoon van Isaac Abrahamsz van DEURSEN [38254] (zie 18U00000a) en Jenneken (Jannetie) Jansdr NN Deursen uxoris [38255] (zie 18X74551a).
Gehuwd voor de kerk [11618] op 25-jarige leeftijd op 16-10-1687 te Albany (USA) (N.D.G.) (bron: First Dutch Reformed Church of Albany NY (USA) Batch nr M50619-1 ODM film nr 908989 Marriages 1686-1980) met Catharina (Kaatje) BOGERT (Burger) [41523] (zie 19X74509-).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19U00002a    Abraham van DEURSEN (van Dorn) [38256], gedoopt (N.D.G.) op 16-11-1659 te New Amsterdam (USA) (getuige(n): Abraham Pieterszen, Thomas Janszen en Trijntje Cregiers) (bron: DTB Collegiate Church Newe York), overleden voor 1727. Getuige op 04-09-1698 te New Amsterdam (USA) Gedoopt N.D.G.: Sacharius
Zoon van Sacharias Sickels en van Maria Breevoort.
Getuigen; Abraham van DEURSE en Annetje Ellessen uxoris Johannes Brevoort.
[DTB Collegitate church New York.]

En op 23-09-1711 te newe Amsterdam (USA) gedoopt N.D.G.; Jannetje
Dochter van Frederik Fijn en van Jannetje van Zandt.
Getuigen; Abraham van DEURSE en Catharina van Zant.
[Collegiate Church New York.]

En aldaar 10.10.1725: Elisabeth Dochter van
Thomas Sickels en van Jannetje Bredevoort samen met Hendrikje Bredevoort. Zoon van Isaac Abrahamsz van DEURSEN [38254] (zie 18U00000a) en Jenneken (Jannetie) Jansdr NN Deursen uxoris [38255] (zie 18X74551a).
Gehuwd [11617] circa 1682 te (U.S.A.) met Anna (Annatei) SICKLES [41522] (zie 19X74577b).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19U00000l    Magdalena (Helena, Lena) van DEURSEN (Melchior) [38251], geboren circa 1681 te New York (USA), overleden op 28-07-1728. Doopgetuige op 29-07-1716 te New Amsterdam (USA) N.D.G.; Philip
Zoon van Philip Blekledge en van Willempje Sluijs, samen met Dirk Samsonsz. Bensen. [DTB Collegate Church New York.]. Dochter van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woonde USA.
Gehuwd voor de kerk [22485] op 07-11-1707 te Albany NY (N.D.G.) (getuige(n): Harpert Jaconse) met Harpert van DEUSEN [66048] (zie 19U00021h). {Hij is later gehuwd voor de kerk [22488] na 1728 (brontekst: probably. May 25, 1732, The. V. Aalsteyn. The record of this second marriage reads: "H. V. DEUSEN, Jun.," and it is possible that it refers to a son of Harpert and Helena Van Deusen, although no record has been found to indicate that they had such a son. On the other hand, the "Jun." may have been added to the record to distinguish Harpert from his uncle, also named Harpert. [Mr. Albert H van Deursen 1919.]) met Nn ALSTYNE [66054] (zie 19X82140-).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19U00000k    Isaac van DEURSEN [38250], geboren circa 1680 te New Albany (USA). Doopgetuige te New Amsterdam (USA) 21-04-1712 N.D.G.; Jannetje
Dochter van Godion Castang en van Trijntje Cokever.
Getuigen; Isaac van DEURSE en Jannetje Cokever.
[Collegiate Church New York.]

En aldaar op 11-12-1715: William Zoon van
William Hemmen en van Hester Storm. Samen met zijn echtgenote. Zoon van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woont USA.
Gehuwd voor de kerk [22483] op 09-10-1706 met Baata van YSSELSTEYN [66046] (zie 19X81997b).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 
19U00000j    Catalyntje van DEURSEN [38249], geboren circa 1678, dochter van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woont USA.
Gehuwd voor de kerk (1) [22481] voor 1698 met Lambert KOOL [66043] (zie 19X82107-).
Gehuwd voor de kerk (2) [22308] op 05-12-1699 te New York (USA) met Jacob IJSSELSTEIJN [65406] (zie 19X81997a).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen.
 
19U00000i    Marretje (Marritje) Teuwisse van DEURSE [65625], gedoopt op 23-09-1674 te (USA), dochter van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-).
Gehuwd voor de kerk [22310] op 19-jarige leeftijd op 17-01-1694 (brontekst: Dit huwelijk wordt tegenstrijdig elders nog eens gemeld) met Abraham Jansse van ALSTYNE [38247] (zie 19X74502a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19U00000h    Jacobus van DEURSEN (van Duersen) [38245], geboren circa 1670 te New Albany (USA), overleden voor 1726. Doopgetuige 02-02-1701 te New Amsterdam (USA) N.D.G.: Eva
Dochter van Isaac Stoutenburg en van Neeltje Uijten Bogert.
Getuigen: Jacob van DEURSE en syn wijff Aeltje uijten Bogert.
[DTB Collegiate Church New York.]

En 04-02-1705 te New Amsterdam (USA) N.D.G.: Arie Zoon van
Frans Langet en van Maritje van Schaak.
Getuigen; Jacob van DEURSE en sijn vrouw Aeltje.
[Collegiate church New York.]

En 08-04-1705 aldaar: Isaac Zoon van
Isaac Stoutenburg en van Neeltje Uijten Bogert.
Getuigen; Jacob van DEURSE en Saratje van Dam.

En getuige op 17-02-1720 aldaar N.D.G.: Philip Zoon van
Philip Blakledge en van Willempje Sluijs samen met Neeltje van DEURSE. Zoon van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woonde 1695 te New York, USA.
Gehuwd voor de kerk [22306] op 14-11-1695 te New Amsterdam (USA) (N.D.G.) (bron: DTB Collegiate Church, brontekst: Hij; Jonge man en Zij; Weduwe.) met Aeltie Aeltje Gijsbertse UIJTNBOGERT (Uiten Bogaert, Uijtten Bogert uit den Bogaert, Alias: Guytenboger Alias: van Deurse) [65392] (zie 19X82000-). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [22442] voor 1694 met Zacharias HUIJS [65947] (zie 19 19884-).}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19U00000g    Jan (John) Teuwis van DEURSEN [38244], geboren circa 1668. Een van zijn nazaten zou US President Martinus van Buren moeten zijn. Zoon van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woont USA.
Relatie [22307] met Maria (Maritje) Martenszen van BUREN [65394] (zie 19X74588b).
Uit deze relatie: 2 kinderen.
 
19U00000f    Abraham van DEURSEN [66082], gedoopt (N.D.G.) op 11-01-1667 te New York (USA) (bron: DTB Collegiate Church of New York), overleden op 10-12-1759 te New York (USA) op 92-jarige leeftijd (bron: Rootsweb (vanDusen)). Wordt tegenstrijdig elders genoemd in het werk van Mr. Albert Harrison van Deusen 1908 met andere ouders en echtgenote. Zoon van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-).
Gehuwd voor de kerk [10619] op 30-jarige leeftijd op 23-05-1697 te Albany (USA) (N.D.G.) (bron: First Dutch Reformed church of Albany NY (USA) Batch nr M50619-1 film nr 908989 Marriages 1686-1980) met Jacomijntje van SCHOONHOVEN [66042] (zie 19X82108a).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19U00000e    Robbert Teuwise van DEURSEN [38218], geboren 1665 te Albany (USA), overleden 1718 te Claverack (USA), zoon van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woonde USA.
Gehuwd (1) [10622] op 22-09-1689 te Albany NY met Cornelia Martense VANBUREN (van Buren Alias: van Beuren) [38219] (zie 19X74588a).
Gehuwd voor de kerk (2) [22479] op 21-08-1718 met Geertruyd van BENTHUYSEN [66041] (zie 19X82109-).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen.
 
19U00000d    Elisabeth (Lysbet) van DEURSEN [38216], geboren 1662 (brontekst: Albert H.van DEURSEN meldt 1658,), overleden 1747 (brontekst: Albert H. van DEURSEN meldt 1746), dochter van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woonde te New Harlem, USA.
Gehuwd [10626] op 02-02-1679 (bron: E.R.van Duzer, brontekst: Albert H van DEURSEN meldt 02-02-1680 en Riker meldt 26-07-1686.) met Johannes BENSON [38217], 24 jaar oud (zie 19X74510b).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
19U00000c    Cornelia Teuwise van DEURSEN (Mattheisse van Duesen) [38214], geboren circa 1660 te Albany (USA), dochter van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woont USA.
Gehuwd voor de kerk (1) [10620] op 21-10-1685 te Albany (USA) met Matthys Janse HOES (van Goes) [38215] (zie 19X74544a). Zij werden gezegend met 11 kinderen.
Relatie (2) [22478] met William Jansen Caspersze HALLENBECK [66040] (zie 19X82110-). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [22532] op 23-05-1697. Zij hadden meerdere kinderen.}
 
19U00000b    Catharina (Trijntje) van DEURSEN [38252], geboren circa 1654. Doopgetuige 29-03-1702 te New Amsterdam (USA) N.D.G. Rachel Dochter van Evert PELS en van Grietje MELCIOR uxoris Sampson BENSING. [Collegiate church New York.] En aldaar op 05-01-1715: Elizabeth Dochter van John HERRES en van Jannetje NESSEPAT. Samen met Dirk BENSEN. Dochter van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-), woont na 1697 te Harlem, USA. From Albany they removed to New York a 1697, whiere they were residents of Harlem. (USA).
Gehuwd voor de kerk [10621] circa 1673 met Samson BENSON [38253] (zie 19X74510a).
Uit dit huwelijk: 14 kinderen.
 
19U00000a    Herbert van DEURSEN [56330], geboren circa 1653, zoon van Mattheus (Matthew, Teuwis, Teunis) Abrahamsen ABRAHAMSZEN (van Deusen) [38212] (zie 18U00000b) en Helena ROBBERTS [38213] (zie 18X74563-).
 
19TP2700-    Hermanus Joannes van den HOOGEN [75800].
Gehuwd voor de kerk [26049] op 20-07-1655 te Herpen met Maria Joannis van DUEREN [75799] (zie 19R00209e).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes van den HOOGEN (van Dueren) [41969], gedoopt (R.K.) op 19-03-1664 te Schaijk (zie 20TP2700a).
   2. v  Maria van den HOOGEN [41996], gedoopt (R.K.) op 24-08-1668 te Schaijk (zie 20TP2700b).
   3. v  Jasparis van den HOOGEN [42371], gedoopt (R.K.) op 14-02-1673 te Schaijk (zie 20TP2700c).
   4. v  Joanna van den HOOGEN [76052], gedoopt (R.K.) op 01-10-1677 te Schaijk (zie 20TP2700d).

19TP2500e    Govert CORSTEN [65566], zoon van Christianus (Corst) Hendrick van DOERNE (Corsten Alias: Corstiaense) [58806] (zie 18TP2500-) en Johanna (Jenneke) Gerrits NN Corstiaens uxoris [64731] (zie 18X81554-).
 
19TP2500d    Gerrit CORSTEN [65564], overleden voor 1662, zoon van Christianus (Corst) Hendrick van DOERNE (Corsten Alias: Corstiaense) [58806] (zie 18TP2500-) en Johanna (Jenneke) Gerrits NN Corstiaens uxoris [64731] (zie 18X81554-).
Kind:
   1.   Onmondig kind in 1662 CORSTEN [65565] (zie 20TP2502a).

19TP2500c    Peter CORSTEN (van Deurssen) [65561], zoon van Christianus (Corst) Hendrick van DOERNE (Corsten Alias: Corstiaense) [58806] (zie 18TP2500-) en Johanna (Jenneke) Gerrits NN Corstiaens uxoris [64731] (zie 18X81554-).
Gehuwd [22353] voor 1662 met Alliten NN Corsten uxoris [65562] (zie 19X81972-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19TP2500b    Henricus Corstiaens van DOERNE [47394], geboren circa 1637, overleden 1682-1705, 28-01-1662 [Stadsarch Helmond inv 3845 akte 434 fol 204.]:
Hendrick Corst Hendricx wonende tot Deurssen verkoopt erfelijk aan Ansem Corst Hendricx zijn broeder, enz...

13-04-1682 [RA Deurne inv 101 fol 136.]; Henderick Corsten bekent schuldig te zijn aan Gielen Philipsen (ook hier Gielen Flipsen genoemd) de som van fl. 100,=.

01-08-1705 [RA Deurne 104 fol 56.]; Peter Hendrick wonende tot Helmont als m.m. Catalijn Hendrick,
Sijmon Maesen als m.m. Teunissen Hendricx ende mede fort en sterk makende voor
Hendrick Peter Smits als m.m. Jenneke Hendricx wonenende tot Waeldre
alle kinderen en erfgenamen Hendrick Corsten verwekt bij Margriet Ceelen t.b.v. Gevert Jan Tomas hunnen swager t.p.g. de Zeijlberg.

31-08-1705 [RA Deurne 104 fol 56v.]; Gevert Jan Tomasse als m.m. Gertruij dogter Hanrick Corsten t.b.v. Hendrick Aert Slaets. groes genaamd het Legh Eusel t.p.g. de Seijlbergh. Zoon van Christianus (Corst) Hendrick van DOERNE (Corsten Alias: Corstiaense) [58806] (zie 18TP2500-) en Johanna (Jenneke) Gerrits NN Corstiaens uxoris [64731] (zie 18X81554-), woonde 1662-1682 te Deurne, NL.
Ondertrouwd [13633] op 18-10-1664 te Deurne (bron: Schepen DTB 13 fol 2 en 3) (getuige(n): Ansem Corsten van DOERNE en Joost Marcelis NN), gehuwd op 02-11-1664 te Deurne (getuige(n): Ansem Corsten en Joost Marcelis, broeders van de bruid en de bruidegom) (bron: zie ondertrouw), gehuwd voor de kerk op 01-11-1664 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Joanne Verhage en Jacobo Joosten van Gassel) (bron: [DTB-Peelland, Deurne trouwboek 1598-1610 (BHIC Deurne nr 13 fol 2+3).) met Margaretha (Grietken) Marcelis (Ceel) THIJSSEN (Ceelen en Seelen) [47395] (zie 19X79729a).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19TP2500a    Ansem Corsten van DOERNE [58807], geboren circa 1635 te Deurne. Getuige; op zaterdag 18 oktober 18-10-1664 te Deurne;
Hendrick Corsten van DOERNE 27 jr Woonplaats: Deurne. Ondertrouw Deurne Sch 18-10-1664 met Grietien Marcelis, Leeftijd: jd 27 jr Geboorteplaats: Deurne Woonplaats: Deurne.
Getuigen; Ansem Corsten (broer van de buidegom) en Joost Marcelis (broer van de bruid) [DTB 13 fol 2+3.]. Zoon van Christianus (Corst) Hendrick van DOERNE (Corsten Alias: Corstiaense) [58806] (zie 18TP2500-) en Johanna (Jenneke) Gerrits NN Corstiaens uxoris [64731] (zie 18X81554-), woont circa 1659 Aen den Zeilberg te Deurne, NL, 28-01-1662 [Stadsarch Helmond inv 3845 akte 434 fol 204.]:
Hendrick Corst Hendricx wonende tot Deurssen verkoopt erfelijk aan Ansem Corst Hendricx zijn broeder, zijn kindsdeel hem aangestorven van Corst Hendricx Corsten, hunne vader en Jenneke Gerrits hunne moeder.
Ondertrouwd [4533] op 17-05-1659, gehuwd voor de kerk op 07-06-1659 te Deurne (N.D.G.) (bron: DTB 5 fol 8) met Willemke Seelen MEULENDIJKS [13166] (zie 20X84700d).
 
19TP2250b    Michael Wilhelmi van DEURSEN [4038]. Peter bij de doop van Wilhelmus op 04-03-1680 te Helmond samen met Meter, Barbara Martini. [BA ´sHB 3 fol 125.]. Zoon van Wilhelmus de BOSMAN (Bosmans van Deursen) [4037] (zie 18TP2250-), woont op 20-05-1738 te Helmond, NL, [Huisarchief gem. Helmond: sub 6.]; Een verklaring van Michiel Willems van DEURSEN, schutter der stad Helmont dd. 20-05-1738 op zijn eed gegeven, houdende dat hij menigmaal gekomen is in de heide van ´t Straeckven, om te calangieren zodanige buiten personen, die op ´t Straeckven gras quamen maaijen, doch dat de maaijers op sijn aannadering naar Baakel gingen loopen...
19TP2250a    Quirinus (Krijn en Crengen) Willems van DEURSEN (van Duerssen (Bosman(s)?)) [37660], gedoopt circa 1644 (bron: Samen 12, brontekst: Waarschijnlijk als Christianus Wilhelmi,), begraven op 01-05-1694 te Helmond (bron: BA sHB 10 fol. 38, brontekst: Pleuride), zoon van Wilhelmus de BOSMAN (Bosmans van Deursen) [4037] (zie 18TP2250-), woont circa 1680 te Helmond, NL.
Gehuwd voor de kerk [18203] op 09-09-1668 te Asten (R.K.) (getuige(n): Johannes van de CRUIJS en Jan AERTS) (bron: DTB 26) met Margaretha MARTENS [59245], 24 jaar oud (zie 19X80982a).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
19TP2200b    Maria Willems van DEURSEN [76750], dochter van Wilhelmus Handrick DIELISSEN (tot Gerwen) [79128] (zie 18TP2200-).
Ondertrouwd [26351] op 02-11-1686, gehuwd voor de kerk op 20-11-1686 te Helmond (bron: DTB 18) met Hendrick FRANSSEN [76751] (zie 19X84360-).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19TP2200a    Lucia Willems HENDRIKS (Handrix) [76749]. GTOB 4 1989 pag 135, dochter van Wilhelmus Handrick DIELISSEN (tot Gerwen) [79128] (zie 18TP2200-).
Gehuwd voor de kerk [13962] op 20-07-1631 te Helmond (R.K.) (bron: DTB 1 fol 181) met Mr. Mathias Jorissen van der LAAK (van den Reeck) [79129] (zie 19X83767a).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
19TP2000-    Joannes Nicolai van DEURSEN [29560], 19-04-1673 Helmond [DTB 4 fol 72] "Extra Naam JM,".
Relatie [17996] met Maria NN uxoris van Deursen Extra Naam JM. [36722] (zie 19X81800-).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
19TP1800b    Petrus Hendriks NN [77884], zoon van Hendricus FLODROPS [77883] (zie 18TP1800-).
 
19TP1800a    Wilhelmus (Wilm) Hendricks NN (Flodrops van Deurse) [20887], geboren circa 1635, zoon van Hendricus FLODROPS [77883] (zie 18TP1800-).
Ondertrouwd [18235] op 31-03-1663 te Helmond (bron: DTB 10 fol 27v) (getuige(n): Gillis OTTBAECK (oth de Haeck) en Hendrick Flodrops), gehuwd voor de kerk op 15-04-1663 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Jan Janssen de BERCKER en Goort Ambrosius) (bron: DTB BA´sHB 4 fol 49v) met Gertrudis (Geertruij) Machielssen NN [20888] (zie 19X79952a).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
19TP1603d    Joanna (Jenneke) COOLEN [5391], geboren circa 1622, dochter van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
Gehuwd [361] circa 1648 met Godefridus (Goort) van BETH [5392] (zie 18X84377a).
 
19TP1603c    Helena Jan Jan COOLEN [5347], geboren circa 1620, overleden voor 1760 te Aarle-Rixtel (brontekst: Aerle), dochter van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
Gehuwd [2279] op 12-10-1648 (bron: 006) met Joannes (Jan Aert) SWINKELS [5346] (zie 18X84375a). {Hij was eerder gehuwd [2278] voor 1619 met Aleida (Aelken) ADRIAANS [5348] (zie 17 12326-).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aleida (Aleydis) SWINKELS [5259], geboren circa 1648 (zie 19 84375a).
   2. v  Joanna (Jenneke) SWINKELS [5349], geboren circa 1651 (zie 19 09486b).

19TP1603b    Lucas (Luycas) COOLEN [5390], geboren circa 1615 te Aarle-Rixtel, zoon van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
 
19TP1603a    Theodora (Dirckxen) COOLEN [5389], geboren circa 1610 te Aarle-Rixtel, overleden voor 1648 te Aarle-Rixtel, dochter van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
 
19TP1602a    Theodorus (Dirk) Hendrick Jan COOLEN (Simonsz) [2544], gedoopt (R.K.) op 17-05-1615 te Gemert (getuige(n): Godefridus Joachimi van (ex?) Helmont en Catharina Adriani) (bron: Reg 1 peg 131), begraven op 18-07-1658 te Gemert op 43-jarige leeftijd (bron: Reg 3.00 pag 12 B6). Doopgetuige te Gemert op 26-07-1650; Margareta, dochter van Gisbertus Verpoorten. [Reg 2 pag 289], zoon van Henricus (Hendrick) Joannes Simonus COOLEN [5422] (zie 18TP1600d) en Geertruda (Catharina) Hendriks van Helmond JOACHIMS [5423] (zie 19X84380-).
Ondertrouwd [740] op 17-05-1647 te Gemert (bron: Band 2 pag 30 B5) (getuige(n): Isbertus Strijbos en Theodorus Judoci), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 02-06-1647 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Theodorus Judoci en Albertus Strijbos) (bron: Band 2 pag 79 B5) met Joanna (Jenneke) Joannis Francisci van de LAAR (Janse Alias: Franssen) [2542], 30 jaar oud (zie 19 00872a). {Zij was eerder gehuwd [2062] op 20-jarige leeftijd op 29-01-1637 te Gemert (bron: Gemertse Bronnen nr 2/126), gehuwd voor de kerk op 29-01-1637 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Henricus Bonneberchs en Laurentius Hermannus Hogaerts) (bron: Band 1 pag 50 B3) met Reynder Reijndersz van der PUTTEN (van der Puth (van Diest)) [2541] (zie 18 85630a).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrudis (Geertruij) Theodorii COOLEN [4461], gedoopt (R.K.) op 15-06-1646 te Gemert (zie 20TP1602a).
   2. m  Eerw.hr. Hendricus (Hendrik) Theodori COOLEN [4463], gedoopt (R.K.) op 23-07-1647 te Gemert (zie 20TP1602b).
   3. v  Margaretha Theodori COLEN (Dirckx Coolen) [4457], gedoopt (R.K.) op 19-02-1649 te Gemert (zie 20TP1602c).
   4. m  Joannes (Jan) Dircks COOLEN [84134], geboren circa 1651 te Gemert (zie 20TP1602e).
   5. m  Reijnerus COOLEN [4464], gedoopt (R.K.) op 17-09-1655 te Gemert (zie 20TP1602f).
   6. m  Wijnandus COOLEN [4465], gedoopt (R.K.) op 25-10-1657 te Gemert (zie 20TP1602g).

19TP1601a    Catharina Jan Dirckx dogter COOLEN [965] (bron: Taxandria XXVIII-30), gedoopt op 10-05-1633 te Helmond (getuige(n): Godefridus Arnoldi Porters en Catharina van den Berch) (bron: DTB 2 fol 26), overleden op 27-07-1668 te Helmond op 35-jarige leeftijd (bron: Samen 12b, brontekst: ex febre ardentissima aetatis 33.), begraven op 28-07-1668 te Helmond (brontekst: In de kerk..), dochter van Johannes (Jan Dirck) Theodorus Simons (Dirck Sijmonsz.) COOLEN (Simons, Symonis) [964] (zie 18TP1601a) en Margaretha van BELLEFELT [91347] (zie 18X85636-). Helmondcijns boek 319 fol 55v/97 post 423 In 3 teksten: ex domibus et hortis in de Veestraet quondam Henrici Petri ex horto in vico dicto Campstraet 2 denari et 6-partem denari veth ex 3-tia parte domus et horti quondam liberorum Wolteri Terlinx 10 denari veth ex 2-bus partibus domus et horti quondam Mette Fermentatoris 20 denari veth. [LAHB Deurne].
Samenwonend [1214] te Helmond, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-06-1659 te Helmond (bron: Taxandria 28/30) met Henricus (Hendrik) HERINCX (Den Oudste) [1814], 30 jaar oud (zie 19X50102f).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19TP1600a    Joannes Wilhelmi van DEURSEN (Coolen) [36460], geboren circa 1610 te Aarle-Rixtel (brontekst: Aerle), zoon van Wilhelmus (Willem) COOLEN [5420] (zie 18TP1600c) en Eycken Luycsdr STAIJACKERS [5421] (zie 18X84376b).
Gehuwd voor de kerk (1) [28868] op 30-05-1623 te Helmond (getuige(n): Petrus Silvestri en Jacobus Houtacker) (bron: DTB BA´sHB 1 fol 146) met Gertrudis Petri ab HEMELROIJ (van Amstenrade? [LAHB]) [58546] (zie 19X85088b).
Ondertrouwd (2) [12942] op 10-01-1636 te Helmond (getuige(n): Petrus Symonis en Judocus Arnoldi PORTERS), gehuwd voor de kerk op 22-01-1636 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Lambertus van ASTEN en Wilhelmus Michaelis) (bron: DTB BA´sHb 3 fol 10) met Beatricis Matthias Joannis de RUIJTER [36461] (zie 18X79862-).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Maria Joannes Guilhelmi van DEURSEN [68316], gedoopt (R.K.) op 09-04-1639 te Helmond (zie 20TP1600c).
   4. v  Wilhelma Joannes Wilhelmi van DEURSEN [68317], gedoopt (R.K.) op 31-07-1641 te Helmond (zie 20TP1600d).
   5. m  Mathias Joannes Wilhelmi van DEURSEN [68318], gedoopt (R.K.) op 08-02-1643 te Helmond (zie 20TP1600e).
   6. m  Wilhelmus van DEURSEN [68319], gedoopt (R.K.) op 02-03-1646 te Helmond (zie 20TP1600f).
   7. v  Catharina Wilhelmi van DEURSEN [37535], gedoopt (R.K.) op 20-10-1648 te Helmond (zie 20TP1600g).
   8. m  Wilhelmus Joannes Wilhelmi Coolen van DEURSEN [68320], gedoopt (R.K.) op 10-02-1651 te Helmond (zie 20TP1600h).
   9. v  Petronella Joannes Wilhelmi van DEURSEN [68321], gedoopt (R.K.) op 07-10-1654 te Helmond (zie 20TP1600i).

19TP1400c    Cornelis Peter van de MORTEL [25478], overleden voor 1726 (bron: RA Deurne 126 fol 253v, brontekst: 03-01-1726 verdeling van zijn nalatenschap.). Doopgetuige op 23-02-1703 te Deurne; Petronilla, Dochter van Wilhelmus Peters van den Mortel en van Maria Eduardi Gielens.
Peter: Cornelis Petri van den Mortel en
Meter: Petronells Goorts. [DTB 5 fol 11], zoon van Petrus (Peter) Adriaans van de MORTEL (Goorts) [34451] (zie 18TP1400a) en Maria Melis HEESMANS [34452] (zie 18X85087a).
Gehuwd [8057] op 10-11-1680 te Deurne (bron: DTB N.D.G. Trouwboek), gehuwd voor de kerk op 10-11-1688 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Petro Adriaens en Jacobo Josephs) met Catharina (Catlyn) Johannis JOOSTEN [26206] (zie 19 26012a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes (Jan) Cornely van de MORTEL [25479], geboren circa 1687 te Deurne (zie 20TP1402a).
   2. v  Anna (Anneke) Cornelisse van de MORTEL [33624] (zie 20XTP1402b).
   3. m  Willem Cornelis van de MORTEL [68344] (zie 20TP1402c).

19TP1300-    knooppunt van DEURSEN [75922], woont te Deurne, NL.
Kinderen:
   1. m  Joannes van DEURSEN [64773] (zie 20TP1300a).
   2. v  Margarita van DEURSEN [75923] (zie 20TP1300b).

19TP1200-    Petrus van DEURSEN (Bosman(s)) [37514], geboren te Deurne en Liessel, overleden op 29-04-1695 (brontekst: Pleuritide.), begraven op 01-05-1695 te Helmond (bron: DTB 40 fol 346).
Gehuwd voor de kerk [10455] op 28-07-1667 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Joanna(es) Bartholomei NN. en Catharina LEEUWMANS) (bron: BA sHB trouwreg. 5 fol. 7) met Catharina Joannis RAESSEN [37515] (zie 19X79339-).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19TP0400g    Maria (Meriken) Adams van DEURSEN [38592], geboren te Gerwen, dochter van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Juditha (Jutta) Mattheus NN Konckers uxoris [74737] (zie 18X84020-).
Gehuwd voor de kerk [10447] op 19-05-1669 te Nuenen (getuige(n): Inv. 30.11 fol. 2v) met Antonius (Teeunis) AERTS [38591] (zie 19X70082-).
 
19TP0400f    Joannes (Jan) Adam van DEURSEN (Willems) [45402], gedoopt op 23-04-1647 te Gerwen (getuige(n): Lenardus Teewens en Margareta Teeuwens) (bron: DTB 1 fol 44), zoon van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Juditha (Jutta) Mattheus NN Konckers uxoris [74737] (zie 18X84020-).
Ondertrouwd [12746] op 18-08-1668 te Nuenen (bron: DTB 11 fol 21v), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-09-1668 te Nuenen (R.K.) met Elisabeth (Leijsken) Theodorus DIREX (Dierickx) [29037] (zie 19X71838-).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
19TP0400e    Ida Adams KONCKERS [74740], gedoopt op 05-09-1644 te Gerwen (getuige(n): Petrus Godefridus en Gertrudis Matheas) (bron: DTB 1 fol 40v), dochter van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Juditha (Jutta) Mattheus NN Konckers uxoris [74737] (zie 18X84020-).
 
19TP0400d    Petrus Adams CONCERS [20752], gedoopt op 27-02-1642 te Gerwen (getuige(n): Arnoldus Joannes Jacobus en Catarina Guilelmus) (bron: DTB 1 fol 37v). Doopgetuige te Nuenen op 10-03-1675; Elisabeta gedoopt te Gerwen
Dochter van Jan Adams van DEURSEN en van Elisabeth.
Peter: Petrus Adams en
Meter: Petronilla Corsten. [DTB 2 fol 5.]. Zoon van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Juditha (Jutta) Mattheus NN Konckers uxoris [74737] (zie 18X84020-).
 
19TP0400c    Joanna Adams CONCKER [74738], gedoopt op 30-07-1640 te Gerwen (getuige(n): Gerardus Mathias en Maria Petrus) (bron: DTB 1 fol 36), dochter van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Juditha (Jutta) Mattheus NN Konckers uxoris [74737] (zie 18X84020-).
Ondertrouwd [25648] op 25-01-1682, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 02-02-1682 te Nuenen (bron: DTB 2 fol 43) met Theodorus Henricus NN Conckers uxorus [74739] (zie 19X84022-).
 
19TP0400b    Henricus Adamus KONCKER [83068], gedoopt (R.K.) op 09-01-1636 te Gerwen (getuige(n): Petrus Gerardus en Anna Henricus Gerardus) (bron: DTB 1 fol 32). Getuige op dinsdag 24 mei 24-05-1695 Schijndel; [R.K. DTB 4 fol 99r]
Maria Dochter van Josephus Henrici Guilielmi NN en van Joanna NN.
Getuigen: Joannes Henrici Guilielmi NN en
Maria Nicolai van DEURSEN. Zoon van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Maria NN Adamus Konckers uxoris [83069] (zie 18X84794-).
 
19TP0400a    Barbara Adamus ADAMS (Konckers) [20750], gedoopt (R.K.) op 12-07-1630 te Gerwen (getuige(n): Henricus Gerardus en Jacoba Adrianus) (bron: DTB 1 fol 24). Doopgetuigen op 20-02-1673 te Nuenen; Theodorus, gedoopt te Gerwen
Zoon van Jan Adams van DEURSEN en van Elisabeth.
Peter: Arnoldus Janssen ex Gestel en
Meter: Barbara Adams. [DTB 2 fol 2v.]. Dochter van Adamus Wilhelmus KONCKER [20749] (zie 18TP0400-) en Maria NN Adamus Konckers uxoris [83069] (zie 18X84794-).
Ondertrouwd [25649] op 11-03-1673, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 02-04-1673 te Nuenen (bron: DTB 2 fol 37) met Petrus Hendickx BRUESTENS [74742] (zie 19X84021-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19TP0350g    Joachimus Jochums van DEURSEN (van Asten) [37523], gedoopt (R.K.) op 05-12-1643 te Gemert (getuige(n): Antonius Godefridi Huberti en Maria Joannis Colen) (bron: Reg 2 pag 161), overleden op 05-06-1696 te Helmond op 52-jarige leeftijd (bron: DTB BA´sHB 10 fol 14), begraven op 07-06-1696 te Helmond (bron: Archief 1 inv 4304 fol 7v), zoon van Joachimus (Jochum) Joannis Jelissen van ASTEN (ab Asten) [76233] (zie 18TP0350b) en Catharina Matthias Joannes de RUIJTER [76234] (zie 18X84257a).
Ondertrouwd [13893] op 07-05-1666 te Helmond (bron: DTB BA´sHB 5 fol 4) (getuige(n): Godefridus DRIESSEN en Catharina Joachimus), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 26-05-1666 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Marcellis JANSEN en Wilhelma JANSSEN) met Aldegundis Aleijdis, Andrea DRIESSEN [37524] (zie 19X79691-).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19TP0350f    Petronella Joachimus NN Jochums van Asten (? Jelissen) [76237], gedoopt (R.K.) op 13-11-1635 te Helmond (getuige(n): Adrianus Joannis en Catharina Gerardi) (bron: DTB BA´sHB 3 fol 36), dochter van Joachimus (Jochum) Joannis Jelissen van ASTEN (ab Asten) [76233] (zie 18TP0350b) en Catharina Matthias Joannes de RUIJTER [76234] (zie 18X84257a).
 
19TP0350e    Elisabeth Joachimus NN Jochums van Asten (? Jelissen) [76238], gedoopt (R.K.) op 14-05-1634 te Helmond (getuige(n): Henrici Jacobi loco Jacobus Bruyssens en Ida Becx) (bron: DTB BA´sHB 3 fol 30), dochter van Joachimus (Jochum) Joannis Jelissen van ASTEN (ab Asten) [76233] (zie 18TP0350b) en Catharina Matthias Joannes de RUIJTER [76234] (zie 18X84257a).
 
19TP0350d    Catharina Joachimus NN Jochums van Asten (? Jelissen) [76239], gedoopt (R.K.) op 26-04-1632 te Helmond (getuige(n): Joannes Joannis en Joanna Anthony) (bron: DTB BA ´sHB 3 fol 21), dochter van Joachimus (Jochum) Joannis Jelissen van ASTEN (ab Asten) [76233] (zie 18TP0350b) en Catharina Matthias Joannes de RUIJTER [76234] (zie 18X84257a).
 
19TP0350c    Joannes Joachimus NN Jochums van Asten (? Jeliisen) [76240], gedoopt (R.K.) op 25-11-1630 te Helmond (getuige(n): Henricus Francisci en Gertrudis Sijmonis (require inter nomine sponsores) = Meter, absent en laat zich vertegenwoordigen.) (bron: DTB BA´sHB 1 fol 112a), zoon van Joachimus (Jochum) Joannis Jelissen van ASTEN (ab Asten) [76233] (zie 18TP0350b) en Catharina Matthias Joannes de RUIJTER [76234] (zie 18X84257a).
 
19TP0350b    Maria Joachimus NN Jochums van Asten (? Jelissen) [76241], gedoopt op 23-12-1628 te Helmond (getuige(n): Henricus Joannis loco Henricus Joannis Colen en Beatrix Matthies) (bron: DTB BA´sHB 1 fol 100), dochter van Joachimus (Jochum) Joannis Jelissen van ASTEN (ab Asten) [76233] (zie 18TP0350b) en Catharina Matthias Joannes de RUIJTER [76234] (zie 18X84257a).
 
19TP0300a    Lambertus Jansen NN Jansen [64252] (brontekst: Zeer waarschijnlijk te Deurne.), zoon van Joannes NN toponymische stamvader [64912] (zie 18TP0300-), woont 1683 te Asten, NL.
Gehuwd voor de kerk [22194] op 17-10-1683 te Deurne (R.K.) (bron: BHIC 8025 inv 37) met Elisabetha (Lysken) Lambert of is dat haar man? NN Deursen uxoris [64745] (zie 19X84980-).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
19TP0201b    Marike (Merike) Peter van DEURNE (Janssen) [14242], 31-03-1629 [RA Someren inv 90 fol 94 ex Docu-Data-Deurne.] Hr Frans Verdonschot qq. heeft verkocht Hubert Mr Jan Verdeijsseldonck en Dries Willems van DEURNE momboir van de onm.knd. Peter Janssen van DEURNE enz. Dochter van Peter Janssen van DEURNE (Francken) [14240] (zie 18TP0200d).
 
19TP0201a    Jan Peters Janssen van DEURNE [14241], geboren voor 1629, 31-03-1629 [RA Someren inv 90 fol 94 ex Docu-Data-Deurne.]
Hr Frans Verdonschot qq. heeft verkocht Hubert Mr Jan Verdeijsseldonck en Dries Willems van DEURNE momboir van de onm. knd. Peter Janssen van DEURNE enz. zoals Peter Jans van DEURNEN 10-07-1606 beloofd had Marcelis Henrick Brunen en door transportant voor schepenen van Helmond 25-10-1628 verkregen tegen Aert Lamberts Verdonschot als gemachtigd van Henrick Pijlmans die hem had van Marcelis voirs.
En Hubert Mr Jan Verdeijsseldonck en Dries Willems van DEURNE als momboirs van Jan en Marike onm. knd. Peter Janssen van DEURNE alias Francken hebben in beleninge opgedragen Matthijs Dirck Willems een stuk groes. Zoon van Peter Janssen van DEURNE (Francken) [14240] (zie 18TP0200d).
 
19TP0200e    Anna Joannes van DEURSEN (van Deurnen) [31791], gedoopt op 09-07-1617 te Geldrop (getuige(n): Joanna Gisbertus en Antonia uxoris van de Molenaar Marcellis) (bron: DTB 2 fol 5). Doopgetuige bij neefjes en nichtjes. Dochter van Joannes Janssen van DEURSEN [12666] (zie 18TP0200a) en Yda (Ida) NN Deursen uxoris [37573] (zie 18X81851-).
 
19TP0200d    Joannes Joannes van DEURSEN [31945], geboren voor 1616, zoon van Joannes Janssen van DEURSEN [12666] (zie 18TP0200a) en Yda (Ida) NN Deursen uxoris [37573] (zie 18X81851-).
Relatie [22299] met Catharina NN Deursen uxoris [31946] (zie 18X79892-).
Uit deze relatie:
   1. m  Petrus van DEURSEN [31944], gedoopt (R.K.) op 16-02-1641 te Geldrop (zie 20TP0206a).

19TP0200c    Egidius Joannes van DEURSEN (van Deurssen Duersen) [31674], geboren voor 1610. Peter op donderdag 22 mei 22-05-1642 Geldrop R.K.; [DTB 3 fol 17v]
Godefridus Zoon van Joannes Henricus Hermanus en van Maria.
Peter: Egidius Joannes van DEURSEN loco Andreas Henricus Franciscus en
Meter: Maria uxoris Thomas Gulielmus. Zoon van Joannes Janssen van DEURSEN [12666] (zie 18TP0200a) en Yda (Ida) NN Deursen uxoris [37573] (zie 18X81851-).
Relatie [13732] met Anna NN Deursen uxoris [31675] (zie 18X79784-).
Uit deze relatie:
   1. m  Joannes Dielissen (Eagidius) van DEURSEN (van Dueren) [59608], gedoopt op 14-10-1630 te Geldrop (zie 20TP0200a).
   2. v  Joanna van DEURSEN (van Duersen) [31796], gedoopt (R.K.) op 18-09-1631 te Geldrop (zie 20TP0200b).
   3. v  Maria van DEURSEN [31788], gedoopt (R.K.) op 25-07-1635 te Geldrop (zie 20TP0200c).
   4. m  Godefridus van DEURSEN [31792], gedoopt (R.K.) op 25-02-1637 te Geldrop (zie 20TP0200d).
   5. v  Petronella van DEURSEN [31795], gedoopt (R.K.) op 10-01-1639 te Geldrop (zie 20TP0200e).
   6. v  Elisabetha (Elysabeth) van DEURSEN (van Deurschen) [61672], gedoopt op 17-03-1640 te Geldrop (zie 20TP0200f).
   7. v  Ida van DEURSEN [31749], gedoopt (R.K.) op 21-10-1641 te Geldrop (zie 20TP0200g).
   8. m  Godefridus van DEURSEN [59607], gedoopt (R.K.) op 29-03-1643 te Geldrop (zie 20TP0200h).
   9. m  Jacobus Jacob van DEURSE [57003], gedoopt (R.K.) op 16-05-1645 te Geldrop (zie 20TP0200i).
   10. v  Aleidis van DEURSEN (van Deurssen) [31673], gedoopt (R.K.) op 30-08-1647 te Geldrop (zie 20TP0200j).
   11. m  Godefridus (Goort) Dilissen van DEURSEN [59418], gedoopt (R.K.) op 06-07-1650 te Geldrop (zie 20TP0200k).

19TP0200b    Maria Joannes van DEURSEN (Hansen Alias: van Dueren) [31965], geboren voor 1608. Meter op zondag 11 januari 11-01-1632 Geldrop R.K.; Heijlwigis
Dochter van Thomas NN. en van Anna NN.
Peter: Cornelis Jansen en
Meter: Maria Joannes van DEURSEN. [DTB 2 fol 45v]
Mogelijk was zij ook meter van haar kleindochter Maria op 14-10-1675 te Geldrop? Dochter van Joannes Janssen van DEURSEN [12666] (zie 18TP0200a) en Yda (Ida) NN Deursen uxoris [37573] (zie 18X81851-).
Ondertrouwd [18162] op 06-12-1628, gehuwd voor de kerk op 26-12-1628 te Geldrop (bron: DTB 16.2 fol 54) met Joannes (Hans) Henricus Hermanus HERMANS (van Deurse) [33072] (zie 19X81683-).
Uit dit huwelijk: 12 kinderen.
 
19TP0200a    Henricus van DEURSEN [37833], geboren voor 1590, overleden op 24-09-1636 te Geldrop (bron: DTB 3 fol 50, brontekst: Aktedatum.), zoon van Joannes Janssen van DEURSEN [12666] (zie 18TP0200a) en Yda (Ida) NN Deursen uxoris [37573] (zie 18X81851-).
Relatie [14048] met Maria NN Deursen uxoris [36777] (zie 19X81849-).
Uit deze relatie: 3 kinderen.
 
19TP0109a    Petronella Peters NOYEN [64196], dochter van Petrus NOIJEN [64195] (zie 18TP0100d).
Gehuwd [21798] op 11-11-1674 te Deurne (bron: DTB 62.3) met Antonius Henrici GYBEN [64197] (zie 19 19329-).
 
19TP0107+    Nog andere kinderen NOIJEN [56077], 12-08-1661 [RA Deurne inv 97 fol 46.] Testament voor Aert Henderick Noijen en zijn tegenwoordige vrouw Marij Huberts.
Hun kinderen zullen verder gezamenlijk en gelijkelijk delen. Kind van Arnoldus (Aert) Hendrick NOIJEN [15311] (zie 18TP0100c).
 
19TP0107a    Lijnke NOIJEN [56052], 12-08-1661 [RA Deurne inv 97 fol 46.] Testament voor Aert Henderick Noijen en zijn tegenwoordige vrouw Marij Huberts.
Met legaten aan hun dochter Lijneke omdat zij kreupel is en de kost niet kan winnen.
Dochter van Arnoldus (Aert) Hendrick NOIJEN [15311] (zie 18TP0100c).
 
19TP0106e    Marcelis (Zeel) Hendrickx NOIJEN [58073], 27-12-1661 [RA Deurne inv 42.]: Verschenen voor Jan van den Bosche en Jan Jan Joosten, schepenen van Deurne de persoon Jan Peter Driessen, omtrent 40 jaar, gedaagd ter instantie van Michiel Hendrik Goloffs, drossaard van Deurne.
Jan Peter Driessen verklaard dat hij in december 1661 met zijn kar was omtrent het Hellegaet en daar zag dat Wilbert Aerts den schutter op het veld van Hendrick Bogaerts de schapen aan het schutten was.
De schapen zijn eigendom van Hanrick Hanrick Noijen.
Dat de zoon van Hanrick Noijen, Zeel genaamd, ook aldaar was hoedende op voorschreven veld van Hanrick Jan Bogaerts.
De schutter Wilbert Aerts en Zeel Hanricx kregen onenigheid en deponent heeft gezien dat Zeel met de schupenstiel de schutter sloeg, welke laatste riep "Oh nu bijn ick sHeerenstraete mette de geschutte schaep" ende toen hijste den voerschreven Zeel Hanricx metten handt ende troeck eenighe wolle vuijt het schaep en toen sloeg Zeel Hanricx de schutter met de schupenstiel. Zoon van Hendrick Hendrick NOIJEN [15918] (zie 18TP0100a).
 
19TP0106d    Willem Hendrick NOIJEN [4726], 06-11-1700 [RA Deurne inv 123 fol 99.]: Willem Hendrick Noijen verhuurt namens zijn moeder Lijsbeth, weduwe van Handrick Dries Noijen hun huis enz.
gelegen in de Zeilberg, zoals dit huis eerder door Hogaert Hendricx bewoond is geweest.
Verhuurt aan Antonis Jan Goorts voor 6 jaren. Zoon van Hendrick Hendrick NOIJEN [15918] (zie 18TP0100a).
 
19TP0106c    Hendrick Hendrick NOYEN [64192], geboren circa 1645, overleden na 1703 (bron: RA Deurne inv 19 Dingrolle fol 75v), zoon van Hendrick Hendrick NOIJEN [15918] (zie 18TP0100a), woonde 1673 te Deurne, NL.
Gehuwd [21797] op 06-03-1673 te Deurne (bron: DTB 62.8 fol 20).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Maria NOOIJEN [64201], geboren circa 1680 (zie 20TP0106a).

19TP0106b    Elisabeth (Iken) Hendricx NOOIJEN [58197], geboren circa 1640, dochter van Hendrick Hendrick NOIJEN [15918] (zie 18TP0100a), woont 1680 te Deurne, NL, 29-06-1680 [stadsarch.Den Bosch - Rechtelijk dossier 154 16 ex Docu-Data- Deurne.]: Anneke Dam, weduwe van Jan Jansen, ruiter te ´s-Hertogenbosch, woont daar in de Barbarastraat.
Anneke heeft ingebroken in het huis van Iken Hendricx Nooijen te Deurne.
In dit huis woonde, bij de nog ongehuwde 40 jarige Iken Noijen, ook haar moeder die tevens weduwe is.
 
19TP0106a    Joanna (Jenneke) Hanrick NOIJEN [58153], geboren circa 1635, overleden na 1678 (bron: RA Deurne inv 98 fol 26v), dochter van Hendrick Hendrick NOIJEN [15918] (zie 18TP0100a).
Gehuwd [21794] voor 1668 met Godefridus (Goort) Lamberts LAMMERS [58154] (zie 19 19318-).
 
19TP0100f    Henricus Andriessen NOYEN (van Deursen) [64131], begraven op 14-07-1728 te Deurne (bron: DTB 19 fol 29v, brontekst: die metter doot ontruymt heeft een sesde in een huys met aangelag en in een acker). Peter op 04-10-1700 te Deurne R.K. gedoopt; Joanna Dochter van
Arnoldus van Aken en van Joanna Henrici Noeyen.
Peter: Henricus Noeyen en
Meter: Joanna van Aken. [DTB inv 62.5 fol 7.]

09-12-1701 [Heeze, Leende en Zesgehuchten Inv 1650 fol 29v.]:
Verdeling van de goederen van Joost Hendrick Maes en Hendricxken Jan Boonen:
1. Joost Hendrick Maes,
2. Hendricxken Jan Boonen,
3. Jan Joost Maas kind,
4. weduwe van Marie van Someren,
5. Geerit Hendrick Tijs,
6. Hendrick Joost Maes kind,
7. Tijs Daems,
8. Hendrik Janssen van Gastel,
9. Aeltjens Joost Maas kind,
10. Aert Dirck Buijs,
11. Willem Hendrick Bruijnen,
12. Elisabeth Joost Maes kind,
13. Hendrick Nelemans,
14, Hendrick Janssen van Gastel,
15. Malgert de Gardijn,
16. Dingma Maes kind,
17. Delis Daems,
18. weduwe van Jan J Cocx,
19. Hendrick Tijssen van Buel,
20. Perijntjen Joost Maes kind,
21. Jan Reijm Hoors,
22. Geerardus Peeter Hollen momboir,
23. Cornelis Driessen van (uit?) DEURSEN,
24. Catalijn Joost Maes kind, overleden,
25. Catalijn Doncquers,
26. Hendrick Dries Nooijen (uit) van DEURSEN, en
ambtenaren. Zoon van Andries Hendricks? NOIJEN (Noeijen, Noyen) [59432] (zie 18TP0100b) en Geertruij Hendrick SIJMONTS [4729] (zie 18 19315a), woont circa 1701 te Deurne, NL.
Gehuwd [21546] op 18-01-1671 te Deurne (bron: DTB 3) met Elisabeth (Lybeth) Guilielmi HICPORS (Hicspors) [64132] (zie 19 19293-).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Hendrik NOYEN [64150], geboren circa 1673 (zie 20TP0103a).
   2. m  Andries Hendrick NOYEN [64141], geboren circa 1675 (zie 20TP0103b).
   3. v  Anna Maria Hendrickx NOYEN (Noeyen) [64140], gedoopt op 30-11-1684 te Deurne (zie 20TP0103c).
   4. m  Laurens Hendrik NOYEN [64152] (zie 20TP0103d).

19TP0100e    Cornelius Andriessen van DEURSEN [33378], overleden voor 1720. Peter op zondag 7 augustus 07-08-1689 Leende; Gedoopt Catharina
Dochter van Henricus Maes en van Helena Hollen.
Peter: Cornelius van DEURSEN en
Meter: Barbara Hollen. [R.K. DTB 5 fol 10v]

En op dinsdag 20 november 20-11-1691 Leende; Gedoopt Henricus
Zoon van Joannes Bull en van Maria Venten.
Peter: Cornelius van DEURSEN en
Meter: Maria Hollen. [R.K. DTB 5 fol 15]. Zoon van Andries Hendricks? NOIJEN (Noeijen, Noyen) [59432] (zie 18TP0100b) en Geertruij Hendrick SIJMONTS [4729] (zie 18 19315a), woonde 1716 te Leende, NL, 25-01-1687 [Heeze,Leende en Zesgehuchten 1647 fol 71v]: Verklaring van de Schepenen dat Cornelis Andriessen van Velthoven ongehinderde doorgang moet worden verleend. Cornelis Andriessen van DEURSEN.

09-08-1689 [Heeze, Leende en Zesgehuchten 1647 fol 137v]: Volmacht van Maeijken c.s. op Cornelis Andriessen van DEURSSEN om in rechte te treden. Jan Pompen, Maeijken NN, Adriaen Jan Pompen, Peeter Jan Engelen, Cornelis Andriessen van DEURSSEN, Jan Arian Maes, Aert Jan Pompen en Lauwreijns Daris.

10-01-1690 [Heeze,Leende en Zesgehuchten inv 1647 fol 149v.]: Volmacht van Dirck Hollen op Geerit Hollen in rechte op te treden: Dirck en zijn vader Geerit Hollen, Willem Engelen, Willem van pelt, Jacob Maes, Cornelis van DEURSSEN, Joost van DEURSSEN, Vreijs en Jintis Hollen.

02-05-1716 [RA Deurne inv 105 fol 1 ex Docu-Data-Deurne.]
Cornelis Andries Noijen wonende te Leend(e) t.b.v. Peter Andries Noijen
zijn broer; ackerlant genaemt Munk acker op den Wolfsberg.

09-12-1701 [Heeze, Leende en Zesgehuchten Inv 1650 fol 29v.]:
Verdeling van de goederen van Joost Hendrick Maes en Hendricxken Jan Boonen: enz... Onroerend: Huijsakker - Speelakker, Huis en aangelag Oosterik, Cortestraet, Horst, Streep, Zoerenbeemd.
Ondertrouwd [18240] op 26-06-1677 te Heeze (bron: DTB 12 fol 128v), gehuwd voor de kerk op 25-07-1677 te Leende (R.K.) (getuige(n): DTB 4 fol 90v) met Catharina Joost MAES [33379] (zie 19X84649a).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19TP0100d    Judocus (Joost) Andriessen van DEURSEN [33371], overleden op 10-02-1690 te Leende (bron: DTB 5 fol 90), begraven 02-1690 te Leende (bron: RA Heeze, Leende en Zesgehuchten 1649 fol 170v). Peter op woensdag 2 maart 02-03-1667 Leende; [R.K. DTB 4 fol 17v] Maria
Dochter van Reijnerus van Vee en van Joanna Boonen.
Peter: Judocus Andriessen van DEURSEN en
Meter: Helena Maes.

02-12-1662 [RA Deurne inv 97 fol 85.]: Willem Aerts de man van Merijke dv Andries Hanrick Noijen verkoopt nu aan Joost zoon van Andries Hendrick Noijen een kempke gelegen in het Kerkeijnd. Betaald op 5 december 05-12-1663.

03-05-1663. 08-12-1663 [RA Deurne inv 97 fol 115v.]: Evert Gielens stelt zich borg voor alle lasten, cijnzen enz. op het Kempke welk Claes Joost Corsten op 2 december 02-12-1662 heeft verkocht aan Joost Andries Nijen. Zoon van Andries Hendricks? NOIJEN (Noeijen, Noyen) [59432] (zie 18TP0100b) en Geertruij Hendrick SIJMONTS [4729] (zie 18 19315a), 22-01-1686 [Heeze, Leende en Zesgehuchten inv 1647 fol 40v.]: Sauvegarde,
Verklaring van de Schepenen dat Joost Andriessen van DEURSSEN ongehinderde doorgang moet worden verleend.

10-01-1690 [Heeze, Leende en Zesgehuchten inv 1647 fol 149v.]: Volmacht van Dirck Hollen op Geerit Hollen in rechte op te treden: Dirck en zijn vader Geerit Hollen, Willem Engelen, Willem van pelt, Jacob Maes, Cornelis van DEURSSEN, Joost van DEURSSEN, Vreijs en Jintis Hollen.
Gehuwd [8330] op 24-01-1666 te Leende (bron: DTB 4 fol 80v) met Elisabetha Jan BOONEN [33372] (zie 19X84144-).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19TP0100c    Peter Andriessen NOYEN (van Deursen) [64138], geboren circa 1645 (brontekst: 13-04-1703 [RA Deurne inv 124 fol 4v.]: Kwam voor Schepenen Peter Dries NOIJEN oud omtrent 58 jaren enz.) (brontekst: 09-05-1716 [RA Deurne inv 125 fol 80.]: Testament voor Peter Dries NOIJEN en diens vrouw Maria Jansen. Beide gezond zijnde naar het lichaam maar zij debiel zijnde. Ze vermaken hun goederen op langst levende, met legaten aan zijn zoon Cornelis verwekt bij zijn 1e vrouw Anneke Willem Hensen, alsook aan Anneke haar dochter.), begraven op 25-10-1719 te Deurne (bron: DTB 19 fol 5v, brontekst: Nalatende Wettige geboorte.). Getuige te Deurne op 15-10-1684 Gedoopt: Gertrudis Dochter van Judoci de Metser en van Antoneta ...N. Getuigen; Petrus Dries Noyen, Maria Everts en Maria Petri. [DTB 62.4.], zoon van Andries Hendricks? NOIJEN (Noeijen, Noyen) [59432] (zie 18TP0100b) en Geertruij Hendrick SIJMONTS [4729] (zie 18 19315a), woont 1716 te Leende, NL, 02-05-1716 [RA Deurne inv 105 fol 1.]: Cornelis Andries NOIJEN wonende te Leend (Leende) t.b.v. Peter Andries NOIJEN zijn broer. ackerlant genaemt Munkacker op den Wolfsberg.
Gehuwd voor de kerk (1) [1937] op 23-04-1673 te Deurne (bron: RHCe 62.3).
Relatie (2) [1429].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Cornelis Petersz NOIJEN [4735] (zie 20TP0100a).
Uit de tweede relatie: 0 kinderen.
 
19TP0100b    Jenneke Dries NOOIJEN (NOYEN) [4728], geboren circa 1640, dochter van Andries Hendricks? NOIJEN (Noeijen, Noyen) [59432] (zie 18TP0100b) en Geertruij Hendrick SIJMONTS [4729] (zie 18 19315a).
Samenwonend [1387] voor 1684 te Deurne (bron: 130/102, aktenummer: 53, brontekst: Voogd over hun onmondig kind is Hendrik Dries NOYEN en Jan Aert TEEUWEN.) met Joannis (Jan Joosten) Jans JANSSEN (de SMET) [4727] (zie 20 03085e).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
19TP0100a    Merijke NOIJEN [15268], geboren voor 1639, 21-04-1662 [RA Deurne inv 97 fol 64v.] Willem Aerts de man van Merijken dochter van Andries Hanrick NOIJEN verwekt bij diens eerste vrouw de dochter van wijlen Joost Jacobs, verklaart voldaan te zijn van de erfmeubels komende van zijn schoonvader Andries Hanrick NOIJEN. Dochter van Andries Hendricks? NOIJEN (Noeijen, Noyen) [59432] (zie 18TP0100b) en Joanna (Jenneke) Joost JACOBS [4730] (zie 18 19316a).
Gehuwd [21762] voor 1662 met Willem AERTS [58074] (zie 19 19317-).
 
19T03190-    IJsbrand van DEURN [91551], Meester Kleermaker.
Relatie [31620] met Wilhelmina van BOETBERGEN (Goetberg) [91552] (zie 19X85675-).
Uit deze relatie: 6 kinderen.
 
19T03180a    Anthoine DURSSE [88970], gedoopt op 07-03-1652 te Leiden (getuige(n): Abraham Lucas en Tonnette Pourceau) (bron: DTB 272 arc 1004), zoon van Anthony (Anthoine) DURSSE [88893] (zie 18T03180b) en Jenne (Jane) de LENCELLE (Duurse) [88895] (zie 18X85380-).
 
19T03120-    Arent van DEURSEN [88041], 21-07-1686 Amsterdam: verkoopt "de Spaanse Zee" huis en erf tussen oudezijds Armsteeg en Wijngaerdstraetjen aan Pieter van den Broek.
[onbekende bron] Gehuwd voor de kerk (1) [30811] voor 1666 met Christina PELT [89452] (zie 19X85437y).
Relatie (2) [30812] met Christina RULANT [89454] (zie 19X85437z).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
Uit de tweede relatie: 2 kinderen.
 
19T03060-    Grietje van DEURSSEN [87980], begraven op 26-01-1683 te Amsterdam (bron: DTB SAA-10277886).
 
19T03020g    Marretje (Marike) Pieters van DEURSEN [89225], gedoopt circa 1732 te Amsterdam, dochter van Pieter Jansz van DEURSEN [87947] (zie 18T03020-) en Maria van DEUSSE [25998] (zie 18X85193-).
Relatie (1) [30730] met Gerrit PIETERSE [89226] (zie 19X85411-). {Hij had ook ooit een relatie [30731] met Neeltje ARIAENS [89227] (zie 19 26353-).}
Relatie (2) [31003] met Abraham RANSON [87436] (zie 19X85526-).
 
19T03020f    Jan Pieterszen van DEURSEN [87950], begraven op 30-06-1728 te Amsterdam (bron: DTB 10861508), zoon van Pieter Jansz van DEURSEN [87947] (zie 18T03020-) en Maria van DEUSSE [25998] (zie 18X85193-).
 
19T03020e    Elsje Pieters van DEURSEN (van Deurse) [80499], gedoopt (N.D.G.) op 16-08-1644 te Amsterdam (bron: DTB 42 fol 422), begraven op 16-01-1671 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd (bron: DTB SAA-9321394), dochter van Pieter Jansz van DEURSEN [87947] (zie 18T03020-) en Maria van DEUSSE [25998] (zie 18X85193-).
Gehuwd [27792] op 25-jarige leeftijd op 10-06-1670 te Amsterdam (bron: Familysearch zonder bron) met Claas HERREWIJN [80500] (zie 19X84414-). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [8008] voor 1670 met Marreke HUS [26032] (zie 19 25960-). Hij had ook ooit een relatie [30734] met Janneke OPPIJN [89232] (zie 19 26339-).}
 
19T03020d    Aeltje Pieters van DEURSEN [25890], gedoopt op 08-12-1633 te Amsterdam (bron: DTB 6 fol 388), dochter van Pieter Jansz van DEURSEN [87947] (zie 18T03020-) en Maria van DEUSSE [25998] (zie 18X85193-).
Ondertrouwd [7945] op 09-04-1661 te Amsterdam (bron: DTB 482 fol 12) met Johannes de GROOT [25891] (zie 18X85167-). {Hij is later ondertrouwd [7946] op 06-08-1678 te Amsterdam (bron: DTB 505 fol 208) met Catharina Hendricx TIENVELT [25893] (zie 18 25926-).}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes de GROOT [25892], gedoopt (N.H.) op 29-11-1662 te Amsterdam (zie 19 85167a).

19T03020c    Annetje Pieterszen van DEURSEN (van Durse) [87948], gedoopt op 04-01-1637 te Amsterdam (bron: DTB 42 fol 1), begraven op 22-08-1717 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd (bron: NL SAA-10337261 Karthuizer kerkhof), dochter van Pieter Jansz van DEURSEN [87947] (zie 18T03020-) en Maria van DEUSSE [25998] (zie 18X85193-).
Gehuwd voor de kerk [30369] op 23-jarige leeftijd op 06-05-1660 te Amsterdam (N.D.G.) (bron: DTB 1019 fol 31) met Jan POPPEZN [87949] (zie 19X85147-).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 120 van 142 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software