Eerste blad    Vorig blad    Blad 20 van 22 bladen Volgend blad    Laatste blad

20 50100a    Mr. Theodorus (Dirk) Antonij VERDEUZELDONK [999], Burgemeester van Vlierden 1707/0708, Schepen te Vlierden 1717/1718 (brontekst: Op 5 maart 05-03-1711 geven de vlierdense schepenen toestemming aan Dirck Antonis Verduseldonck en Aert Horckmans, oudborghemeesters van 1707-1708 om van Rechtswege achterstallige belastingen in te vorderen. [RA Vlierden inv 18]
Op 17 maart 17-03-1717 werden Dirck Verdeuseldonck (2e keer) en Jan Toon Princen gekozen tot Borgemeesters van Vlierden.). Asten [RA 92 fol 203 22-08-1722]: Daniel Bakermans, te Deursen en Dirck Verdijseldonck, te Vlierden als momboiren over Magriet en Jan onm. kinderen van wijlen Aart Jan Smits en Catalijn Bakermans, Flips Verduyseldonck, te Someren, Antony Verduyseldonck, te Someren.
Zij verkopen aan Jan Janssen Krooymans, te Vlierden. Gedoopt (R.K.) op 01-01-1677 te Vlierden (brontekst: Datum fictief om tweeling digitaal weer te geven.), overleden circa 1752 te Vlierden (brontekst: Hij testeerde "Swakkelijck naar den lichame" samen met zijn vrouw op 6 november 06-11-1752:
Hun zoon Antoni krijgt het paard, het beste bed en nog enkele goederen extra.
Op 19 januari 19-01-1753 delen zijn kinderen de onroerende goederen waarbij, o.a. Antony het huys met het ovenhuyske in de straat krijgt. [RA Vlierden 29 fol 115vs].). Doopgetuige in april 1732 van Johannus Verduijseldonck zoon van Margaretha Verduijseldonck. Dit is later Jan Oldenzee. Hij woonde 00-04-1722 te Vlierden, NL. Al woont hij er zelf niet in; Dirk is ook eigenaar van de Vlierdense Pastorie in 1736, hij verkoopt het goed aan Henricus Donckers, Pastoor aldaar op 12 maart 12-03-1751, dezelfde als die de eigenaar was van het Pastoorshuis aan het Cruijsch te Gemert.
In dat huis zou kapelaan Willem van OLDENZEE de laatste sacrementen der stervende hebben gekregen en waarschijnlijk is hij aldaar ook gestorven op of omstreeks 28 april 28-04-1732.
In de hoofgeldlijst [NAA Vlierden inv 315 t/m 321.] wordt al melding gemaakt van "Jan, zoon van de dochter" 1732-1736. Dat moet dus Joannes Aldenzee zijn geweest... Samenwonend [2407] sinds 18-01-1707 te Vlierden. Op 13 februari 13-02-1721 ging hij met zijn tweelingbroer Lambert een deling aan van het in gemeenschap bezeten huis dat in 1720 was afgebrand.
Lambert krijgt de huisplaats aan de straat en Dirck een weiveld genaamd "het Lathout". [111/20 fol 14]
Op 20 juni 20-06-1725 kocht hij van de curatoren van de boedel van wijlen Joseph Verdeuseldonck een land genaamd "den Winckel" voor 85 gulden.
[111/20 Fol:40]
Op 25 september 25-09-1726 verkocht hij "de Wijnckel", groot 6 lop., voor 226 gulden aan Lambert Jansse Vervoordeldonck. [111/20 fol 53v]
Op 17 maart 17-03-1731 verkocht hij aan Lambert Vervoordeldonck groes genaamd "den Beuckel", groot 2½ lop., in de Beuckels voor 90 gulden.
Aan Jan Antonis Smits verkocht hij teulland in de weege voor 52 gulden.
Aan de kinderen Hendrick Thielen, groes en heiveld bij "de Baarschot" voor 67 gulden. [111/20 fol 85]
Op 11 januari 11-01-1735 verkocht hij aan Antony Heijcoop een hooiveldje aan de loop voor 85 gulden [111/20 fol 128]
Op 8 februari 08-02-1735 leende hij van Lauwerijns Matthijs Bartels 325 gulden en op 12 maart 12-03-1751 werd de lening terugbetaald. [111/20 fol 129]
Op 11 januari 11-01-1737 verkoopt hij wederom aan Anthony Heijcoop een hooiveldje aan de loop maar nu voor 90 gulden [111/20 fol 132]

Een derde hooiveld, aan de Stipdonckse heggen kocht Antony Heijcoop van hem op 18 januari 18-01-1737 voor 38 gulden [111/20 fol 139]
Op 22 januari 22-01-1737 verkocht hij aan Dirk Jacobs een teulland genaamd "den Heesacker" voor 50 gulden [111/20 fol:139v]
Op 26 maart 26-03-1737 beleende hij Antony Heijcoop voor "den Veense Hof" en "de Winckelse acker", hem aangekomen van de ouders van zijn vrouw, losbaar binnen 8 jaren, voor 200 gulden [111/20 fol 141]
6 october 06-10-1738 verkoopt hij aan Tonis Driessen een zil hooiland in de beemden, plaatselijk genaamd "in de Weert" voor 48 gulden. [111/20 fol 152]
27 juli 27-07-1740 verkocht hij de akker "de Cleijne Melue" en grasland "de Beuckel" in de Beuckels aan Dirk Jacobs voor 100 gulden [111/20 fol 160]
Op 29 juli 29-07-1743 neemt hij, met zijn zoon Matthijs, een hypotheek van 250 gulden op zijn huis aan het Schooteind bij Jacobus Huygermans. [111/27 fol 77]
9 juni 09-06-1747 leende hij van Lauwereijns Matthijs Bartels uit Deurne 200 gulden tegen 4%, welke lening op 12 maart 12-03-1751 weer werd afgelost. [111/20 fol 215]
Diezelfde dag verkocht hij aan de Pastoor Donckers het huis met de schuur, hof, dries en akker bij elkaar gelegen; nabij de Roomse kerk, voor 715 gulden. Het goed was hem aangekomen van de ouders van zijn vrouw. [111/20 fol 249v]. Ondertrouwd op 07-01-1705 te Vlierden, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-01-1705 te Vlierden (getuige(n): Lambertus Verdeuseldonck en Bartholomeus Aert Slaets) (bron: 005), gehuwd voor de kerk op 22-02-1705 te Vlierden (R.K.) (getuige(n): Labertus Verduijseldonck en Maria sorore ejus.) (bron: DTB 23 fol 139, brontekst: Dispensatione in duplici in quarto gradu consanguinatatis. (dispensatie i.v.m. verwantschap in de 4e graat)) met Maria (Marij) Thijsse VERHEES (Mathijsse) [1000] (zie 20 11260b).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margareta (Griet) Dircks VERDEUZELDONK (Verdeuzeldonck) [15], gedoopt (R.K.) op 02-02-1709 te Vlierden (zie 21W50100d).

20 50068a    Hermanus Thomae ROOVERS [59055], gedoopt (R.K.) op 19-05-1645 te Mierlo (getuige(n): Anna Theodori van Leend en Anthonius Rovers), overleden voor 1713, zoon van Thomas Thomassen ROVERS (Willems) [59071] (zie 19 50068a) en Joanna Hermanni NN ROVERS UXORIS [59072] (zie 19 09329a).
Gehuwd voor de kerk [18086] voor 1677 met Helena (Heijlke) Jan WILLEMS [59056] (zie 20 09335a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Hermans ROOVERS [59035], gedoopt (R.K.) op 04-08-1677 te Mierlo (zie 21 50068a).

20 50045a    Rutgerus OIJEN [1728], geboren voor 1640. Doopgetuige op 18-01-1669 te Stevensweert bij Anna Catharina van OLDENSEE en op 11-02-1686 te Stevensweert bij Joanna Elisabeth Ooloffs.
Kinderen:
   1. m  Wilhelmus (Willem) OOIJEN (OYEN) [770], geboren circa 1670 (zie 21W50045a).
   2. v  Anna Gertrudis OIJEN [29898] (zie 21 50045b).

20 50035a    Petrus Hermans NOIJEN [42174], geboren circa 1645, zoon van Petrus Hermanus NOIJEN [42179] (zie 19 50035a) en Maria NN NOIJEN UXORIS [42180] (zie 19 05009a).
Ondertrouwd [11802] op 01-02-1670 te Bakel, gehuwd voor de kerk op 16-02-1670 te Bakel (R.K.) met Maria Gerlachi NN NOIJEN UXORIS [42175] (zie 20 05010a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus (Hermen / Pieter) Hermanus NOIJEN (Noeijen van den Meulenhof) [42172], gedoopt (R.K.) op 08-12-1673 te Bakel (zie 21 50035a).

20 50024c    Jenneke van BOMMEL [9443], geboren circa 659 te Deurne en Liessel, dochter van Joannes (Jan) Dielis Dielis van BOMMEL (Henssen) [9433] (zie 19 50024a) en Maria NN BOMMEL UXORIS [9434] (zie 19 03465a), woont te Veldhoven, NL.
 
20 50024b    Elisabeth (Liske) van BOMMEL [9442], geboren circa 1655 te Deurne en Liessel, dochter van Joannes (Jan) Dielis Dielis van BOMMEL (Henssen) [9433] (zie 19 50024a) en Maria NN BOMMEL UXORIS [9434] (zie 19 03465a).
 
20 50024a    Hendrik Jan Dielis van BOMMEL [790], gedoopt (R.K.) circa 1653 te Deurne, overleden op 07-09-1729 te Deurne en Liessel, zoon van Joannes (Jan) Dielis Dielis van BOMMEL (Henssen) [9433] (zie 19 50024a) en Maria NN BOMMEL UXORIS [9434] (zie 19 03465a).
Gehuwd [3120] op 26-05-1680 te Deurne met Liske van ASTEN [857] (zie 20 03420a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Henricus van BOMMEL [9414], gedoopt circa 1682 (zie 21 50024d).
   2. v  Maria van BOMMEL [9437], geboren circa 1685 te Deurne en Liessel (zie 21 50244a).
   3. v  Joanna (Jenneke) van BOMMEL [9438], geboren circa 1690 te Deurne en Liessel (zie 21 50024b).
   4. v  Wilhelmina van BOMMEL [9440], geboren circa 1691 te Deurne en Liessel (zie 21 50024c).

20 42183a    Maria van EIJK [2648], gedoopt (R.K.) op 31-03-1689 te Lierop (getuige(n): Petrus Gijsbertus van Eijck et Joanna Donatus) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.23), overleden na 1723 te Vlierden.
Relatie [267] met Petrus (Peter) Jansz WELTEN [2649] (zie 20 50200d).
Uit deze relatie: 2 kinderen.
 
20 41103a    Andries BREUSTENS [6493], geboren circa 1625.
Relatie [521] met Anneke PETERS (Gulten) [6492] (zie 20 50421a).
 
20 27119-    Adriana WOUTERS [91676].
Relatie [31674] met Mattheus (Meus) Meusssoon ROEFS [1740] (zie 20 50400d).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
20 26970-    Maria Petrus THIJSSEN [26917].
Gehuwd voor de kerk [31447] op 28-11-1666 te Gemert (getuige(n): Joannes van der Lee en Henricus Adriaens) (bron: Band 3 Pag 373 B7) met Joannes Henricus Jan de GROOTENS (de Groot) [26848] (zie 20 79170a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 26906a    Joanna (Jenneke) Antoni VERBRUGGEN [91095], gedoopt op 30-05-1662 te Helmond (getuige(n): Jan Jacob van Kouwenberch en Anneken Driessen) (bron: Ba s-Hb 4 fol 6v).
Gehuwd voor de kerk (1) [31416] op 38-jarige leeftijd op 31-08-1700 te Gemert (getuige(n): Henricus van der Putten, Theodorus Verbruggen en Henricus van Zeelant) (bron: Band 17 Pag 120 R12) met Wilhelmus Joannes van der PUTTEN [60272], 30 jaar oud (zie 20 85631a). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [18562] op 23-jarige leeftijd op 14-11-1692 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Henricus van den Bogart en Reijerus van der Putten) (bron: Band 17 pag 60 R12) met Anna Wilhelmi van den BRANDT (van Zeelant) [60273], 20 jaar oud (zie 20 05106d).}
Gehuwd voor de kerk (2) [31418] op 45-jarige leeftijd op 20-05-1708 te Gemert (bron: Band 17 Pag 196 R12).
 
20 26893-    Gisbert BONAERS [91033].
Relatie [31399] met Eerw zuster Elisabeth (Liza) COENEN [1419] (zie 20 50106b).
Uit deze relatie: 3 kinderen.
 
20 26057c    Cornelia Antonis VERSCHOUT (van de Laar) [4458], gedoopt (R.K.) op 01-04-1676 te Gemert (getuige(n): Theodorus Peters en Henrica uxoris Henricus Hermans) (bron: Reg 5 pag 1), begraven op 13-12-1730 te Gemert op 54-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 pag 97 R17), woont voor 1730 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [942] op 24-jarige leeftijd op 15-06-1700 te Gemert (getuige(n): Koster en Magister Joannes van Puifflick en Godefridus Bastiaens) (bron: Band 17 pag 118 R12) met Theodorus Gerardts van der EIJCKEN [4456], 22 jaar oud (zie 21 85031c). {Hij is later gehuwd [943] op 53-jarige leeftijd op 18-09-1731 te Gemert met Joanna Jan van den ELSEN [4459], 49 jaar oud (zie 21 00955-).}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
20 24492-    Jacobus Jacobs van den BOGAARD (van den Bogaert) [84424], 1691 Borgmeester, geboren circa 1660, overleden circa 1714 te Vlierden, 02-04-1690 [doc. Frits Slaets Asten RA 108 fol 135.]: Mathijs Lamberts, 40 jaar en Willemke Fransen de Groot, 42 jaar, zijn vrouw, beide wonende te Asten, verklaren ter instantie van Antony Josephs Verdijsteldonck (= Verdeuseldonck) dat zij, deponenten, nu, omtrent vier à vijf jaar geleden, toen zij op de Beersdonck woonden, gezien hebben dat Willem Claesen de Snijder, in die tijd vorster te Vlierden heeft "gescut" de beesten van Jacob Jacobs van den Bogaert en Dirck Adriaensen, beiden wonende op den Beersdonck in de beemden of in de Weert op den Beersdonck.
De vorster heeft de "gescutte" beesten gedreven tot op de gemeente hei over den Helmontse pat, naast de zijde van Vlierden.
Daarmee bezig zijnde, zijn gekomen Dirck Adriaensen en Elisabet, de vrouw van Hendrick Jacobs die de beesten weer terug gedreven hebben. Enz...

11-04-1690 [Helmond Not. archief nr 15.]: Getuigenverklaring van Jan Hendrijck Welten oud ca. 64 of 67 jaar, woenend op ´t Cloostereijndt onder de Heerlijckheid van Vlierden , Wilbert Hendrijck Welten, president en inwoner tot Bakel, oud ca. 56 jaar, Jan Hermens wonend aant Cloostereijndt, ca 70 jaar, Anries Linders en Derijske Dirck sijne huijsvrouw, oud 55 en 52 jaar, Teuniske Dircx, oud ca 49 jaar, Catalijn wed. van Aert Roeffen oud ca 69 jaar, Merijken wed. Jan van Baekel woenend onder Baekel ca. 54 jaar.
Attestatie ter instantie van Jacob, Jacobs.

09-01-1691 [OAA Vlierden inv 169.]: Lenen Jacob Jacobs van den Boogaert en Wilbort Dirck Meulendijcx, borgemeesters, van Mathijs Jansen Verhees 150 gld. wg: J. van Riet secretaris
Idem aan id. 200 gld., was getekend Jan Jacobs van den Bommen, Wilbort Dirck Meulendijcx verklaart niet te kunnen schrijven
In de marge: Compareerde voor schepenen en secretaris van Vlierden Dirk Antonis Verdeuseldonk als man van Maria, dochter van Mattijs Janse Verhees, mede namens de broer van zijn vrouw, dHeer Johan Verhees, en bekent voldaan te zijn. Hij woonde voor 1686 te Vlierden, NL.
Gehuwd [29200] op 18-05-1680 te Vlierden, gehuwd voor de kerk op 21-06-1680 te Deurne met Maria (Maeijcken Jan) Jan Handrick WELTEN (Handrickx) [84425] (zie 20 50200b).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 24400-    Johanna (Jenneke) Antoni FRANSSEN [84052], geboren circa 1740, begraven op 01-07-1783 te Deurne.
Gehuwd voor de kerk [29076] op 31-01-1762 te Deurne (R.K.) met Judocus van de MORTEL [84048], 34 jaar oud (zie 20 70949a). {Hij was eerder gehuwd [29075] op 27-jarige leeftijd op 02-02-1755 te Eindhoven.}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 23190b    Arnoldus van den EIJNDEN [1660], gedoopt (R.K.) op 28-08-1686 te Gemert (getuige(n): Joannes Aerts en Theodora uxorus Antonius Aerts) (bron: Reg 5 pag 239).
Gehuwd voor de kerk [541] op 27-jarige leeftijd op 15-10-1713 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walt. H. en Albertus VERHOEVEN met Joannes van den BROECK) (bron: Band 18 Pag 9 R13) met Joanna Wilhelmi van den BROEK [60330], 22 jaar oud (zie 22 50170a).
Uit dit huwelijk: 14 kinderen.
 
20 22507-    Henricus van VAARLE [12020], geboren circa 1715.
Gehuwd voor de kerk [4030] voor 1741 met Theodora (Dorothea) MOSMANS [6385] (zie 20W30118-). Relatie is niet zeker! {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [1982] op 13-03-1728 te ´s-Hertogenbosch (bron: Inv 210) met Joannes ALDENZEE (Aldenzeer, Oldenseel) [760], 26 jaar oud (zie 22A00001c).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 15065-    Anna Maria Theodorus (Anna) CUYPERS (KUIPERS) [11060], gedoopt (R.K.) op 18-11-1734 te Bakel, overleden op 28-06-1805 te Bakel op 70-jarige leeftijd (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.33).
Gehuwd voor de kerk [3690] op 22-jarige leeftijd op 23-01-1757 te Bakel (RK) (getuige(n): Allegudis van HOUDT et Catharina van de LAAR) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.33) met Gysbertus Antonie WELTEN [11059], 25 jaar oud (zie 20 50202b).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 15053-    Maria J.T. MARTENS [1559], geboren circa 1689, overleden op 14-05-1745 te Erp (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.29).
Gehuwd voor de kerk [48] op 26-11-1725 (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.29) met Henricus (Peter Hendrik) Petersz WELTEN (van SCHIPSTAL) [3529], 36 jaar oud (zie 20 50205c). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [44] ±1710 (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.29) met Maria J.J. JOSEPHS [1549] (zie 20 15052-).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 15052-    Maria J.J. JOSEPHS [1549], geboren circa 1685, overleden op 18-10-1721 (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.29).
Gehuwd voor de kerk [44] ±1710 (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.29) met Henricus (Peter Hendrik) Petersz WELTEN (van SCHIPSTAL) [3529] (zie 20 50205c). {Hij is later gehuwd voor de kerk [48] op 36-jarige leeftijd op 26-11-1725 (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.29) met Maria J.T. MARTENS [1559] (zie 20 15053-).}
 
20 14503-    Joanna Hendrick Dirck HOUBRAECKEN [1556], geboren circa 1685.
Ondertrouwd [264] op 08-05-1710 te Vlierden (bron: Huwelijks akte), gehuwd voor de kerk 05-1710 te Vlierden (RK) (getuige(n): Jacob Scaepen van SCIPSTAL et Joanna Bartholomei SLAETS) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.20) met Henricus Peters WELTEN [1555] (zie 20 50200c).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 12618a    Antonia Janssen ANTONISSEN [35402], gedoopt op 14-11-1654 te Gemert (getuige(n): Joannes Henrici Vogels en Maria uxoris Antonius Queens) (bron: Reg 1 Pag 73).
Gehuwd voor de kerk [14127] op 32-jarige leeftijd op 21-01-1687 te Gemert (getuige(n): Thomas Verhofstadt Pastoor in Nuland en Wilhelmus Henrix Bardoull) (bron: Band 17 pag 20 R12).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Petrus (Peter) Henrix van MELIS [37812], gedoopt (R.K.) op 06-07-1696 te Gemert (zie 21 76037d).

20 12601-    Catharina HERINCX [1765], geboren circa 1668.
Gehuwd [2542] voor 1707 met Hendrik VOET [1762] (zie 20 10163g).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joanna Elisabeth Henricus Goorts VOET [2680], geboren circa 1707 te Helmond (zie 21 10163a).

20 12598a    Elisabeth Petri WAGEMANS (Waeghemans) [972], gedoopt op 01-06-1652 te Helmond (brontekst: Deze datum lijkt onmogelijk...), overleden op 09-03-1739 te Helmond op 86-jarige leeftijd (bron: Sassen 4, aktenummer: 107), begraven op 11-09-1739, dochter van Hendrick Peters WAGEMANS [1754] (zie 19 12598a) en Christina HERINCX [1801] (zie 19 50102c), woonde 1707 te Helmond, NL, 09-07-1707 juli 9: Compareerden Elisabeth Wagemans, weduwe van wylen Evert van Haendel, Petronella van Haendel, huysvrouwe van Arnoldus OLDENZEE, Christina van Haendel huysvrouwe van Jacobus van der Elsen, Mathijs Pertah, Margaretha Marcelis Meyssen, Jan Thomas van DEURSSEN ende Anna, weduwe van Dirk Honigmans, sijnde allen ingesetenen deser stadt Helmont, dewelcke verclaerden, ter requisitie ende ter instantie van de Roomsche ingesetenen der Stadt ende Meyerye van ´s-Hertogenbosch, ende namenentlijck de eerste comparante in ordine (Elisabeth W) dat een weynigh tijts voor dat Sophia, dochter van Theodorus Aelberts, van haer ouders is weghgegaen, by haer is gecomen Willemijn Porters, seggende dese off dergelycke woorden in substantie;" Ick hebbe van Sophya Aelberts Gekreege een stuck wolle stoff met omtrent tien ellen lint," dat sy, (eerste comparante Elisabeth W)
beducht sijnde, so sy verclaert, dat de voornoemde Sophia haer ouders hetselve mochte ontnomen hebben buyten haer kennisse, sy met dat stuck stoff en lint is gegaen naer de vrouwe van den voornoemden Aelberts, seggende tegen haer in substantie:" Vrouwe Aelberts, hebt ge kennis aen dat stoff ende lint ?" dat de vrouwe van de voornoemden Aelberts haer comparante antwoorde in substantie; " dat heeft mijn doghter my ontstolen maar seght het myn man neyt want hy sou se doot slaen !"

Nogh verclaert sy, (eerste comparante Elisabeth W) dat sy eenig goet hebbende gecoght by de huysvrouwe van den voornoemden Aelberts, waer onder anderen by was een tesneuzick (Neusdoek) die de voornoemde vrouwe van Aelberts moest naeyen; dat omtrent twee dagen daeraen sy comperante naer dien tesneuzik is comen vragen; dat de voornoemde vrouwe Aelberts ginck in de kast, daerin sy seyde den tesneuzik te hebben geleght, doorsoecken dogh dat sy die tesneuzik niet heeft connen vinden alhoewel sy seyde te weeten,
dat sy den tesneuzik in de kast hadde geleght ende dat seeckerlijck haer dochter, (denoterende daermede de voornoemden Sophia,) die moest hebben gestolen.
Ende Laestelijck verclaerde sy (eerste comparante Elisabeth W) dat sy even naer het vertreck van voornoemden sophia is gekomen by de vrouwe van Nieuwlandt. (Anna Maria Tromp weduwe van Cornelis Gans, vrouwe van Nuland en wonende op het huys "Binderen") ende met haer edele in gespreck comende over het voorschreven vertreck van Sophia Aelberts, deselve vrouwe van Nieuwlandt tegen haer comparante seyde dese off diergelycke woorden in substantie: "Men weet wel dat het (denoterende de voornoemde Sophia) een hoertje en een dieffegge is."

De tweede en derde comparanten in ordine, (Petronella en Christina van H.), verclaeren noch seer wel kennlijck en indaghtich te sijn, dat sy gesien hebben en gelesen een brieff, ter handen gestelt aen de gemelde Willemijn Porters door de voornoemden Sophia Aelberts om te behandigen aen den heer Benetru,
Behelsende in substantie: "Ogh myn allerlieffste Benetru, ick heb Godt lieff maer ick heb u nogh liever, ick hoop dat ge my haest sult comen verlossen want myn ouders (meynende dat ick sliep) hebbe ick hooren seggen dat se my in een beterhuys wilde doen, soo hoop ick, dat gy my sult comen verlossen, myn allerlieffste Benetru want daer syn er wel jongeren gecaemert als ick."

Den vierde in ordine (Matthijs Pertath) comparant verclaert; dat als de voornoemde Sophia Aelberts was doorgegaen en was gecomen tot Venroy, hy comparant mede daer was; dat hy comparant hoorde seggen, dat daer een juffrouw van Helmondt was gecomen; dat den comparant heeft gaen sien wie deselve was; dat den comparant vondt, dat het de voornoemde Sophia Aelberts was; dat de comparant haer vroegh wat sy daer dede; dat de voornoemde Sophia daerop klaeghde, dat haer ouders haer so qualijck tracteerde, dat haer ouders het bedde daer se op sliep hadden weghgenomen so dat sy seyde, dat se op strooj most slaepen ende dat haer ouders haer deerlijck hadden geslagen; dat haer ouders met andere lieden hadden beraetslaeght, dat se haer in een beterhuys wilde setten omdat sy met den heer Benetru converseerde, verclaerde deselve Sophia ter oorsaecke van de quade handelingen van haere ouders ende de voorschreven dreygementen, aen haer gedaen, te sijn doorgecomen.

De vijffde comparant in ordine (Margaretha M Meyssen) verclaert, dat ten tyde voorschreven, als de voornoemden Sophia Aelberts tot Venroy was gecomen, sy comparante daer woonde; dat sy comparante, de voornoemde Sophia renconteerde, vroegh: "Sophya , wat comt gy hier maecken?" dat de voornoemde Sophia daerop antwoorde: "Ick waght Benetru hier want sy weten niet beter of ick ben met Benetru doorgegaen."
Ende, verclaert de comparante nogh: Dat de voornoemde Sophia alsdoen verscheyde winckelwaeren by haer hadde, welcke sy binnen Venroy voornoemd vercogt.

Den sesden comparant ( Jan Thomas van DEURSSEN) verclaert dat ten selve tijt, als die voornoemde Sophia van Helmondt naer Venroy was ende dat de voornoemde Sophia aen den deponent lindt gaff, seggende: "Laet dat lindt eens sien aen Benetru en vraegt hem eens off hy ´t kent."
Dat den comparant op sijn wedercomste tot Helmondt hetselve lint aen den voornoemde Benetru heeft laeten sien; dat den voornoemden Benetru den comparant daerop seyde; "Ick bedanck u hertelijck,"

De sevende comparante (Anna wed.H.) verclaert, dat een week à drie voor het voorschreven vertreck van de voornoemde Sophya, sy is gecomen by de comparante seggende, dat sy met Benetru hadde versprocken om saemen wegh te gaen, vraegde de comparante wat sy daer van daght,
Dat de comparante haer ´t selve verscheyde maelen heeft ontraden maer ter contrarie, dat sy Sophia met haer ouders soude te raede gaen; dat de voornoemde Sophia seyde; dat sy daerom van resolutie bleef van buyten kennisse van haer ouders door te gaen; dat de comparante wyders haer waarschouwde: Dat Benetru haer soude bedriegen; dat sy Sophia de comparante antwoorde in substantie : "Ick weet wel dat hy my nyet sal verlaeten maer dat hy my sal trouwen ende sie daer is een gouden rinck aen myn handt, die is wel taghtigh guldens waert."
Dat omtrent twee dagen naer ´t vertreck van den voornoemden Sophia den voornoemden Benetru is gecomen ten huyse van de comparante; dat de comparante tegen de voornoemden Benetru seyde; "Alle menschen seggen, dat ge met Sophya Aelberts door bent gegaen."
Dat den voornoemden Benetru daerop vervolghde te seggen: "Als ick maer twee daegen ter jagt gae, dan sal ick se wel vinden." [Sassen 4 blz.42 akte 107].
Ondertrouwd [1149] op 15-10-1672, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-10-1672 te Helmond, gehuwd voor de kerk op 27-10-1672 te Helmond (bron: Computer Leeszaal GA Helmond 1997) met Evert Andreas (Andries) van HAENDEL [971], 26 jaar oud (zie 20 50118a).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
20 12569a    Heilwich (Heylken) Marcelis VERWEIJEN [11343], geboren voor 1565, overleden voor 1614 te Helmond, woonde voor 1616 te Helmond, NL, [RA Helmond inv 3824 fol 178 periode 1614-1616]; daarin wordt zij genoemd als de weduwe van Anthoenis van Diepenbeek.
Gehuwd voor de kerk [3979] voor2-1567 met Anthonis Laurenssen van DIEPENBEECK [2684] (zie 16 03846b). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [3980] voo12-1564 te Helmond met Nn Reijnder Jansdr. BECK (Bex, Beckx) [11359] (zie 15 03848a).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Antonis (Jenneke) van DIEPENBEECK [11440], geboren circa 1585 te Helmond (zie 17 03846c).

20 12267a    Catharina (Catrijn) JANSSEN (Jansz) [3823], gedoopt (R.K.) op 26-05-1654 te Asselt (brontekst: Asselt (Limburgs: Assel), tot 2007 onderdeel van de toenmalige gemeente Swalmen, is een kerkdorp binnen de Nederlandse gemeente Roermond, provincie Limburg (Nederland).
Het plaatsje ligt aan de Maas en ook aan de Maasplassen.), overleden na 1710, dochter van Joannes JANSSEN [3824] (zie 19 12267-) en Christina DRIESSEN [3825] (zie 19 12268-).
Gehuwd voor de kerk [590] voor 1680 (bron: Kroniek van Belfelt, Beesel en Swalmen door Loe Giessen, brontekst: voor 16-03-1680). Wijnant Dijnraet en Cathrijn Janssen verpanden op 13-04-1710 hun bezittingen te Swalmen. Echtgenoot is Winandus Sr (Wynand) DENRAETS (Dinraets Dijnraet Dinraedts Alias: van Thienraij) [3177] (zie 20 50350a).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
20 12266-    Dirck WAGEMANS [4189], geboren circa 1660.
Gehuwd [2592] op 07-12-1692 te Helmond (getuige(n): Dionisius BUNNEN) (bron: [ Aug.Sassen 4 blz.48, aktenummer: 119) met Wendeline van den BOOMEN [4188] (zie 21B50603d).
 
20 12265a    Dr. Hendrick CANTERS [4174], Doctor med. Gedoopt op 14-11-1642 te Asten (bron: DTB 1 fol 37), overleden op 29-11-1701 te Helmond op 59-jarige leeftijd (bron: Aug.Sassen 4 blz.48), begraven op 02-12-1701 te Helmond, woonde voor 1710 te Helmond, NL.
Gehuwd [692] op 56-jarige leeftijd op 15-02-1699 te Helmond (bron: Aug.Sassen 4 blz.48, aktenummer: 119), gehuwd voor de kerk op 15-02-1699 te Helmond (R.K.) (bron: DTB 26 fol 45v) met Anna Peters van den BOOMEN [4187], 44 jaar oud (zie 21B50603a). {Zij was eerder gehuwd [659] op 34-jarige leeftijd op 06-03-1689 te Helmond (bron: [ Aug.Sassen 4 blz.15, aktenummer: 39) met Dionisius BUNNEN [4175] (zie 20 12263a).}
 
20 12263a    Dionisius BUNNEN [4175], geboren circa 1660, overleden op 21-10-1697 te Helmond (bron: Sassen 4 blz 39). Eenige erfgenaam van zijn broeder Johan Baptista. Trouwgetuige: op 7-12-1692 te Helmond bij Dirck WAGEMANS eb Wendeline van den BOOMEN.
Gehuwd [659] op 06-03-1689 te Helmond (bron: [ Aug.Sassen 4 blz.15, aktenummer: 39) met Anna Peters van den BOOMEN [4187], 34 jaar oud (zie 21B50603a). {Zij is later gehuwd [692] op 44-jarige leeftijd op 15-02-1699 te Helmond (bron: Aug.Sassen 4 blz.48, aktenummer: 119), gehuwd voor de kerk op 15-02-1699 te Helmond (R.K.) (bron: DTB 26 fol 45v) met Dr. Hendrick CANTERS [4174], 56 jaar oud (zie 20 12265a).}
 
20 12117-    Matthias van der ZANDE [37843], woont 1749 te Gemert, NL, 11-09-1721 stelt hij zich borg voor zijn zwager Frans van DEURSEN en hun schoonmoeder Catharina Hermans van Bracht weduwe van Geldrop om in Gemert te gaan wonen. [Willy Ivits GA Gemert-Bakel.]

25-07-1749 [RA Vlierden 20 fol 229 in Docu-Data-Deurne.]: Matthijs van de Zande en Francis van DEURSEN, beide wonend te Gemert, verkopen ieder voor een derde deel; -Een acker teulland gemeenelijk genaamd den Helmondsen akker, groot circa 4 lop. gelegen te Vlierden agter de Capel. e.z. wed. Jan Claessen van de Zande, a.z. wed. Cristiaen van den Broek, e.e. Armen van Vlierden, a.e. de Wegh, Hen aangekomen van de ouders van hun vrouwen, [nakijken] aan: Maria Peter van Maarhees, de weduwe van wijlen Huybert Meussen Smits, wonend te Vlierden. 40:0:0. + 40e penn. wg. Matthijs van der Sanden, (Francis van DEURSEN verklaarde niet te kunnen schrijven.).
Relatie [10522].
Uit deze relatie:
   1. v  Maria Catharina van der ZANDE [37844], gedoopt (R.K.) op 10-04-1724 te Gemert (zie 21 12117a).

20 11980-    Joanna (Hanna) SLIJPEN (de Slyper) [785], geboren voor 1748.
Gehuwd voor de kerk [1992] op 29-09-1652 te Stevensweert (bron: Allelimburgers ID: 2038611) met Carolus OORLOFFS [784] (zie 20 50360-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 11972-    Anna SMITS [1934], geboren circa 1690, overleden op 05-08-1769 te Helmond, begraven op 07-08-1769 te Helmond.
Gehuwd voor de kerk [1147] te Schijndel (R.K.) met Andries van HAENDEL [1933] (zie 21 50118b). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [1148] op 35-jarige leeftijd op 22-11-1716 te Lieshout (R.K.) (bron: 008) met Maria van MOORSEL [7161], 27 jaar oud (zie 21 11978-).}
 
20 11848b    Petronella Driessen van LIESHOUT (Lyshout) [1428] (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.12).
Relatie [23] met Peter Hendrik WELTEN (van Schipstal) [3528] (zie 19 50200e).
Uit deze relatie:
   1. v  Johanna Henrici WELTEN [5071], geboren circa 1656 (zie 20 50205a).
   2. v  Maria Peters WELTEN [1267], geboren circa 1670 te Vlierden (zie 20 50205b).
   3. m  Henricus (Peter Hendrik) Petersz WELTEN (van SCHIPSTAL) [3529], gedoopt (R.K.) op 29-04-1689 te Vlierden (zie 20 50205c).

20 11473b    Anna Maria Lourentius van MOORSEL (Peeters) [1175], gedoopt (R.K.) op 26-07-1721 te Deurne (getuige(n): Henricus Pauli van Moorsel en Helena Johannes Manders) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.32), overleden op 01-07-1790 te Bakel en Milheeze op 68-jarige leeftijd, begraven te Bakel. St.Willibrordus.
Ondertrouwd [216] op 28-01-1747 te Bakel, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12-02-1747 te Bakel (RK) (getuige(n): Allegudis van HOUDT et Catharina van de LAAR) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.32) met Christianus Antony (Corstiaan) WELTEN (TEUNIS) [1021], 22 jaar oud (zie 20 50202a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 11453a    Joanna (Jenneke Frans) Francis KONINGS [5175], geboren circa 1692.
Ondertrouwd [2191] op 04-02-1719 te Deurne (bron: 006), gehuwd voor de kerk op 19-02-1719 te Deurne met Antony Jan SMITS [167], 26 jaar oud (zie 21 11444a).
 
20 11446a    Joannes (Jan) van de LOVERBOSCH [3203], geboren circa 1694.
Ondertrouwd [1683] op 29-07-1719 te Vlierden (bron: 006), gehuwd voor de kerk op 13-08-1719 te Vlierden met Luytgardis (Luytjen) SMITS [3204], 24 jaar oud (zie 21 11444c).
Uit dit huwelijk: 16 kinderen.
 
20 11444a    Joannes (Jan) Antoniss SMITS (Teunis) [3353], Armmeester in 1732, geboren circa 1666 te Vlierden, overleden circa 1733 te Vlierden (brontekst: 31-12-1745 [RA Vlierden 29 fol 11v.]: Erfdeling tussen de kinderen van Jan Antony Smits en Engelina van den Boomen, beide te Vlierden overleden.
Onder hun goederen behoorden een huis, met een raadkamer en een brouwerije.
Verder nog 3 huizen; een op het Kleyn Schooteynde, een te Vlierden in de Straat (De Kivit) en een gelegen te Vreekwijk.), woonde op 14-03-1732 te Vlierden, NL, 14-03-1768 [RA Vlierden 30 fol 179v. en Helmondse Schepenprotocol 284 fol 53.] Hij woonde voor 1691 te Someren.

07-09-1613 [RA Helmond 250 (Drs. Simon van Wetten).]: Jan Jans Bacarmans inzake een jaarlijkse rente van 6 carolusgl. die Jan Corsten Geltkensen goeloeft heeft aan Jan Goert Bakelmans [schepenbrief Someren van 09-11-1541.
In de marge staat dat de aflossing der rente op 6 maart 06-03-1723 is afgelost door Jan Smits de man van Engel van den Boomen.

Ondertrouwd [2200] op 03-02-1691 te Deurne, gehuwd op 18-02-1691 te Deurne (getuige(n): Oom van de bruidegom en Stiefvader van de bruid) (bron: DTB 10 fol 53v) met Engelbertha (Angela, Eyngellen) Simons van den BOOMEN (Symons) [3354] (zie 21B50604c).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
20 11260b    Maria (Marij) Thijsse VERHEES (Mathijsse) [1000], gedoopt (R.K.) circa 1685, overleden voor 1752. Haar zuster, Anna, werd Peettante op 29-08-1697 te Helmond van Anna, de dochter van Johannes van OLDENSEE en Catharina POELS die naar haar genoemd werd. Aangezien Anna nog maar 10 jaar oud was, is het waarschijnlijk dat zij in het gezin van den Koopman/Smid Johannes, als diensmaagd woonde. Na de dood van Catharina POELS, in 1721 bleef zij in dienst van de weduwnaar tot 1725. Wat er daarna van haar geworden is, is niet gebleken maar we nemen aan dat zij tussen 1730-1732 contacten onderhield tussen de familie VERDEUSELDONK te Vlierden en de familie van OLDENZEE te Helmond waartoe de Deurnese kapelaan Willem ook behoorde.
Samenwonend [2407] sinds 18-01-1707 te Vlierden. Op 13 februari 13-02-1721 ging hij met zijn tweelingbroer Lambert een deling aan van het in gemeenschap bezeten huis dat in 1720 was afgebrand.
Lambert krijgt de huisplaats aan de straat en Dirck een weiveld genaamd "het Lathout". [111/20 fol 14]
Op 20 juni 20-06-1725 kocht hij van de curatoren van de boedel van wijlen Joseph Verdeuseldonck een land genaamd "den Winckel" voor 85 gulden.
[111/20 Fol:40]
Op 25 september 25-09-1726 verkocht hij "de Wijnckel", groot 6 lop., voor 226 gulden aan Lambert Jansse Vervoordeldonck. [111/20 fol 53v]
Op 17 maart 17-03-1731 verkocht hij aan Lambert Vervoordeldonck groes genaamd "den Beuckel", groot 2½ lop., in de Beuckels voor 90 gulden.
Aan Jan Antonis Smits verkocht hij teulland in de weege voor 52 gulden.
Aan de kinderen Hendrick Thielen, groes en heiveld bij "de Baarschot" voor 67 gulden. [111/20 fol 85]
Op 11 januari 11-01-1735 verkocht hij aan Antony Heijcoop een hooiveldje aan de loop voor 85 gulden [111/20 fol 128]
Op 8 februari 08-02-1735 leende hij van Lauwerijns Matthijs Bartels 325 gulden en op 12 maart 12-03-1751 werd de lening terugbetaald. [111/20 fol 129]
Op 11 januari 11-01-1737 verkoopt hij wederom aan Anthony Heijcoop een hooiveldje aan de loop maar nu voor 90 gulden [111/20 fol 132]

Een derde hooiveld, aan de Stipdonckse heggen kocht Antony Heijcoop van hem op 18 januari 18-01-1737 voor 38 gulden [111/20 fol 139]
Op 22 januari 22-01-1737 verkocht hij aan Dirk Jacobs een teulland genaamd "den Heesacker" voor 50 gulden [111/20 fol:139v]
Op 26 maart 26-03-1737 beleende hij Antony Heijcoop voor "den Veense Hof" en "de Winckelse acker", hem aangekomen van de ouders van zijn vrouw, losbaar binnen 8 jaren, voor 200 gulden [111/20 fol 141]
6 october 06-10-1738 verkoopt hij aan Tonis Driessen een zil hooiland in de beemden, plaatselijk genaamd "in de Weert" voor 48 gulden. [111/20 fol 152]
27 juli 27-07-1740 verkocht hij de akker "de Cleijne Melue" en grasland "de Beuckel" in de Beuckels aan Dirk Jacobs voor 100 gulden [111/20 fol 160]
Op 29 juli 29-07-1743 neemt hij, met zijn zoon Matthijs, een hypotheek van 250 gulden op zijn huis aan het Schooteind bij Jacobus Huygermans. [111/27 fol 77]
9 juni 09-06-1747 leende hij van Lauwereijns Matthijs Bartels uit Deurne 200 gulden tegen 4%, welke lening op 12 maart 12-03-1751 weer werd afgelost. [111/20 fol 215]
Diezelfde dag verkocht hij aan de Pastoor Donckers het huis met de schuur, hof, dries en akker bij elkaar gelegen; nabij de Roomse kerk, voor 715 gulden. Het goed was hem aangekomen van de ouders van zijn vrouw. [111/20 fol 249v]. Ondertrouwd op 07-01-1705 te Vlierden, gehuwd op 22-01-1705 te Vlierden (getuige(n): Lambertus Verdeuseldonck en Bartholomeus Aert Slaets) (bron: 005), gehuwd voor de kerk op 22-02-1705 te Vlierden (R.K.) (getuige(n): Labertus Verduijseldonck en Maria sorore ejus.) (bron: DTB 23 fol 139, brontekst: Dispensatione in duplici in quarto gradu consanguinatatis. (dispensatie i.v.m. verwantschap in de 4e graat)) met Mr. Theodorus (Dirk) Antonij VERDEUZELDONK [999], 28 jaar oud (zie 20 50100a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 10163g    Hendrik VOET [1762], Burgemeester 1716-1717 en genomineerd als Dekenen [Aant. v. Wesselman.], gedoopt (R.K.) op 25-03-1668 te Helmond, overleden op 26-03-1741 te Helmond op 73-jarige leeftijd, woonde op 27-11-1715 te Helmond, NL. Na de dood van zijn moeder, woonde hij samen met zijn dochtertje bij zijn vader in. (zie ook Sassen 4/149).
Gehuwd [2542] voor 1707 met Catharina HERINCX [1765] (zie 20 12601-).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 10028-    Antoni Huijbert SMITS [91153].
Kind:
   1. v  Hendrika (Hendrina) Jois Arnoldi SMITS [1039], geboren op 10-07-1710 te Asten (zie 21 10028a).

20 09442c    Willem Jansz STAYACKERS [2015], geboren circa 1677.
Relatie [2235] met Johanna Elisebeth van FLODROP [1234] (zie 21 50108c). {Zij had ook ooit een relatie [31401] met Michael van NIEUWSTADT [2707] (zie 21 12252-). {Hij was eerder gehuwd [1911] voor 1744.}}
Uit deze relatie: 2 kinderen.
 
20 09335a    Helena (Heijlke) Jan WILLEMS [59056], geboren circa 1644, overleden op 29-06-1713 te Mierlo, woonde voor 1713 te Mierlo, NL.
Gehuwd voor de kerk [18086] voor 1677 met Hermanus Thomae ROOVERS [59055] (zie 20 50068a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 09312a    Wilhelmina (Willemijn) Judoci VERBERNE [2595], gedoopt (R.K.) op 12-04-1671 te Lierop (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.26), overleden op 08-03-1847 te Deurne op 175-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk [164] op 24-jarige leeftijd op 05-06-1695 te Lierop (RK) met Antonius Wilbert WELTEN (Wilberts van SCHIPSTAL) [2594], 29 jaar oud (zie 20 50204a).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20 09080a    Joanna Josephs ROBBEN [4008], gedoopt (R.K.) op 06-11-1662 te Erp, overleden op 11-12-1715 te Erp op 53-jarige leeftijd (bron: dodenlijst Erp 1709-1795).
Gehuwd voor de kerk [709] op 23-jarige leeftijd op 21-06-1686 te Erp (r.k.) met Joannes (Hannes) Jansz van der PUTTEN (van die Hey) [4007] (zie 20 50500a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 08802c    Anna SENGERS [23074], geboren te Lith, gedoopt op 26-07-1722 te Ravenstein (getuige(n): Arien en Maria Sengers), dochter van Theodorus SENGERS [22537] (zie 19 08802a) en Maria Willems VERMEULEN (van der Meulen) [5262] (zie 21 04449c).
 
20 08802b    Maria SENGERS [23073], gedoopt (R.K.) op 06-09-1705 te Megen (getuige(n): Willem van der Meulen en Merike Sengers), dochter van Theodorus SENGERS [22537] (zie 19 08802a) en Maria Willems VERMEULEN (van der Meulen) [5262] (zie 21 04449c).
 
20 08802a    Andreas SENGERS [23072], Molenaar, geboren circa 1700, zoon van Theodorus SENGERS [22537] (zie 19 08802a) en Maria Willems VERMEULEN (van der Meulen) [5262] (zie 21 04449c).
Gehuwd voor de kerk [7299] op 04-11-1731 met Johanna Maria VOS [23076] (zie 20 08793a).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertrudis SENGERS [23711], geboren circa 1732 te Batenburg (zie 21 08802a).

20 08793a    Johanna Maria VOS [23076], geboren circa 1700, overleden circa 1784 te Dieden.
Gehuwd voor de kerk [7299] op 04-11-1731 met Andreas SENGERS [23072] (zie 20 08802a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 08599a    Anna Cornelii DAMEN [60205], geboren te Boxmeer.
Gehuwd voor de kerk (1) [31420] op 09-09-1711 te Gemert (getuige(n): Petrus Tonissen en Anna Maria uxoris Walterus Hornkens met Jacobus van der Kant) (bron: Band 17 Pag 223 R12).
Gehuwd voor de kerk (2) [18508] op 28-01-1721 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Petrus Tonissen, Anna Maria uxoris Walterus Hornkens en Jacobus van der Kant) (bron: Band 18 pag 90 R13, brontekst: Taxatie van het goet Bruidegom: f.133 dd. 15-06-1720) met Joannes van der PUTTEN [60120], 47 jaar oud (zie 20 85631c). {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [18507] op 45-jarige leeftijd op 31-01-1719 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walt. H, Casparus Hericus Brouwers en Henricus Jorissen) (bron: Band 18 pag 67 R13) met Susanna Dielissen van der LINDEN [60204] (zie 20 08593a).}
Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen.
 
20 08598a    Maria Driessen van STRIJBOS [60112], gedoopt (R.K.) op 20-04-1676 te Gemert (getuige(n): Christianus Janssen en Elijsabetha uxoris Joannes Corsten loco Elijsabetha uxoris Joannes Lemmens) (bron: Reg 5 pag 2), begraven op 15-11-1736 te Gemert op 60-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 Pag 145 R17), woont te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk (1) [18505] op 24-jarige leeftijd op 02-02-1701 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Magister en Koster Joannes van Puijffelijck en Andreas Driessen van Strijbos) (bron: Band 17 pag 123 R12) met Henricus van der PUTTEN [60113], 29 jaar oud (zie 20 85631b).
Gehuwd voor de kerk (2) [31419] op 40-jarige leeftijd op 25-08-1716 te Gemert (bron: Band 18 Pag 41 R13).
Uit het eerste huwelijk: 7 kinderen.
 
20 08593a    Susanna Dielissen van der LINDEN [60204], geboren circa 1680, begraven op 15-05-1720 te Gemert (bron: Reg 22.00 Pag 18 R13. 133, brontekst: Kraambed.), woont voor 1720 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [18507] op 31-01-1719 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Walt. H, Casparus Hericus Brouwers en Henricus Jorissen) (bron: Band 18 pag 67 R13) met Joannes van der PUTTEN [60120], 45 jaar oud (zie 20 85631c). {Hij is later gehuwd voor de kerk [18508] op 47-jarige leeftijd op 28-01-1721 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Petrus Tonissen, Anna Maria uxoris Walterus Hornkens en Jacobus van der Kant) (bron: Band 18 pag 90 R13, brontekst: Taxatie van het goet Bruidegom: f.133 dd. 15-06-1720) met Anna Cornelii DAMEN [60205] (zie 20 08599a). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [31420] op 09-09-1711 te Gemert (getuige(n): Petrus Tonissen en Anna Maria uxoris Walterus Hornkens met Jacobus van der Kant) (bron: Band 17 Pag 223 R12).}}
 
20 05329a    Adrianus Wilhelmus RIJERS [4131], Secretaris van Helmond, Aerle-Rixtel, Lieshout en Stiphout. Geboren circa 1670 te Groot-Zundert, overleden op 12-12-1706 te Aarle-Rixtel (brontekst: Aerle), begraven op 15-12-1706 te Helmond (bron: Sassen 4 blz.40, aktenummer: 100).
Gehuwd [2083] 1689 te den Dungen (bron: Vlasbloem 1 (1980) blz.68) met Catharina ROEFS [4130] (zie 20 50400a).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
20 05327a    Bernardus (Bernardt) LUYTELAER [4194], geboren circa 1672 te Helmond (bron: Aug. Sassen 4 blz.53, aktenummer: 136). Verscheen op 28 April 28-04-1700 voor den notaris Joachimus Kets te Helmont, als man ende momboir van Maria van Davervelt, alsoo erffgenaeme ab intestato van Hendrijck van Davervelt en Catharian, sijne sustere.
[Aug.Sassen 4 blz.141 akte 364.].
Ondertrouwd [1691] op 21-02-1699 te Helmond (bron: [ Aug.Sassen 4 blz.43, aktenummer: 136) met Maria van DAVERVELT [4193] (zie 20 05325a).
 
20 05325c    Catharina van DAVERVELT [7838], geboren circa 1660, overleden voor 1700 (bron: Sassen 4, aktenummer: 364), dochter van Mr. Jacob van DAVERVELT [4133] (zie 19 05325a) en Hendrina ROEFS [4132] (zie 19 50400b).
 
20 05325b    Hendrik (Hendrijck) van DAVERVELT (van DAVERVELT) [4134], Drossart van Beek en Secretaris van Aarle-Rixtel, Lieshout en Stiphout. Geboren na 1659, overleden voor 1700 (bron: Aug.Sassen 4 blz.141, aktenummer: 364), zoon van Mr. Jacob van DAVERVELT [4133] (zie 19 05325a) en Hendrina ROEFS [4132] (zie 19 50400b).
 
20 05325a    Maria van DAVERVELT [4193], geboren circa 1658 te Gemert, overleden op 06-02-1713 te Helmond (bron: Aug. Sassen 4 blz.53, aktenummer: 136), begraven op 09-02-1713 te Helmond, dochter van Mr. Jacob van DAVERVELT [4133] (zie 19 05325a) en Hendrina ROEFS [4132] (zie 19 50400b), woonde op 28-04-1700 te Helmond, NL. Sassen 4/364.
Ondertrouwd [1691] op 21-02-1699 te Helmond (bron: [ Aug.Sassen 4 blz.43, aktenummer: 136) met Bernardus (Bernardt) LUYTELAER [4194] (zie 20 05327a).
 
20 05321a    Hendrick DECKERS [4138], Secretaris van Beek, geboren circa 1630, overleden voor 1705 (bron: Sassen 4 blz. 96).
Relatie [844] met Catharina de BERKER [4137] (zie 20 05320a).
Uit deze relatie:
   1. m  Gerardus DECKERS [4139], geboren circa 1655 (zie 21 05321a).
   2. v  Maria DECKERS [4140], geboren circa 1656 (zie 21 05321b).
   3. v  Cornelia DECKERS [7735], geboren circa 1658 (zie 21 05321c).
   4. m  Hendrick Hendrickx DECKERS [7739], geboren circa 1659 (zie 21 05321d).

20 05320b    Jan de BERKER [4142], Schoolmeester te Lieshout, geboren circa 1631, zoon van Cornelis de BERKER [4136] (zie 19 05320a) en Catharina ROEFS [4135] (zie 19 50400c).
 
20 05320a    Catharina de BERKER [4137], geboren circa 1625, overleden voor 1705 (bron: Sassen 4 blz. 96), dochter van Cornelis de BERKER [4136] (zie 19 05320a) en Catharina ROEFS [4135] (zie 19 50400c).
Relatie [844] met Hendrick DECKERS [4138] (zie 20 05321a).
Uit deze relatie: 4 kinderen.
 
20 05179b    Gerarda (Geertruijda, Gerntje) Roeffen van de KERCKHOF (Aert van de Kerkhof) [8283], gedoopt op 14-11-1664 te Helmond, overleden circa 1735 te Vlierden.
Ondertrouwd [2759] op 09-07-1689 te Vlierden (bron: 042), gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24-07-1689 te Vlierden (R.K.) met Arnoldus (Aert) Joosten van den HERTSBERGH van den HAENACKER (Petersz van de Kerckhof) [7846] (zie 20 50190d).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20 05160e    Catharina. (Catholijn Daendels) DANIELS (Willems) [1111], geboren circa 1660 te Vlierden, overleden circa 1700 te Vlierden.
Samenwonend [1432] te Vlierden (bron: RA.44), ondertrouwd op 09-10-1686 te Vlierden (bron: Pieter KOOLEN Deurne, brontekst: Get: Peter Josephs en Mathijs Jan VERHEES), gehuwd op 19-10-1686 te Vlierden (getuige(n): Gevard van DOERNE en Peter Josephs) (bron: Pieter KOOLEN Deurne), gehuwd voor de kerk 1686 met Wilhelmus (Willem) JOOSTEN (van den HERTSBERG) [1112] (zie 20 50190b).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 05160a    Antonius (Thonis) Wilbertsz DANIELS (DAENDELS) [1104], geboren circa 1650 te Vlierden (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.9), overleden na 1673.
Ondertrouwd [827] op 18-11-1673 te Vlierden (bron: Pieter KOOLEN Deurne), gehuwd voor de kerk op 27-11-1673 te Deurne (RK) met Godefrida Francisca (Goretteke) WELTEN [1105] (zie 20 50200a).
 
20 05106d    Anna Wilhelmi van den BRANDT (van Zeelant) [60273], gedoopt (R.K.) op 26-07-1672 te Gemert (getuige(n): Joannes Dirckx loco Jacobus Cornelissen van Zeelandt en Aleijdis uxoris Arnoldus de Bruijn) (bron: Reg 3 pag 259), begraven op 18-01-1699 te Gemert op 26-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 Pag 141 R16).
Gehuwd voor de kerk [18562] op 20-jarige leeftijd op 14-11-1692 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Henricus van den Bogart en Reijerus van der Putten) (bron: Band 17 pag 60 R12) met Wilhelmus Joannes van der PUTTEN [60272], 23 jaar oud (zie 20 85631a). {Hij is later gehuwd voor de kerk [31416] op 30-jarige leeftijd op 31-08-1700 te Gemert (getuige(n): Henricus van der Putten, Theodorus Verbruggen en Henricus van Zeelant) (bron: Band 17 Pag 120 R12) met Joanna (Jenneke) Antoni VERBRUGGEN [91095], 38 jaar oud (zie 20 26906a). {Zij is later gehuwd voor de kerk [31418] op 45-jarige leeftijd op 20-05-1708 te Gemert (bron: Band 17 Pag 196 R12).}}
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
20 05106b    Maria (Merie) Willems van ZEELAND (van den Brandt) [60269], Kastelijnsdochter in herberg "de drie Zwaantjes", gedoopt (R.K.) op 11-10-1668 te Gemert (getuige(n): Arnoldus Janss de Bruijn en Elisabetha uxoris Petrus Aerts) (bron: Reg 3 pag 154), begraven op 03-03-1702 te Gemert op 33-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 pag 164 R16). Getuige op 01-05-1694 te Gemert; doopeling Wilhelmus van der PUTTEN. [Reg 6 pag 174.], woont 1702 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [18534] op 21-jarige leeftijd op 29-08-1690 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Magister en Koster Joannes van PUIJFELICK en Mattias Joosten MANDERS) (bron: Band 17 pag 46 R12) met Wilhelmus (Willem) Daniels van den BROEK [60268], 18 jaar oud (zie 21 50170a).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
20 05010a    Maria Gerlachi NN NOIJEN UXORIS [42175].
Ondertrouwd [11802] op 01-02-1670 te Bakel, gehuwd voor de kerk op 16-02-1670 te Bakel (R.K.) met Petrus Hermans NOIJEN [42174] (zie 20 50035a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 04844a    Jan Antonis van de LOO [3349], geboren circa 1739, woont op 15-01-1760 te Vlierden, NL. Staat van Inventaris i.v.m. voorgenomen 2e huweljk (Als weduwnaar): Een eijken kist, item een veeren bedt met een peuluwe, item een deeken en een paer slaeplaekens, item een kooperen koekeetelke, item een gootbank, een mulkton. De kleederen tot den lijve van sijn overleedene vrouw behoort hebbende heeft comparant moeten vercoopen tot subsistentie van hem en sijn kindt, als van costen tot begraefenisse, soo verclaerde. wg. Jan Antoni van de Loo. [ 111/29. fol. 207.].
Gehuwd voor de kerk [1664] voor 1760 met Joanna (Jenneke) Dircks van de KERKHOF (Peters) [3348] (zie 22 50190e).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20 04449a    Wilhelmus (Willem) Andriessen VERMEULEN [5258], Molenaar, geboren circa 1648 te Stiphout, overleden na 1710 te Stiphout.
Gehuwd voor de kerk [2480] op 28-06-1671 te Aarle-Rixtel met Aleida (Aleydis) SWINKELS [5259] (zie 19 84375a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes (Jan) Willemsz VERMEULEN [5260], geboren circa 1672 (zie 21 04449a).
   2. m  Hendricus (Hendrick) VERMEULEN [5158], geboren circa 1674 (zie 21 04449b).
   3. v  Maria Willems VERMEULEN (van der Meulen) [5262], geboren circa 1675 te Stiphout (zie 21 04449c).
   4. m  Arnoldus VERMEULEN [5264], gedoopt (R.K.) op 19-10-1680 te Aarle-Rixtel (zie 21 04449d).

20 04444d    Hubertus (Huybert) SMITS [5060], Mr.Timmerman, gedoopt (R.K.) op 10-12-1700 te Vlierden (getuige(n): Willem Rutten en Henrica Jan Linders cuis loco Joanna Thijssen), begraven op 29-06-1744 te Stiphout op 43-jarige leeftijd, woont voor 1724 te Mierlo, NL.
Ondertrouwd (1) [2197] op 28-10-1724 te Stiphout (bron: 006), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-11-1724 te Stiphout, gehuwd voor de kerk op 12-11-1724 te Stiphout (R.K.) met Wilhelmina VERMEULEN [5062], 22 jaar oud (zie 22 04449c).
Gehuwd (2) [2198] voor 1744 (brontekst: Stiphout?).
Uit het eerste huwelijk: 6 kinderen.
 
20 04444c    Ida SMITS [5155], gedoopt (R.K.) op 01-09-1695 te Vlierden (getuige(n): Marcellus Joannis Slaets (cujus loco Matthias Jansen Verhees) en Joanna Henrici Canters (cujus loco Joanna Matthie Rutten)), begraven op 09-01-1768 te Vlierden op 72-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) [426] op 20-02-1734 te Vlierden (bron: 006), gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 07-03-1734 te Vlierden (R.K.).
Ondertrouwd (2) [1092] op 31-12-1739 te Vlierden (bron: 006), gehuwd op 44-jarige leeftijd op 17-01-1740 te Vlierden, gehuwd voor de kerk 1740 met Theodorus (Dirk) Dirckx van GOGH [3307], 38 jaar oud (zie 21 50124f). {Hij is later samenwonend [1093] voor 1770 te Vlierden (bron: RA Vlierden 21 fol 132), ondertrouwd op 31-12-1739 te Vlierden (bron: DTB Schepenen 6 fol 8, brontekst: Jongeman alhier en Wed. Marten Peter BOLLEN alhier.), gehuwd op 38-jarige leeftijd op 17-01-1740 te Vlierden (bron: DTB Schepenen 6 fol 18) met Maria Antony SMITS [3381] (zie 21 05187d). {Zij was eerder gehuwd voor de kerk [4323] voor 1738.}}
 
20 03845a    Maria PARE (Pareij Alias Paree Alias: Paare) [25662], gedoopt circa 1683.
Gehuwd voor de kerk [7862] te Zaltbommel (?) met Glaudij (Gloudi) Jansz de NOO [25661] (zie 20 55040a).
 
20 03481a    Catharina THIJSSEN [9445], geboren circa 1660, overleden voor 703.
Gehuwd [3124] 1695 te Deurne met Peter Jan Dielis van BOMMEL [9444] (zie 20 50244d). {Hij is later ondertrouwd [3125] op 20-01-1703 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 04-02-1703 te Deurne (RK) met Aelke WILLEMS [9446] (zie 20 03471a). Hij is later ondertrouwd [3126] op 23-08-1721 te Deurne, gehuwd op 01-09-1721 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 07-09-1721 te Deurne (RK) met Elisabeth LEENDERS [9447] (zie 20 03455a).}
 
20 03471a    Aelke WILLEMS [9446], geboren circa 1662, overleden voor 1721.
Ondertrouwd [3125] op 20-01-1703 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 04-02-1703 te Deurne (RK) met Peter Jan Dielis van BOMMEL [9444] (zie 20 50244d). {Hij was eerder gehuwd [3124] 1695 te Deurne met Catharina THIJSSEN [9445] (zie 20 03481a). Hij is later ondertrouwd [3126] op 23-08-1721 te Deurne, gehuwd op 01-09-1721 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 07-09-1721 te Deurne (RK) met Elisabeth LEENDERS [9447] (zie 20 03455a).}
 
20 03455a    Elisabeth LEENDERS [9447], geboren circa 1660.
Ondertrouwd [3126] op 23-08-1721 te Deurne, gehuwd op 01-09-1721 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 07-09-1721 te Deurne (RK) met Peter Jan Dielis van BOMMEL [9444] (zie 20 50244d). {Hij was eerder gehuwd [3124] 1695 te Deurne met Catharina THIJSSEN [9445] (zie 20 03481a). Hij was eerder ondertrouwd [3125] op 20-01-1703 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 04-02-1703 te Deurne (RK) met Aelke WILLEMS [9446] (zie 20 03471a).}
 
20 03420a    Liske van ASTEN [857], gedoopt (R.K.) circa 1650 te Asten, overleden op 06-08-1731 te Deurne.
Gehuwd [3120] op 26-05-1680 te Deurne met Hendrik Jan Dielis van BOMMEL [790] (zie 20 50024a).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
20 03085f    Catharina (Catlyn/Catharina) Janssen MARTENS (Joosten Alias: Smets) [1262], geboren circa 1645, overleden 00-11-1720 te Deurne (aktenummer: 67, brontekst: 07-11-1720 [RA Deurne inv 125 fol 232]: Testament van Catalijn de weduwe van Antoni Hensen vanwege haar hoge leeftijd zeer debiel zijnde naar het lichaam.
Zij vermaakt legaten aan Dirk Aldenzee, haar dochter´s zoon met als universeele erfgenamen Dirk, Wilhelmus en Johannes Aldenzee haar dochter´s kinderen.

03-05-1718 [RA Deurne inv 125 fol 126.]: Catalijn, weduwe van Antonius Hensen, hoog in jaren zijnde en tamelijk gezond verklaart dat zij bij wijze van donatie of gift geeft aan Willem Peter van OLDENZEE haar dochter´s zaliger zoon.
Ze geeft hem een som van fl. 125,00 jaarlijks vanaf 3 mei 03-05-1719.), 10 mei 10-05-1723: [RA Deurne 126 fol 67v.]: Erfdeling door den Priester Wilhelmus ALDENZEE, (tussen) Johannes Aldenzee, te Gemert en aan Dirk ALDENZEE, allen broers en erfgenamen van wijlen hun grootmoeder Catalijn, weduwe van Antony Hensens.[Peel2], begraven op 21-11-1720 te Deurne (brontekst: Als wed. van Antony Hensens). Doopgetuige op 21-08-1704 te Deurne bij Antonius Hensen.

23-10-1748 [RA Deurne inv 134 fol 4v.]: Een Landmeter berekent de oppervlakte en geeft de juiste maten van de grond die op 02-05-1716 is getransporteerd door Catalijn de weduwe van Antoni Hensen, waarop ook de kerkschuur is staande welke daar is getimmerd omstreeks 1714.

Meter Op 17-10-1707 te Gemert van Cornelis Henricus van OLDENZEE Zoon van Mr. Peter Aldenzee en van Maria Stayackers, vertegenwoordigd door Joannes Groenendaels en Catharina vidua Jacobus Corstiènsloco Catharina vidua Antonij Hehnsxkens ex Doerne.. 03-02-1711 [Deurne RA 104 fol 98v.]: Peter Wouter IJsbouts, IJsbout Wouter IJsbouts ende fort en sterk makend voor hunne zuster Catalijn Wouters ende Sijmon Antonis van Ebben t.b.v. Catalijn weduwe Antonij Willem Henssen inde gemeijnte acker opde Lijckwegh 5L 12R nr.481.

01-10-1720 [ OAA Deurne A-3181 inv 1181 voor ´t lant]: Catalijn wed. Antoni Hensen; is niet gecompareert; moet betalen volgens tauxatie.

16-04-1721 [ORA Deurne inv 157 fol 170]: Willem Aldenzee en Johannes Aldenzee, gebroeders, wonende de eerste alhier en de laatste in de vrije neutrale heerlijkheid Gemert, machtigen Dirk Aldenzee, hun broer, mede wonend alhier, om namens hun naar Haarlem te gaan en aldaar in te vorderen
in der minne of bij forme van justitie, zodanige pretentie als de constituanten en de geconstitueerde hebben als erfgenamen van wijlen Catalijne, weduwe van wijlen Antoni Hensen, hun grootmoeder, ten laste van
Willem van DOOREN, haar neef, borger van Haarlem, van 372 gulden, spruitende uit restant van liquidatie van een som van 996 gulden. (Willem en Johannes tekenen hun achternaam: van Olde(n)zee) Maar Willem was helemaal geen broer van Joannes! Hij was kapelaan in Deuren.[Theo Aldenzee]
.
Samenwonend [1211] sinds 03-07-1681 te Deurne (bron: 130/101, aktenummer: 85, brontekst: Waarin zij testeren.), 25-06-1714 [H.N. Ouwerling "Geschiedenis... Deurne"] Een nieuw kerkhuis.
De oude kerkschuur voldeed al sinds lang niet meer.
Ze was niet alleen versleten, maar ook te klein.
In 1672 gebouwd, had zij ´t ´em veertig jaar gedaan.
´t Was heel wel, want men begrijpt, wat batiment het geweest is.
Er zat niets anders op dan een nieuw kerkhuis te bouwen.
Ja, zoover wist men ´t wel, maar de placcaten! Omtrent het vergrooten en verbouwen, van schuurkerken was men al zoo streng.
En aanvragen om nieuwe werden in Den Haag zoo ongunstig ontvangen, dat men zich niet dan met vrees tot de Hoogmogenden met zulk een verzoek durfde wenden.
Aan de meest kleinzielige vitterijen stonden de Roomschen bloot.
Toch besloot men te Deurne maar eens niet bang te wezen.
Was in 1712 de kerk voor eenige weken gesloten geweest om een niets beteekenend geval, in 1714 zou men maar eens probeeren wat er van kwam, als men een gansch nieuw kerkhuis, zonder iemand te moeien, brutaalweg optrok.
Het schepencollege was zoo ongeveer geheel Roomsch en Johan de Cassemajor, de drossaard, was de katholieken soms heel genegen.
Tot standplaats der nieuw te bouwen kerk werd gekozen een akker, toebehoorende aan de wed. Antony Henssen; deze lag wel niet ver van de toenmalige kerkschuur af, maar toch altijd een eindje dieper het Derp in.
Men was al druk in onderhandeling en ´t scheelde niet veel of de grond was gekocht.
Maar wat men vaak bij den bouw van nieuwe kerken ziet, de plaats beviel niet algemeen.
Er waren zooveel bezwaren tegen, dat men de onderhandelingen maar moest afbreken.
Het begon in Deurne al roerig te worden.
De Cassemajor werd bewerkt en men stuurde hem een request in, waarvan de eerste onderteekenaar was de katholieke president-schepen; ´t droeg ook nog de handteekening van een Protestant (Abr. J. van Hoeck).
De president, Anthony Hurckmans, en Abr. van Hoeck waren beiden herbergier, trouwens de meeste onderteekenaars dreven tapnering.
Het verzoekschrift omtrent een geschikter bouwterrein volge hier:
Aan den Heere Johan de Casmajor, drossaard der heerlykhyt Deurne en Liessel.
Vertoont seer onderdaniglyk, de principaalste en meest geërfde ingesetenen der heerlijkheid Deurne, dat de vertoonderen in ervaring gekoomen sijn, dat op sekeren acker, gelegen in het Derp, binnen dese heerlijkhyt Deurne en toebehoorende aan de Weduwe Antony Hensen, soude werden getimmert of gesteld het huys om den Roomschen Dienst te plegen, waarom de vertoonderen sig genootsaakt vinden om U.Ed. te remonstreren dat, indien het quam gebeuren, dat het voors. huys op den voors. acker werde gestelt, dat sulkx
eerstelyk soude gans en ten eenenmaal strecken tot ruïne en ondergank van de neringe ende negotie van de goede ingesetenen die omtrent de groote kerk syn woonende, alwaar de meeste winkeliers en koopluijden sijn woonende,
dewelcke door de voors, neringe en negotie alleenlijk moeten subsisteren, doordien de passagie van de ingesetenen, komende uyt den voors. dienst, haar ten eenenmaal soude wesen ontnomen en daardoor gefructeert syn van de neringe, verteeringe en consumtie, die sy lieden als den voors. dienst geëyndigt is gewoon syn te doen,
en sekerlyk te dugten is, dat de buytelieden daar souden komen om hare waren te vijlen en verkoopen, gelyk d´ervarenthyt heeft geleert op andere dorpen, daar die huyse van de passagie geset syn.
Ten andere dat ook sekerlyk te verwagten is, dat den schoonen koren acker, vermits den voors. acker van de wede. Antony Henssen ten eene maal van de gemyne en regte passagiën afgelegen is, door de lieden, koomende tot, en van den voors. dienst, sal werden vertreden, bedorven en geruïneert,
doordien niet als door groote omwegen tot en van den voors. dienst soude konnen komen en derhalve daardoor sekerlijk buyten staat souden raken om de sware lasten, waarin sy gequotiseert syn, tot slands- en dorps-finantie te komen dragen of betaalen,
vermits sy lieden, ook ieder in den hare, van de grootste contribuanten in dito lasten zijn, moeten de vertoonderen hier nog byvoegen, dat daar door de menschen sullen worden afgelyt om de geboeden Sondags aan de groote Kerk te hooren,
Gelyk als voor dese dito huys tot Vrekwyk ston, het welk bewegende oorsaak is geweest van Ho. Ed. Heer en vrouw van Deurne saliger, dat hetselve van Vrekwyk voors. ter plaatse door het tegenwoordig staat gebragt is.
Waaromme de vertoonderen haar genootsakt vinde om sig te keeren, dat U Ed. als vader en voorstander van het welvaren der goede ingesetenen, dat U Ed. goede geliefte sy, dat het voors. huys op dito acker niet mogt werden gestelt, maar op de Nieuwe erven gelegen aan den Kraijen Heuvel en kompeterende aan den Hoog Edelen Heer deser Heerlykheden, het welke de
bequaamste plaats soude wese die in Deurne daartoe gelegen is, als synde gelegen aan vyf gemeyne breede en regte straten of weg, vermits sy vertoonderen aan alle tyden sullen konnen probeeren dat door het voors.
Huys soude konnen werde geset ten gemeyne beste van de goede ingesetenen, sonder te konnen geven eenige de minst offissi of prejuditie aan iemand, soude sy vertoonderen dese plaats niet derven in condiseratie brengen, indien sy niet en vertrouden dat welgemelte syn Hoog Ed. en U Ed. dat niet geerne soude sien in dien (onder correctie) niet te veel gesijt is.
Twelk doende, etc.:
Anthony Hurckmans, Hendrick van der Bloemen, Peter Willems Hesmants, Andries Hermans Kuypers, Adriaen van der Bloemen, Willem van der Voort,
Jan Meulendyckx, Abr. J. van Hoeck, Willem Peters Hensen, de wed. Dirck Meulendyckx, Francis Peters, Zeger Antonis.

Het terrein aan den Kraaienheuvel werd dan gekozen en weldra toog men aan ´t werk.
Dat terrein lag ter plaatse, waar thans het huis van den heer E. H. Swinkels staat.
Het geval kon natuurlijk niet verborgen blijven.
Den 25en juni 25-06-1714 schreef de Fiscaal van Brabant, Mr. Diederik Vleugels, dat hij gehoord had, dat er een Paapsche kerk uit den grond werd opgetrokken, wat niet mocht.
Regenten sloegen hierop geen acht, maar den 27en Juli schreef de Fiscaal weer en in dat schrijven stond de bedreiging, dat hij de placcaten zou uitvoeren.
Nu wist men, hoe laat het was. [Docu-Data-Deurne]
Gehuwd op 04-05-1670 te Deurne (bron: DTB 3, brontekst: Daar staat: Antonius van Willems en Catharina Joannes Smets.
Zouden ze dat zijn? ), gehuwd voor de kerk op 08-05-1670 te Deurne (bron: DTB 8 fol 19, brontekst: Daar staat: Antonius Willems, jonge man van Deurne en Catharina Jans, jonge dochter van Deurne.
Zouden ze dat zijn?) met Antonis (Antoni) Willemsz HENSSENS (Hens Alias: van Willems) [1263] (zie 20 50292a).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20 03009a    Elisabetha Ariaen CAUWENBERGH [60089], gedoopt (R.K.) op 29-03-1740 te Gemert (getuige(n): Joannes van der Lugt en Maria vidua Godefridus Cauwenbergh loco Maria Anna Cauwenbergh) (bron: Reg 9 pag 505).
Gehuwd voor de kerk [18446] op 25-jarige leeftijd op 11-08-1765 te Gemert (R.K.) (bron: Band 19 Pag. 231 R14) met Gerardus van den BOOM (Jansse) [60092], 26 jaar oud (zie 22 79564h).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
20 02789-    Elisabeth Zegersdr van de ZANDEN (Sanden) [18704], geboren circa 1650, overleden circa 1691.
Gehuwd voor de kerk [5832] ±1679.
 
20 02098b    Elisabeth (Lijsken) Driessen VERHEES (Thijssen VERHEESSE) [3468], geboren circa 1642 te Vlierden, overleden voor 1688. Doopgetuige: op 21-02-1715 te Vlierden bij Elisabeth Verdeuseldonck. Dochter van Andries Thijs VERHEES [8393] (zie 19 02098-) en Margarita (Gritten) Hendricks WELTEN [8394] (zie 19 50200a).
Ondertrouwd [448] op 02-02-1664 te Deurne (bron: PA Pieter Koolen Deurne), gehuwd op 17-02-1664 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 17-02-1664 te Deurne (RK) met Jacobus (Jacob) Jansse van den BOOMEN (Janssen) [3364] (zie 20B50600f).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen.
 
20 02096a    Christina (Stijntje) Teunis JANSSEN (MELIS) [7957], geboren circa 1650 te Deurne, begraven op 28-09-1730 te Deurne.
Gehuwd [467] op 15-05-1678 te Deurne (bron: DTB 8 fol 21v) met Wouter Janse van den BOOMEN (van den BOEMEN) [7956] (zie 20B50600e). {Hij was eerder ondertrouwd [465] op 01-02-1659 te Vlierden (bron: 042) met Maria Dries (Marye) Dries Peter VERBAARSCHOT (Lammers, Lamberts) [3378] (zie 20 02094a).}
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
20 02094a    Maria Dries (Marye) Dries Peter VERBAARSCHOT (Lammers, Lamberts) [3378], geboren circa 1635, overleden op 21-09-1676 te Deurne (bron: GTOB 13/3, brontekst: Deurne In ´t Derp.).
Ondertrouwd [465] op 01-02-1659 te Vlierden (bron: 042) met Wouter Janse van den BOOMEN (van den BOEMEN) [7956] (zie 20B50600e). {Hij is later gehuwd [467] op 15-05-1678 te Deurne (bron: DTB 8 fol 21v) met Christina (Stijntje) Teunis JANSSEN (MELIS) [7957] (zie 20 02096a).}
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
20 02090a    Jan Janssen VERHEES (Bruijstens Verlier) [4770], President Schepen te Vlierden, geboren circa 1635, 13-06-1665 [RA Helmond inv 281 fol 266.]: Jan Janssen Verhees, oud president en inwoner van Vlierden, heeft op 13 6 1665 voor notaris mr. Peter Bunnen belooft te betalen aan Jan Wouters Isbouts, wonende te Vlierden, 500 gulden tegen 5 %.
De vrouw van Jan Janssen Verhees is Helena, de dochter van Jan van den Boomen, ze is overleden.
Zijn zoon is Ambrosius Verhees. Willem Rutten van Croij is gehuwd met Maria, de dochter van Jan Janssen Verhees.
Catharina, de dochter van Jan Janssen Verhees, is minderjarig.
Peter, Isbout en Catalijn zijn de erfgenamen van hun broer Jan Wouters Isbouts en willen het geleende geld terughebben.
In de marge: Op 09-04-1709 betaalt Ambrosius Verhees 250 gulden plus de interest terug.
Ondertrouwd [2436] op 28-10-1655 te Deurne, gehuwd op 24-11-1655 te Deurne (bron: GTOB 13/3) met Helena Janse van den BOOMEN [3365] (zie 20B50600d).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
 
20 02088a    Frans Abrahams de LOUWERE [4715], geboren circa 1630.
Samenwonend [1680] voor 1687 te Deurne (bron: RA 102, aktenummer: 122, brontekst: 30-12-1687 [RA Deurne 102-122.]: Verdeling van hun nalatenschap.), ondertrouwd op 20-04-1652 te Deurne, gehuwd op 16-05-1652 te Deurne (bron: GTOB 13/3) met Lutgarda (Luytje) Jansse van den BOOMEN (Luijtgardus Janssen) [3363] (zie 20B50600c).
Uit dit huwelijk: 13 kinderen.
 
20 02086a    Maeijken (Marijken) Handrick VLOEIJMANS (Goorts Vloeymans) [8348], geboren circa 1637 te Aarle-Rixtel (bron: GTOB 13/3), woont 1666 te Deurne.
Gehuwd (1) [2792] op 14-08-1666 te Deurne (bron: DTB 13 fol 11) met Sijmon (Jan Simon (Janssoen)) van den BOOMEN [3355] (zie 20B50600a). {Hij was eerder gehuwd [466] op 08-06-1658 te Deurne (getuige(n): Woueter van den Boomen, broer van de bruidegom en Lourens Meulendycx halfbroer van de bruid) (bron: GTOB 13/3, brontekst: Toestemming voor dit huwelijk is verkregen op 08-06-1658.), gehuwd voor de kerk op 28-06-1658 te Deurne (R.K.) (bron: 042) met Anneke IDELETH [3384] (zie 20 02084a).}
Ondertrouwd (2) [30275] op 02-06-1674 te Deurne (bron: Schepen DTB 21 en DTB 18, brontekst: Bruidegom Claes Willems van de Draeck, jongeman, wonend: Deurne
Bruid Maeyke Hendrick Vloeymans, Weduwe of weduwnaar Symon van den Boomen,
wonend: Deurne Datum ondertrouw 02-06-1674. [DTB Deurne inv.nr. 62.18]).
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
20 02084a    Anneke IDELETH [3384], geboren circa 1634 (bron: GTOB 13/3), overleden op 12-12-1660 te Deurne (brontekst: Huis ten Velde.).
Gehuwd [466] op 08-06-1658 te Deurne (getuige(n): Woueter van den Boomen, broer van de bruidegom en Lourens Meulendycx halfbroer van de bruid) (bron: GTOB 13/3, brontekst: Toestemming voor dit huwelijk is verkregen op 08-06-1658.), gehuwd voor de kerk op 28-06-1658 te Deurne (R.K.) (bron: 042) met Sijmon (Jan Simon (Janssoen)) van den BOOMEN [3355] (zie 20B50600a). {Hij is later gehuwd [2792] op 14-08-1666 te Deurne (bron: DTB 13 fol 11) met Maeijken (Marijken) Handrick VLOEIJMANS (Goorts Vloeymans) [8348] (zie 20 02086a). {Zij is later ondertrouwd [30275] op 02-06-1674 te Deurne (bron: Schepen DTB 21 en DTB 18, brontekst: Bruidegom Claes Willems van de Draeck, jongeman, wonend: Deurne
Bruid Maeyke Hendrick Vloeymans, Weduwe of weduwnaar Symon van den Boomen,
wonend: Deurne Datum ondertrouw 02-06-1674. [DTB Deurne inv.nr. 62.18]).}}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
20 02024a    Ida NN BERKERS UXORIS (Franssen BERKERS) [7897], geboren voor 1640, overleden na 1692. Doopgetuige op 14-11-1692 te Asten bij Franciscus, zoon van Joannis Francisci BERKERS en Elisabetha. [042] .
Relatie [300] met Franciscus (Francis) BERKERS [7896] (zie 20 50107a).
Uit deze relatie: 9 kinderen.
 
20 01300a    Antonius (Thonis) Jacobs VERHALLEN [6425], gedoopt op 19-06-1672 te Beek en Donk (getuige(n): Antonius Meuss Henderix en Anna Henderix Claessen) (bron: DTB 1 fol 11v), begraven op 24-01-1742 te Gemert op 69-jarige leeftijd (bron: Reg 22.00 Pag 197 R17), zoon van Jan Peters VERHALLEN [6426] (zie 19 01300a) en Marike EMONTS (Jan Peters Verhallen) [6478] (zie 19 12079a), woont 1742 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [2866] op 35-jarige leeftijd op 11-08-1707 te Gemert (getuige(n): Theodorus Mons en Arnoldus van der Linden) (bron: Band 17 Pag 187 R12).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Thonis VERHALLEN [2505], gedoopt op 15-01-1713 te Gemert (zie 21 01300a).

20 01028a    Hubertus (Huijbert) Aertszn, Arnoldii MESENBERGH (Cuypers, den Cuijper) [4348], Cuyper, gedoopt op 31-12-1631 te Gemert (getuige(n): Joannes Laurentij Lucae en Elizabetha uxoris Gerardus van Schaijck) (bron: Reg 1 pag 36), begraven op 29-08-1701 te Gemert op 69-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 Pag 159 R16). Doopgetuige te Gemert op 28-09-1673; Maria, dochter van Casparus van der Putten (1673-1702) als aangetrouwde oom vaderszijde. [Reg 3 pag 285].
Ondertrouwd [1796] op 26-06-1658 te Gemert (bron: Band 30 pag 114 B4) (getuige(n): R/D Henricus Joannis en Henricus Anthonij), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11-07-1658 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Henrici Bonenberchs en Laurentius Hermanni Hogaerts) (bron: Band 30 pag 114 B4, brontekst: Vader van de bruid is overleden.) met Maria (Merike) Reineri van der PUTTEN [4349], 20 jaar oud (zie 19 85630a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Aert den CUIJPER (Mesenbergh) [4351], gedoopt op 26-09-1658 te Gemert (zie 21 01028a).
   2. v  Elisabeth MESENBERGH [4352], geboren op 10-11-1659 te Gemert (zie 21 01028b).
   3. m  Reinder MESENBERGH [4353], geboren op 24-01-1661 te Gemert (zie 21 01028c).
   4. m  Petrus MESENBERGH [4354], geboren op 07-04-1663 te Gemert (zie 21 01028d).
   5. v  Sophia MESENBERG [4355], geboren op 02-01-1665 te Gemert (zie 21 01028e).
   6. m  Theodorus MESENBERG [4358], geboren op 04-02-1666 te Gemert (zie 21 01028f).
   7. v  Margaretha MEESENBERGH [4359], geboren op 02-03-1668 te Gemert (zie 21 01028g).
   8. m  Gerardus MESENBERG [4361], geboren op 23-07-1669 te Gemert (zie 21 01028h).
   9. v  Elisabeth MESENBERG [4362], geboren op 25-02-1671 te Gemert (zie 21 01028i).
   10. v  Barbara MESENBERG [4363], geboren op 18-02-1672 te Gemert (zie 21 01028j).
   11. m  Joannes MESENBERG [4364], geboren op 22-10-1673 te Gemert (zie 21 01028k).
   12. m  Thomas MEESENBERCH [4365], geboren op 12-11-1675 te Gemert (zie 21 01028l).
   13. m  Caspar MESENBERG [4346], geboren op 16-01-1678 te Gemert (zie 21 01028m).
   14. v  Angela MESENBERG [4366], geboren op 12-04-1680 te Gemert (zie 21 01028n).

20 01001a    Petronella NN LAMBERTS UXORIS [41424].
Gehuwd voor de kerk [11575] circa 1685 met Johannes Martini LAMBERTS [41423] (zie 20M00000a).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
20 00977a    Margaretha Wilhemii van SANTVOORT (de Cuijper) [41849], gedoopt op 01-01-1644 te Gemert (getuige(n): Joannes Andreae van Berchlaeren en Joanna Hanrici van Weerden) (bron: Reg 2 pag 163), begraven op 29-01-1691 te Gemert op 47-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 Pag 73 R16), woont voor 1691 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [11730] op 23-jarige leeftijd op 06-09-1667 te Gemert (R.K.) (getuige(n): R/D Anthonius Heijligers en Casparus van der Putten) (bron: Band 38 pag 380 B7) met Gerardus Reijnerus van der PUTTEN (van der Puth) [41848], 24 jaar oud (zie 19 85630d).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha van der PUTTEN [91079], gedoopt op 22-01-1668 te Gemert (zie 20 85634a).
   2. v  Elisabeth van der PUTTEN [91080], gedoopt op 23-02-1669 te Gemert (zie 20 85634b).
   3. v  Elizabetha Gerardi van der PUTTEN [48056], gedoopt op 18-03-1671 te Gemert (zie 20 85634c).
   4. v  Anna van der PUTTEN [91081], gedoopt op 28-03-1673 te Gemert (zie 20 85634d).
   5. m  Reinerus van der PUTTEN [91084], gedoopt op 02-01-1676 te Gemert (zie 20 85634e).
   6. v  Maria van der PUTTEN [7664], gedoopt op 06-09-1678 te Gemert (zie 20 85634f).
   7. v  Catharina van der PUTTEN [91077], gedoopt op 23-09-1681 te Gemert (zie 20 85634g).
   8. v  Anthonia van der PUTTEN [91075], gedoopt op 15-10-1683 te Gemert (zie 20 85634h).

20 00920a    Joanna Peters AARTS [8579], geboren circa 1674 (bron: Samen12).
Gehuwd voor de kerk [2863] op 18-05-1701 te Gemert (bron: Gemertse bronnen 2/129) met Joannes van SCHAEIJCK [8578], 26 jaar oud (zie 20 70150a).
 
19X85351-    Gertruda (Geertruit) THOMASSEN [12855], geboren circa 1630.
Relatie [2763] met Johannes (Jan) Janssen van den BOOMEN (Baeckermans van de BOEMEN) [12822] (zie 19B50600d).
Uit deze relatie:
   1. m  Joannes (Jan) Janssen van den BOOMEN [12856], geboren voor 1600 (zie 20B50630a).

19X85088b    Gertrudis Petri ab HEMELROIJ (van Amstenrade? [LAHB]) [58546].
Gehuwd voor de kerk [28868] op 30-05-1623 te Helmond (getuige(n): Petrus Silvestri en Jacobus Houtacker) (bron: DTB BA´sHB 1 fol 146) met Joannes Wilhelmi van DEURSEN (Coolen) [36460] (zie 19TP1600a). {Hij is later ondertrouwd [12942] op 10-01-1636 te Helmond (getuige(n): Petrus Symonis en Judocus Arnoldi PORTERS), gehuwd voor de kerk op 22-01-1636 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Lambertus van ASTEN en Wilhelmus Michaelis) (bron: DTB BA´sHb 3 fol 10) met Beatricis Matthias Joannis de RUIJTER [36461] (zie 18X79862-).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ida van DEURSEN [58547], gedoopt op 29-12-1625 te Helmond (zie 20TP1600a).
   2. v  Eyken van DEURSEN [75384], gedoopt op 13-12-1627 te Helmond (zie 20TP1600b).

19X79863a    Hermannus Leonardi MANDERS [37534], gedoopt (R.K.) op 25-01-1641 te Helmond (getuige(n): Joannes Henrici Clompers en Catharina Joannis Caspari Eynhoudts) (bron: Reg 2 fol. 49v), overleden op 10-01-1693 te Helmond op 51-jarige leeftijd (bron: BA sHB 10 fol. 35), begraven op 13-01-1693 te Helmond (bron: Arch. 1 inv. 373/2 fol. 315).
Ondertrouwd [10460] op 18-05-1673 te Helmond (bron: BA sHB trouwen 5 fol. 27) (getuige(n): Maria Paulo et Elisabeth, Soror Eiusdem.), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 27-05-1673 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Lambertus Leonardi en Maria Pauli zie ondertrouw) (bron: BA sHB trouwen 5 fol. 27) met Catharina Wilhelmi van DEURSEN [37535], 24 jaar oud (zie 20TP1600g).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19X72604c    Wilhelmina (Willemijn) Jans van TRICHT (van Trigt) [58925], gedoopt (R.K.) op 09-02-1686 te Helmond (getuige(n): Lambertus Peeters van den Broeck en Maria Jacobi) (bron: BA ´sHB 4306 fol 252v), overleden op 16-04-1741 te Helmond op 55-jarige leeftijd (bron: Arch. 1 inv. 4306 fol. 252v), begraven op 17-04-1741 te Helmond. Meter op zondag 24 december 24-12-1724 Helmond; Gedoopt R.K. Anna Margareta
dochter van Henricus van Eijck en van Henrica van Tright.
Peter: Jacobus van Eijck en
Meter: Wilhelma van DEURSEN. [arch. 4 Nr. 3]. Dochter van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
Ondertrouwd [18019] op 05-11-1712 te Helmond (bron: Arch. 4/10 inv. 9), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-1712 te Helmond (bron: Arch. (4) 10 inv 9), gehuwd voor de kerk op 13-11-1712 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Maria Jansen en Maria Arts) (bron: Arch. 4 reg 6) met Albertus Alberts van DOORNE (van Deursen/Dorne) [37553], 30 jaar oud (zie 19K00038e).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Albertus (Aelbert) van DEURSEN [58928], gedoopt (R.K.) op 19-06-1714 te Helmond (zie 20K00038a).
   2. v  Jacoba van DEURSEN [30856], gedoopt op 18-07-1715 te Helmond (zie 20K00038b).
   3. v  Ida van DEURSEN [58930], gedoopt (R.K.) op 02-03-1718 te Helmond (zie 20K00038c).
   4. m  Henricus van DEURSEN [58931], gedoopt (R.K.) op 26-08-1720 te Helmond (zie 20K00038d).
   5. v  Maria Elisabeth van DEURSEN [58932], gedoopt (R.K.) op 08-12-1723 te Helmond (zie 20K00038e).
   6. v  Anna van DEURSEN [77866], geboren 10-1724 (zie 20K00038f).

19X70771a    Angela (Engelken) Hendrick EIJSBOUTS (Isbouts (Egelina Hendricks)) [3472], gedoopt (R.K.) circa 1600 te Deurne (getuige(n): Petrus Gerardi en Agnes uxor Petrus die Sneijer) (bron: PA Pieter Koolen Deurne, brontekst: Elisabetha), overleden op 21-08-1662 te Deurne (bron: GTOB 13/3), woonde circa 1661 te Deurne, NL.
Samenwonend [452] sinds 17-06-1637 te Zeilberg (bron: Deurne RA 92 fol 137), 17-06-1637 Schuere, Schop, Groese ende Landt daerbij ende aengelegen waerinne den voors: Jan van den Boomen is woonende, gelegen alhier onder de heerlicheyt van Deurne ter plaetse Seylberch neffens... [Deurne RA 92 fol 137]


Jan van den Boomen: In 1654 bestond zijn gezin uit 6 pers. boven de 16 en 13 hoornbeesten [Ouwerling blz.179]
Jan Peters, een grooten papist, de swager van Jan van den Boomen en van den Paepschen coster, selfs een pape tot sijn broeder hebbende, is nu van den heer tot Deurssen aengeset. [blz.224]
Jan van den Boomen: "een goed ontwikkeld en welbemiddeld man en bekleedde jarenlang het ambt van president schepen". [blz.669], gehuwd circa 1630 te Deurne met Johannes (Jan, Jantie, Johan) Symons van den BOOMEN (vanden Boome) [3356] (zie 19B50600b).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sijmon (Jan Simon (Janssoen)) van den BOOMEN [3355], geboren circa 1630 te Deurne (zie 20B50600a).
   2. m  Johannes (Jan) Janssen van den BOOMEN [8353], geboren circa 1630 (zie 20B50600b).
   3. v  Lutgarda (Luytje) Jansse van den BOOMEN (Luijtgardus Janssen) [3363], geboren circa 1633 te Deurne en Liessel (zie 20B50600c).
   4. v  Helena Janse van den BOOMEN [3365], geboren circa 1635 te Deurne en Liessel (zie 20B50600d).
   5. m  Wouter Janse van den BOOMEN (van den BOEMEN) [7956], geboren circa 1640 te Deurne (zie 20B50600e).
   6. m  Jacobus (Jacob) Jansse van den BOOMEN (Janssen) [3364], gedoopt circa 1641 te Deurne (zie 20B50600f).
   7. m  Henricus (Hendrik) van den BOOMEN [88559] (zie 20B50600h).

19X50700a    Paulus (Pauwels Jan Conincx) Jan Peter CONINCX (Keuninicx) [80824], Borgmeester te Deurne 1657, geboren circa 1625 te Deurne (bron: RA Deurne inv 96 fol 31, brontekst: 30-09-1652 Joost Willems van DEURSEN verpacht aan Poulis Jan Conincx een acker gelegen in de Venecker.... enz... ) (brontekst: Testeerde in augustus 1663 te Deurne met herroeping van eerder testament.), woont voor 1694 te Deurne, NL.
Relatie [27893] met Maria Sijmon van den BOOMEN (Custers van den Heytrack) [80825] (zie 20B50603b).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
19X50102f    Henricus (Hendrik) HERINCX (Den Oudste) [1814], Lakenwever, Deken van het Lakenkoopersambacht 1666, (Schepen v Helmond ?), gedoopt (R.K.) op 10-05-1629 te Helmond (getuige(n): Hendrik Luytelaer en Maria Willemdr. Arnoldi.) (bron: DTB 1 fol 104 (Taxandria 28/30)), overleden op 03-09-1681 te Helmond op 52-jarige leeftijd (bron: BA ´sHB, brontekst: In 1678 werd hij gerekend tot de rijkste ingezetenen van Helmond.
(Zou hij inderdaad schepen van Helmond zijn geweest ? dan hoort bij hem het wapen; afgedrukt in "zes en negentig wapens"). [Aug.Sassen Nr.:92.]), begraven op 07-09-1681 te Helmond (bron: BA ´sHB, brontekst: In de kerk..), 08-10-1649 [Stadarchief Helmond inv 3843 akte 395.]: Op heden, de 8e dag van okt. 1649, compareerde voor de schepenen de eerzame Leonardt Poels als m/m van Cristina dv wijlen Hendrick Herincx en diens vrouw Margareta van Eenwich (Eeuwijck) zaliger;
Joost Herincx, Catharina Herincx weduwe van wijlen Bartel van de Steen, in zijn leven luitenant in dienst van Zijne Majesteit van Spanje, met Jan Dircx Coolen, haar momboir en zij mede voor Jan Hendrick, Heijlke en Allegunda, allen kinderen van wijlen Henrick Herincx en Margareta, hebben bekend dat zij voldaan zijn voor hetgeen Heijlwich Herincx, gewezen huisvrouw van Henrick Joost Custers, aan meubelen van hen heeft gekocht.
Die meubels waren van de onmondige kinderen van Henricx Herincx, voor wie optraden de momboiren Marcelis Herincx en Peter Silvester.
[inv dd. 22 aug. 22-08-1640). Get.: AB/JC. uit de Collectie LHB Deurne]

04-01-1659 [ 271 Stadsarchief Helmond inv 3845 akte 964 fol 217v.]:
Joost en Joan Herringhs, Catalijna Herringhs, weduwe van Bartel van der Steen, geassisteerd met Peter Janssen, schout van Lieshout, Leendert Poels als man van Cristina Herringhs, Goort Voet als man van Helena Herringhs,
en Jan van den Berch als man van Alegonda Herringhs, samen kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrick Herringhs en Margarita van Eewijck,
hebben vercocht aan Hendrick Herringhs, hun broer en zwager, een huis en hof met verwerij en nog een huis daarnaast staande in de Veestraet te Helmond neven erve Jan Joosten en Jasper Janssen, de Aa en Andries Everts.
Nog een hof van 24 roeijen aan de corte Steenwech neven erve der wed. Leendert van Hout, de gemeenstraet, erve des vercoopers en de straat aldaar.
Last: 100 gl. kapitaal aan Jan Aerts. Get.: JP/PJ 4 jan. 1659. met dank aan LHB Deurne. Zoon van Hendrik Joost HERRINGHS [1797] (zie 18 50102a) en Margarita van EEWIJCK [1798] (zie 18 11535a), woonde te Helmond, NL, 29-07-1637 [GA Helmond inv 3841 akte 50.]: Willem Loijen als m/m van Merike Anthonis, ook present, weduwe van Jan Martens, heeft overgegeven aan Margaretha van den Berch, weduwe van Derick Verrijt, en aan haar kinderen van zowel de eerste- als de tweede bedde, een jaarl. rente van 125 gl. uit een huis te Helmond in de Kerckstraet aan de Wiel, competerende Jaspar Baltis, borger van Helmond (door Jaspar gekocht van Jan Frans van de Laer (zie Helm. schepenbrief 2 dec. 02-12-1631). Eigenaar daarvoor was Peeter Jan Peeters 26 okt. 26-10-1617). Get.: AB/PH 29 juli 1637.
In de marge: Henrick Herincx als man van Cztalijn Coolen dochter van Margaretha van den Berch, bevestigt in 1669 betaling.

08-10-1649 [GA Helmond inv 3843 akte 395.]: Op heden, de 8e dag van oct. 1649, compareerde voor de schepenen; de eerzame Leonart Poels als m/m van Cristina dochter van wijlen Henrick Herincx en diens vrouw Margareta van Eenwick zaliger, Joost Herincx, Catharina Herincx weduwe van Bartel can der Stten, in zijn leven luitenant in dienst van Zijne Majesteit van Spanje, met Jan Dirck Coolen, haar momboir,
en zij mede voor Jan, Hendrick, Heijlke en Allegunda, allen kinderen van wijlen Henrick Herincx en van Margaretha (van Eeuwijk), hebben bekend dat zij voldaan zijn voor hetgeen Heijlwich Herincx, gewezen huisvrouw van Hendrick Joost Custers, aan meubelen van hen heeft gekocht.
Die meubels waren van de onmondige kinderen van Henricx Herincx, voor wie optraden de momboiren Marcelis Herincx en Peter Silvesters (inventaris dd. 22 aug. 22-08-1640). Get. : AB/JC.

12-09-1656 [Idem akte 722.]: Joachim Janssen, wonende te Gemert, zoon van wijlen Jan Delis van Asten, bekent aan de kinderen en erfgenamen wijlen Henrick Herincx 1000 Carolusgl. schuldig te zijn i.v.m. geleverd wollen laken, over twee jaar te voldoen.
Onderpand: zijn deel der nalatenschap zijner ouders. Get.: PJ/JG 12 sept. 1656.

21-09-1658 [Idem inv 3845 akte 942 fol 209.]: Jan Wijtvliets van den Boogaert en zijn broer Peeter, beiden wonende te Gemert, mede voor hun zuster en haar kinderen, geloven aan de erfgenamen van wijlen Hendrick Herrincx, 180 gld. te betalen. Get.: HJ/PJ 21 sept. 1658
In de marge: aan Jan en Hendrick Herincx voldaan 1679.

04-01-1659 [Idem inv 3844 akte 964.]: Joost en Joan Herringhs, Catalijna Herringhs, weduwe van Bartel van der Steen, geassisteerd met Peter Janssen, schout van Lieshout, Leendert Poels als man van Cristina Heeringhs, Goort
Voet als man van Helena Herringhs en Jan van den Berch als man van Alegonda Herringhs, samen kinderen en erfgenaemen van wijlen HHendrick Herringhs en van Margarita van Eewijck, hebben vercocht aan:
Hendrick Herringhs, hun broer en zwager, een huis en hof met verwerij en nog een huis daarnaast staande in de Veestraet te Helmond neven erve Jan Joosten en Jasper Janssen, de Aa en Andries Everts.
Nog een hof van 24 roeijen aan de corte Steenwech neven erve der wed. Leendert van Hout, de gemeenstraet, erve des vercoopers en de straat aldaar. Last: 100 gl. kapitaal aan Jan Aerts. Get.: JP/PJ 4 jan. 1659.

04-02-1659 [Idem inv 3845 akte 982.]: Jan Boogaerts, borger van Helmond, heeft vercocht aan de kinderen en erfgenaemen van Hendrick Herringhs en Margarita van Eewijck, een hooibeemd te Helmond genaamd de Biesecamp neven erve Peter vd Berch, de wed. Sijmon Peters en de gemeenstraet.
Get.: JG/PJ 4 feb. 1659.

02-07-1659 [Idem akte 1033 fol 236v.]: Sieur Hendrick Herringhs, Jan en Jost Herringhs, en Leonart Poels, getrouwd met Cristina Herringhs, Goijart Voet getrouwd met Helena Herringhs, Jan van den Berch getrouwd met Alegonda Herringhs, en Catalijna Herringhs, allen erfgenamen van wijlen Heijlke Herringhs, hun tante, hebben vercocht t.b.v. de edele heer Johan Gans, heer in Rome en oud-president van ´s-Hertogenbosch, een rentebrief ten laste van de stad Helmond, van 800 gl.(met 42 gl. p.j. Hollands geld). Get.: JP/AV
2 juli 1659.

In 1678 werd hij gerekend tot de rijkste ingezetenen van Helmond.
(Zou hij inderdaad schepen van Helmond zijn geweest? dan hoort bij hem het wapen; afgedrukt in "zes en negentig wapens" [Aug.Sassen Nr.:92.].
Samenwonend [1214] te Helmond, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-06-1659 te Helmond (bron: Taxandria 28/30) met Catharina Jan Dirckx dogter COOLEN [965], 26 jaar oud (zie 19TP1601a).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margaretha (Marga) Henricx HERINCX [918], gedoopt (R.K.) op 26-02-1661 te Helmond (zie 20W50102a).

19w55040a    Johannes (Johan, Jan) Glaudi Jansz de NOO [25658], geboren circa 1646 te Zaltbommel, overleden op 03-07-1714 te Zaltbommel (bron: denoo.net/informatie/n20835.htm, brontekst: Onthoofd). Johannes werd op 01-11-1697 beschuldigd van moord (´neerslagh´) op Hendrik-Janssen Putter.
De moord gebeurde een jaar eerder op 25-08-1696 tijdens een wederzijds messengevecht, waarbij niet duidelijk was wie de aanstoker was.
Johannes ontkende, maar hij bleef in de gevangenis tot 03-07-1714.
Op die dag werd hij, na een terdoodveroordeling, met het zwaard onthoofd.
Het waren andere tijden dan nu: de nabestaanden dienden alle kosten te betalen, niet alleen de gevangeniskosten, maar ook kosten van de executie! De kosten waren (in gulden): sluiten en ontsluiten van de gevangenis f 3; kostgeld voor de laatste 2 maanden gevangenis f 28 (let wel: hij zat bijna 17 jaar in de gevangenis!!); assisteren van de executie f 30; uitnodigen van de beul f 5; honorarium van de beul f 80.
Samenwonend [7861] te Zaltbommel, gehuwd op 29-11-1679 te Zaltbommel (bron: http://denoo.net/informatie/n20835.htm), gehuwd voor de kerk op 26-11-1679 te Zaltbommel (?) (bron: Rian Huiberts) met Eleken (Elsie Elsken) Lammerts (Lubberts) OLDENZEE (Oldeseel) [25657] (zie 19a02120a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Glaudij (Gloudi) Jansz de NOO [25661], gedoopt (?) op 12-11-1683 te Zaltbommel (zie 20 55040a).
   2. v  Claidina de NOO [25663], gedoopt op 16-08-1687 te Zaltbommel (zie 19 55040b).
   3. v  Anna (Lijsbeth) de NOO [25664], gedoopt (?) op 03-08-1690 te Zaltbommel (zie 20 55040c).
   4. m  Derck de NOO [25665], gedoopt op 20-12-1692 te Zaltbommel (zie 19 50227d).
   5. m  Dirck de NOO [25666], gedoopt (?) op 04-01-1695 te Zaltbommel (zie 20 55040e).

19W50420a    Anna Catharina (Catharina) Arnoldi GULTEN (CLOMPERS alias Catharina Arnoldi)) [910], geboren voor 1615, overleden op 26-06-1676 te Helmond (bron: DTB Gem. Archief Helmond BA´s-HB digitaal.), begraven 06-1676 te Helmond, 16 aetatis. Zij was doopgetuige op 29-03-1666 te Helmond bij Wilhelmus van OLDENZEE
[DTB BA ´s-Hertogenbosch].
24-05-1664 werd zij als doopgetuige "Catharina Willemse van Aldenzeel" genoemd. Dochter van Arnoldus (AART) Janse GULTEN GEN. CLOMPERS (Clompers alias: Clumpers) [911] (zie 18 50420a) en Maria (Maria, Meriken) Philips CLOMPERS (Clumpers) [912] (zie 18 09471a), woonde circa 1665 te Helmond, NL. Zij bezat volgens de schattingslijst der staten generaal ter heffing van kapitaele belastingen, meer dan 6000 gulden in 1665. [Frenken 1/98]
Haar neef, Hendrik Janse Klompers vertrok voor 1701 als wever naar Haarlem. [Frenken 1954(3) blz.122.]

1655 [Helmondcijns boek 316 fol 5 post 50.]: (Bijnderseijnd, hofstad tegenover de Ameij, later perceel in Hemelrijk) Catharina relicta et liberi sex. Wilhelmus filius Joachimi de OLDESEEL, Jacobus Verbeeck 1655
Henricus filius Petri Tricht alias Vrient colonus mortalis,
Sanctus Spiritus de Helmond vigore testamenti,
Johanna Petri uxor Henrici \ filij Godefridi / Huben ex domistadio quondam Petri predicti ex parte liberi 3um Mathie filij Anthonij filij Wautgeri de Gasselt; 1 den 1 ort novo 1 ort.

{Idem boek 316 fol 8 post 68: (Bijnderseijnd, erfenis aan het Gasthuijs)
DHeer Johan Gans Heere in Bommenede cooper van Ambrosius ende De weduwe Willem van OLDENZEE met 6 kinderen bij coop,
Geerloff Suijckers evicit voort lant Ambrosius filius Jacobi van Duijnhoven,
Geverardus filius Cornelij de Fine Liberi 3s Marie filia Henrici Arnoldi van Croij,
Cornelius filius Johannis vanden Eijnde emptor Heredes 8 videlicet liberi 2 et 6 liberorum liberi,
Johannes filius Theodorici Ambrosij emptor Henricus Arnoldi de (Croij?),
Liberi duo Theodorici Brustini et liberi quinque Alberti filius Theodorici Brustini, Relicta Theodorici filius Brustini,
Theodorici filius Brustini de Fine ex herediate quondam Matthei filii Thome Marcelli 9 den veth 3 den pagamentijs et obool veth 2 stuijver 1 ort
in 3 texten.

1630 [Idem boek 316 fol 13 post 100: (zille beemd achter den Stijlen, genaamd het hoogveldje, in die Hage) Catharina relicta et liberi sex
Wilhelmus filius Joachimi de OLDENSEEL emptor,
Johanna relicta et liberi Johannes filius Theodori de Groot in Gerwen,
Livina relicta Petri Dinaldi de Zeelandt 1630
Petrus Dinaldi de Zeelandt emptoris,
Relicta Johannis Dinaldi et liberi sex,
Johannis Dinaldi alias Denen van Zeelandt emptoris,
Relicta et liberi sex Johannis Reijneri de Berschot,
Johannes Reijneri Verberschot pro toto ex prato Domini Wilhelmi fr(atris?) ex zilla retro Stijl 4 den novo 2 ort

1663 [Idem boek 316 fol 40 post 302 a tm z (23) a tm x (21) z? a b c]:
Catharina relicta et liberi sex 1663,
Wilhelmus filius Joachimi de OLDENSEEL emptor,
Arnoldus filius Cornelij van Hoeff unus istorum 5 per divisionem pro toto
Liberi quinque Jannen filie Theodorici Godefridi de Beeck et Cornelius filius Arnoldi van Hove emptor,
Liberi tres Theodorici filius Godefridi de Beeck / et Petrus Henrici de Bruissel,
Gertrudis filia Johannis Custodis ex parte Alidis et Margarete de Veltwijck ex prato juxta angulum sancti Spiritus 2 den novo 1 ort.

[Idem boek 316 fol 42 post 321.]: Maria et Catharina liberi Arnoldi Clompers predicti Maria relicta et liberi tres et liberi unes unus liberi premortuis,
Arnoldus filius Johannis Godefridi Gul(t)en alias Clompers emptor ex prati terre sita in vuo dicto Brantstraetken 1½ den 1½ ort veth / = 2 ort (van een stuijver)

[Idem boek 319 post 24 huis voorheen Claeszn Henrici de Tricht alias Houtsnijder,
[Helmondcijns boek 319 post 50 fol 5/15 ex domistadio,
Helmondcijns boek 319 fol 13/27v post 100 hoogveldje 1 lopens 17 roeden,
Helmondcijns boek 319 fol 22/41v post 165 ex parte Aleijdis et Margareta de Veltwijck,
Helmondcijns boek 319 fol 22/42 post 169 ex (Jo)dense inde Heijstraet.
Verpondingsboek Helmond 504a fol 10v Veestraet.
De ... Zweezels 55 staet quaelijck op van Geldrop. De kinderen Andries Verhees prop: ende gebrsse 30 gulden; vorige eigenaar: Catharina van OLDENZEE Pet. van Heemsselroij. [LAHB Deurne]
Ondertrouwd [131] op 31-01-1637 te Helmond, gehuwd voor de kerk op 05-02-1637 te Helmond (bron: DTB 2 fol 13v, brontekst: Bruid werd "Catharina Arnoldi ab Helmont; weduwe met 6 kinderen" genoemd.) met Mr. Wilhelmus (Willem) Jochumsz ALDENZEE (van Aldeze Oldenzeel) [1233] (zie 19A00000b).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joachimus (Jochum) Willemsz Gultes, (Guilielmi Joachimi) ALDENZEE (Aldeseel, van Oldenzeel) [745], gedoopt (R.K.) op 16-08-1638 te Helmond (zie 20A00000a).
   2. m  Mr. Arnoldus (Arnaut) Sr. ALDENZEE (Oldenze van Oldenseel) [913], geboren circa 1640 te Helmond (zie 20A00000e).
   3. m  Theodorus (Dirk) Willems Janse van Heinsbergh ALDENZEE (OLDENZEEL van OLDENZEE en vele andere varianten in bestuurlijke akten maar ook als doopgetuigen ALDEZEIL) [928], geboren 1641 te Helmond (zie 20A00000b).
   4. m  Wilhelmus (Willem) ALDENZEE (van Aldeze Oldenzee) [915], gedoopt (R.K.) op 01-11-1644 te Helmond (zie 20A00000c).
   5. v  Maria (Marie) ALDENZEE (van Oldezee) [916], gedoopt (R.K.) op 14-05-1648 te Helmond (zie 20A00000d).
   6. m  Johannes (Jan) Willemsz ALDENZEE (de Smed van OLDENZEE) [917], gedoopt (R.K.) op 11-07-1650 te Helmond (zie 20A00000f).
   7. v  Maria (Merieke) ALDENZEE (Oldezee) [938], gedoopt (R.K.) op 18-06-1653 te Helmond (zie 20A00000g).

19TP1603d    Joanna (Jenneke) COOLEN [5391], geboren circa 1622, dochter van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
Gehuwd [361] circa 1648 met Godefridus (Goort) van BETH [5392] (zie 18X84377a).
 
19TP1603c    Helena Jan Jan COOLEN [5347], geboren circa 1620, overleden voor 1760 te Aarle-Rixtel (brontekst: Aerle), dochter van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
Gehuwd [2279] op 12-10-1648 (bron: 006) met Joannes (Jan Aert) SWINKELS [5346] (zie 18X84375a). {Hij was eerder gehuwd [2278] voor 1619.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aleida (Aleydis) SWINKELS [5259], geboren circa 1648 (zie 19 84375a).
   2. v  Joanna (Jenneke) SWINKELS [5349], geboren circa 1651 (zie 19 09486b).

19TP1603b    Lucas (Luycas) COOLEN [5390], geboren circa 1615 te Aarle-Rixtel, zoon van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
 
19TP1603a    Theodora (Dirckxen) COOLEN [5389], geboren circa 1610 te Aarle-Rixtel, overleden voor 1648 te Aarle-Rixtel, dochter van Jan Jan Symons COOLEN [5387] (zie 18TP1600f) en Maria (Marijke) STAIJACKERS [5388] (zie 18X84376c).
 
19TP1602a    Theodorus (Dirk) Hendrick Jan COOLEN (Simonsz) [2544], gedoopt (R.K.) op 17-05-1615 te Gemert (getuige(n): Godefridus Joachimi van (ex?) Helmont en Catharina Adriani) (bron: Reg 1 peg 131), begraven op 18-07-1658 te Gemert op 43-jarige leeftijd (bron: Reg 3.00 pag 12 B6). Doopgetuige te Gemert op 26-07-1650; Margareta, dochter van Gisbertus Verpoorten. [Reg 2 pag 289].
Ondertrouwd [740] op 17-05-1647 te Gemert (bron: Band 2 pag 30 B5) (getuige(n): Isbertus Strijbos en Theodorus Judoci), gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 02-06-1647 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Theodorus Judoci en Albertus Strijbos) (bron: Band 2 pag 79 B5) met Joanna (Jenneke) Joannis Francisci van de LAAR (Janse Alias: Franssen) [2542], 30 jaar oud (zie 19 00872a). {Zij was eerder gehuwd [2062] op 20-jarige leeftijd op 29-01-1637 te Gemert (bron: Gemertse Bronnen nr 2/126), gehuwd voor de kerk op 29-01-1637 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Henricus Bonneberchs en Laurentius Hermannus Hogaerts) (bron: Band 1 pag 50 B3) met Reynder Reijndersz van der PUTTEN (van der Puth (van Diest)) [2541] (zie 18 85630a).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertrudis (Geertruij) Theodorii COOLEN [4461], gedoopt (R.K.) op 15-06-1646 te Gemert (zie 20TP1602a).
   2. m  Eerw.hr. Hendricus (Hendrik) Theodori COOLEN [4463], gedoopt (R.K.) op 23-07-1647 te Gemert (zie 20TP1602b).
   3. v  Margaretha Theodori COLEN (Dirckx Coolen) [4457], gedoopt (R.K.) op 19-02-1649 te Gemert (zie 20TP1602c).
   4. v  Elisabeth Theodori COOLEN [91093], geboren circa 1650 (zie 20TP1602d).
   5. m  Joannes (Jan) Dircks COOLEN [84134], geboren circa 1651 te Gemert (zie 20TP1602e).
   6. m  Reijnerus COOLEN [4464], gedoopt (R.K.) op 17-09-1655 te Gemert (zie 20TP1602f).
   7. m  Wijnandus COOLEN [4465], gedoopt (R.K.) op 25-10-1657 te Gemert (zie 20TP1602g).

19TP1601a    Catharina Jan Dirckx dogter COOLEN [965] (bron: Taxandria XXVIII-30), gedoopt op 10-05-1633 te Helmond (getuige(n): Godefridus Arnoldi Porters en Catharina van den Berch) (bron: DTB 2 fol 26), overleden op 27-07-1668 te Helmond op 35-jarige leeftijd (bron: Samen 12b, brontekst: ex febre ardentissima aetatis 33.), begraven op 28-07-1668 te Helmond (brontekst: In de kerk..), dochter van Johannes (Jan Dirck) Theodorus Simons (Dirck Sijmonsz.) COOLEN (Simons, Symonis) [964] (zie 18TP1601a) en Margaretha van BELLEFELT [91347] (zie 18X85636-). Helmondcijns boek 319 fol 55v/97 post 423 In 3 teksten: ex domibus et hortis in de Veestraet quondam Henrici Petri ex horto in vico dicto Campstraet 2 denari et 6-partem denari veth ex 3-tia parte domus et horti quondam liberorum Wolteri Terlinx 10 denari veth ex 2-bus partibus domus et horti quondam Mette Fermentatoris 20 denari veth. [LAHB Deurne].
Samenwonend [1214] te Helmond, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-06-1659 te Helmond (bron: Taxandria 28/30) met Henricus (Hendrik) HERINCX (Den Oudste) [1814], 30 jaar oud (zie 19X50102f).
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
19TP1600a    Joannes Wilhelmi van DEURSEN (Coolen) [36460], geboren circa 1610 te Aarle-Rixtel (brontekst: Aerle), zoon van Wilhelmus (Willem) COOLEN [5420] (zie 18TP1600c) en Eycken Luycsdr STAIJACKERS [5421] (zie 18X84376b).
Gehuwd voor de kerk (1) [28868] op 30-05-1623 te Helmond (getuige(n): Petrus Silvestri en Jacobus Houtacker) (bron: DTB BA´sHB 1 fol 146) met Gertrudis Petri ab HEMELROIJ (van Amstenrade? [LAHB]) [58546] (zie 19X85088b).
Ondertrouwd (2) [12942] op 10-01-1636 te Helmond (getuige(n): Petrus Symonis en Judocus Arnoldi PORTERS), gehuwd voor de kerk op 22-01-1636 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Lambertus van ASTEN en Wilhelmus Michaelis) (bron: DTB BA´sHb 3 fol 10) met Beatricis Matthias Joannis de RUIJTER [36461] (zie 18X79862-).
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Maria Joannes Guilhelmi van DEURSEN [68316], gedoopt (R.K.) op 09-04-1639 te Helmond (zie 20TP1600c).
   4. v  Wilhelma Joannes Wilhelmi van DEURSEN [68317], gedoopt (R.K.) op 31-07-1641 te Helmond (zie 20TP1600d).
   5. m  Mathias Joannes Wilhelmi van DEURSEN [68318], gedoopt (R.K.) op 08-02-1643 te Helmond (zie 20TP1600e).
   6. m  Wilhelmus van DEURSEN [68319], gedoopt (R.K.) op 02-03-1646 te Helmond (zie 20TP1600f).
   7. v  Catharina Wilhelmi van DEURSEN [37535], gedoopt (R.K.) op 20-10-1648 te Helmond (zie 20TP1600g).
   8. m  Wilhelmus Joannes Wilhelmi Coolen van DEURSEN [68320], gedoopt (R.K.) op 10-02-1651 te Helmond (zie 20TP1600h).
   9. v  Petronella Joannes Wilhelmi van DEURSEN [68321], gedoopt (R.K.) op 07-10-1654 te Helmond (zie 20TP1600i).

19M00000a    Martinus LAMBERTS [84389], geboren circa 1630, zoon van Lambertus NN MARTENS STAMVADER [84390] (zie 18M00000-).
Kind:
   1. m  Johannes Martini LAMBERTS [41423], geboren circa 1660 (zie 20M00000a).

19K00038e    Albertus Alberts van DOORNE (van Deursen/Dorne) [37553], gedoopt (R.K.) op 23-01-1682 te Gemert (getuige(n): Joannes Huijbert Welten loco Jacobus Ardts de Witt en Luijtgardis vidua Albertus Bardoull) (bron: Reg 5 pag 129), overleden op 05-03-1741 te Helmond op 59-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1741 te Helmond (bron: Arch. 1 inv. 4306 fol. 249). Peter op woensdag 2 juni 02-06-1728 Helmond R.K. Gedoopt; Aldegundis
dochter van Henricus Thomasse van Eeck en van Henrica Janse van Tright.
Peter: Albertus Alberts van DEURE en
Meter: Maria van Eckt. [DTB 3.]

En Peter op donderdag 27 augustus 27-08-1739 Helmond R.K. Catharina
dochter van Wilhelmus van Aelst en Elisabeth Janse.
Peter: Albertus van DEURSEN en
Meter: Catharina van Aelst [DTB 3]

En Peter op maandag 28 april 28-04-1738 Helmond R.K. Maria dochter van
Jacobus van Mierlo en Jacoba van DUERSEN.
Peter: Albertus van DEURSEN en
Meter: Helena van Mierlo [ DTB 3.]. Hij woonde op 03-04-1719 te Gemert, NL. Vertrokken naar Helmond 03-04-1719.
Ondertrouwd [18019] op 05-11-1712 te Helmond (bron: Arch. 4/10 inv. 9), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-11-1712 te Helmond (bron: Arch. (4) 10 inv 9), gehuwd voor de kerk op 13-11-1712 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Maria Jansen en Maria Arts) (bron: Arch. 4 reg 6) met Wilhelmina (Willemijn) Jans van TRICHT (van Trigt) [58925], 26 jaar oud (zie 19X72604c).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.
 
19B50600d    Johannes (Jan) Janssen van den BOOMEN (Baeckermans van de BOEMEN) [12822], Schepen, geboren circa 1628, zoon van Symon (Simon) Huijberchtsen SCUSTERS (van den BOOMEN) [3357] (zie 18B50600a) en Petronella van den EIJNDEN [12749] (zie 17 08782a), woont te Lierop, NL, 23-01-1627 [Helmond RA 259 16 (Drs. Simon van Wetten)]: Jan Simons heeft vercocht aan Jan Jan Baeckermans zijn schoonvader (lees pleegvader) een stuk groes te Lierop omtrent de Boijdonck genoemd Hillenbleeck.
Relatie [2763] met Gertruda (Geertruit) THOMASSEN [12855] (zie 19X85351-).
Uit deze relatie: 1 kind.
 
19B50600c    Luijtgarda (Luijtje) van den BOOMEN [7978], geboren voor 1595 te Deurne en Liessel, dochter van Symon (Simon) Huijberchtsen SCUSTERS (van den BOOMEN) [3357] (zie 18B50600a) en Jacoba (Jaecxken) Peters van DUIJNHOVEN (Maes alias Thomassen) [3473] (zie 18X70773a).
 
19B50600b    Johannes (Jan, Jantie, Johan) Symons van den BOOMEN (vanden Boome) [3356], President Schepen, geboren circa 1594 te Lierop, overleden op 27-05-1663 te Deurne (bron: RA Vlierden 29 fol 170, brontekst: Deurne). Op 11-01-1640 vernadert Johan Symonts van den Boome als man van Engelke Hendrick Isbouts "den Acker" te Deurne-Zeilberg die Joost Joost Horenvorts onlangs heeft gekocht van Hendrick Isbouts. [Deurne RA 92].

Op 10-10-1663 vindt de erfdeling plaats tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Symon Janse van den Boomen;
Luijtjen Janse van den Boomen, geassisteerd door Jan Conincx en
Jan Willem Goossens;
Jan Janse van den Boomen;
Helena Janse van den Boomen die getrouwd is met Jan Jan Bruijstens Verhees;
Wouter Janse van den Boomen;
Jacob Janse van den Boomen;
Hendrick Janse van den Boomen de minderjarige zoon geassisteerd door zijn momboirs ...de Louw en Pauwel Jan Conincx. [Deurne RA 97 Fol: 108.]. Begraven op 27-05-1663 te Deurne, "Jan van den Boomen is een aardig manneke om te zien.
Hij heeft een spits droog snuitje, zeer donker van toon en toch helder.
Het doet u denken aan een glas van dien bruinen Spaansen wijn, als er wat zonlicht doorheen speelt.
Nu staat hij daar met zijn trouwe hondenogen tegen den langen kwartierschout op te kijken en als ge niet beter wist, zoudt ge zeggen dat hij kwispelstaart..."

"En als vanouds zingen de beste 5 koorzangers onder aanvoering van den geweldigen bariton Jan van den Boomen".
"Jan van den Boomen, hij heeft altijd iets oneindig fris over zijn wezen.
Het kleine, effen kraagje, hagelwit gestreken, blinkt tegen den bruine gloed van zijn huid..."
(Citaten uit het geromantiseerde werk "die Verkeerde Weereldt" blz.83, 148 en 262 Roothaert)
[Uit: Geschiedenis van Deurne door H.N.Ouwerling 1933], zoon van Symon (Simon) Huijberchtsen SCUSTERS (van den BOOMEN) [3357] (zie 18B50600a) en Jacoba (Jaecxken) Peters van DUIJNHOVEN (Maes alias Thomassen) [3473] (zie 18X70773a), woonde circa 1662 te Zeilberg, NL, [Geschiedenis van Deurne door H.N.Ouwerling Deurne 1933 pag 144.]:
Jan van den Boome, gewesen president, broeder van den mispriester tot Ommel, sijnde naer het invoeren van de Reformatie tot drij rijsen weder in den schepen stoel ingedrongen, tot drij rijzen toe weder door expres bevel van de hooch overhydt daer uyt geremoveert door den Heere fiscael van Brabant.

[30-11-1625 [Helmond RA 257 224 (Drs. Simon van Wetten)]: Een verkoop van een stuk heigrond te Lierop op Boijdonck wat eerder gekocht is door Hendrick Driessen Verhees van de jonge Jan Sijmons van den Boomen.

[17-06-1637 [R.A. Deurne 92.]: Hendrick Isbouts en diens vrouw Catharina Wouters, verdelen hun goederen. Jan Symonts van den Boomen als man van hun dochter Engelken erft het huis op de Zeilberg, waarin Jan en Engel nu wonen.
Verder erven laatst genoemden nog een een huis met boomgaard.

11-01-1640 [R.A.Deurne 92.]: Johan Sijmonts vanden Boomen, schepen, man van Engelken Henrick Isbouts, heeft met "clinckende ende blinckende penningen"
vernadert een stuk land, gelegen in "Doerne aenden Seijlberch".
Joost Joosten Horenvorts heeft dit stuk land gekocht van Henrick Isbouts.
Johan vernadert omdat hij "naerder van bloede is als den coopere".

15-01-1646 [R Lierop 8 los briefje.]: Ik ondergeschrevene, Jan Sijmon van den Boomen mede optredende voor Jacop Sijmons van den Boomen mijnen broeder en als voogd van de kinderen van Sijmon Sijmons van den Heijtraeck, wijlen mijn halfbroer, verklaar dat Jan (Baeckermans) aan ons ieder 1000 gulden schuldig is.
Getekend Jan Sijmon van den Boomen.

07-07-1649 [RA Deurne 94.]: Peter van den Boomen cedeert aan Jan Sijmon van den Boomen zijn oom een obligatie van 150 gulden die ten laste staat aan Aert Simons van den Eijnden, president tot Lierop en bij successie van Sijmon van den Boomen zijn vader op dd. 06-08-1630.

10-10-1663 [RA.Deurne 97.]: Erfdeling van de nagelaten goederen van wijlen Jan Sijmon vanden Boomen en Engelken Hendrick IJsbouts.
Samenwonend [452] sinds 17-06-1637 te Zeilberg (bron: Deurne RA 92 fol 137), 17-06-1637 Schuere, Schop, Groese ende Landt daerbij ende aengelegen waerinne den voors: Jan van den Boomen is woonende, gelegen alhier onder de heerlicheyt van Deurne ter plaetse Seylberch neffens... [Deurne RA 92 fol 137]


Jan van den Boomen: In 1654 bestond zijn gezin uit 6 pers. boven de 16 en 13 hoornbeesten [Ouwerling blz.179]
Jan Peters, een grooten papist, de swager van Jan van den Boomen en van den Paepschen coster, selfs een pape tot sijn broeder hebbende, is nu van den heer tot Deurssen aengeset. [blz.224]
Jan van den Boomen: "een goed ontwikkeld en welbemiddeld man en bekleedde jarenlang het ambt van president schepen". [blz.669], gehuwd circa 1630 te Deurne met Angela (Engelken) Hendrick EIJSBOUTS (Isbouts (Egelina Hendricks)) [3472] (zie 19X70771a).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19B50600a    Sijmon van den BOOMEN (Scusters van den Heijtrack) [8379], geboren circa 1590 te Lierop (bron: GTOB 13/3, brontekst: Volgens Nick van Deursen omstreeks 1605.), overleden 1636 te Deurne, 08-08-1639 [ORA Deurne inv 92 fol 229v.]: Boedeldeling door Aert, zoon van Sijmon Sijmonts van den Heijtrack. Door Jan van den Boomen en Jan Willemsen als momboirs van Peter en Meriken de onmondige kinderen van Sijmon Sijmonts van den Heijtrack. Zij delen het goed van wijlen hun ouders Sijmon en Weijndelken Aerts. Hierbij behoort een huis staande te Liessel. Een huis staande te Helden, genaamd Claes Hoff en nog een huis staande in Vreeckwijck. Zie ook de volgende akte.
in extenso: Erfdeling tussen Aerdt Sijmon Sijmons van den Heijtrack (van den Boomen) en zijn onmondige broer en zus Peter en Merieken. De laatste 2 met hun momboirs Jan Sijmon van den Boomen en Jan Willemsen. Ze delen de nagelaten goederen van wijlen Sijmon Sijmons van den Heijtrack en Weijndelken Aerts, hun ouders en ook de goederen van wijlen Goertken Peter Claessen hun grootmoeder.
Aerdt erft een huis en landerijen onder Liessel, aan de Veersberckt. Diverse sommen geld enz... en onder de percelen is een stuk land te Someren die Sijmon zijn vader zaliger van Jan Cuijpers heeft. Van zijn grootmoeder erft hij de helft van een huis met landerijen onder Someren, genoemd "de Loo" thans in gebruik bij Jan Thijs.
Aan obligaties en renten 400 gulden van Hendrick Hurckmans, 150 gulden van Hendrick Hendrick de Haert en 200 gulden van Gerard Hendrick Sijmonts te Lierop. Peter, als minderjarige, erft een huis met landerijen in Helden, gelegen in het land van Kessel, geheten "Claes hoff". Aan ren
en en obligaties o.a. 300 gulden ten laste van Willem van Calis op den Moesdijck. Van zijn grootmoeder erft hij o.a. een hooibeembt in de Brugge onder Asten en komende van zijn grootvader Sijmon Huijberts (van den Boomen). 4 lopense land gelegen in Asten, die hij moet delen met Nicolaes Lambert Verbarschot. Ook nog een erfrente van 10 gulden en 10 stuivers jaarlijks ten laste van het corpus van Asten. Meriken erft een huis, hoffstaet met landerijen, gekomen van Jan Willem Bruijstens, alles gelegen onder Deurne aan het Kerckeijnd in het Derp onder Vreeckwijck als ook aan de Seijlberch.
Als land o.a. een "buenderken hoijs" onder Liessel in de Veersberckt, hooivelden gelegen te Helmond achter de Deuseldonck. De helft van een huis met efdries onder Vlierden, te delen met Meriken Verbaerschot en gekomen van Claessen hun oom. Aan geld o.a. een rentebrief van "thienhondert gulden" ten laste van de gemeente van Deurne en een rentebrief van 650 gulden t.l.v. Helmond. Aan belasting op goederen rust bijvoorbeeld, 2 hoenderen in het boeck van Deurne en 1 stuiver, 1 negenmanneken in het boeck van Echternacht. (Een negenmanneke is een duit of 9 mijten waard en 1 mijt is een kleine koperen munt van een halve penning.) Van haar grootmoeder erft ze een huis te Someren wat ze moet delen met haar broer Aerdt. Verder aan geld diverse renten en obligaties van o.a. Jan Goloffs uit Vreeckwijck, Peter Jan Mennen uit Liessel, van de weduwe Willem van de Kerckhof en van Handrick Goeris met Dericken Schiert uit Meyel. Zoon van Symon (Simon) Huijberchtsen SCUSTERS (van den BOOMEN) [3357] (zie 18B50600a) en Jacoba (Jaecxken) Peters van DUIJNHOVEN (Maes alias Thomassen) [3473] (zie 18X70773a), woonde voor 1636 te Deurne, NL.
Relatie [2795] met Wijndelke BRUIJSTKENS [8380] (zie 19 02080a).
Uit deze relatie:
   1. m  Arnoldus (Aert) Simonsz van den BOOMEN (Heijtracks) [77838], geboren na 1618 (zie 20B50603a).
   2. v  Maria Sijmon van den BOOMEN (Custers van den Heytrack) [80825], geboren circa 1625 te Deurne (zie 20B50603b).
   3. m  Petrus (Peter) Simonsz van den Heijtrack van den BOOMEN (Peier Custers) [4186], geboren circa 1635 (zie 20B50603c).

19a02120a    Eleken (Elsie Elsken) Lammerts (Lubberts) OLDENZEE (Oldeseel) [25657], geboren circa 1626 (bron: Genealogie de NOO (Rian Huiberts) [ http://www.huiberts.info/wp-content/uploads/Parenteel_deNoo_2.pdf ]), overleden na 1714, dochter van Joannes (Jan) Lubbertsen OLDENSEEL (van OLDENZEE) [2661] (zie 18a02120a) en Maria (Maayken) Adriaens Luijcas van KREIJEL (Craels Alias Kreyel of Adriansse van CREIJL maar ook van Diepenbeeck) [1265] (zie 18w55041b), woonde te Zaltbommel, NL, 1674 woonde zij in Brakel.
Samenwonend [7861] te Zaltbommel, gehuwd op 29-11-1679 te Zaltbommel (bron: http://denoo.net/informatie/n20835.htm), gehuwd voor de kerk op 26-11-1679 te Zaltbommel (?) (bron: Rian Huiberts) met Johannes (Johan, Jan) Glaudi Jansz de NOO [25658] (zie 19w55040a).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19A00001a    Jacobus (Jacob) Guilielmus/Willemsz ALDENZEE (van Oldenzeel/Aldezee, (Willems?)) [899], geboren circa 1615, overleden voor 1656, zoon van Wilhelmus (Willem) Jansse, (Jochumsz?) ALDENZEE (ab Heinsberch Alias: Oldenzeel van Stevensweerd Alias: van Oldenseel, van Aldenseel) [909] (zie 18A00000a) en Catharina Petri PETERS [3925] (zie 18W50410c).
Ondertrouwd [1923] op 29-08-1628 te Hemond (bron: DTB 1 fol 167, brontekst: Jacobus Wilhelmi X Maria Arnoldi Gulten.) met Maria (Maaijken) Cornelis GULTEN (Gultens, Clumpers) [905] (zie 20W50420a).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
 
19A00000b    Mr. Wilhelmus (Willem) Jochumsz ALDENZEE (van Aldeze Oldenzeel) [1233], Gewezen Luitenant in het Spaanse Leger te Stevensweert tot 1642. Borger der stadt Helmont 1642, Koopman, Lakenreder, Borghemeister van Helmont 1646/1647 en 1651, Schepen van Helmont, geboren voor 1615 te Stevensweert, overleden voor 1665 (bron: Familiearchivaria@gmail.com, aktenummer: 13, brontekst: "Willem van OLDE(N)ZEE(L) (Aldenzeel): overleden voor 1667, zoon van Joachim was in 1646-1647 Burgemeester van Helmond. X Catharina Gulten (of Clompers), dochter van Aart Gulten en Maria, overl. 26 aug. 26-08-1676 Helmond." [Brief van Jac,Heeren Helmond aan Jan Verzijl Maastricht in 1947.].

29-05-1685 [RHICe Helmond inv 3850 akte 366.] Schepenakte - Verdeling van de goederen van Willem van OLDENZEE en Catarina Aert Gulten tussen Dirck van OLDENZEE, Gerrard Coenen (t.b.v. de onmonige kinderen ) Wilem van OLDENZEE en Hendrick Oirloffs,
Persoon in RA:
Makallen, Daniel van Gemert, Laurens van OLDENZEE, Dirck Coenen, Gerrard van OLDENZEE, Joachim van OLDENZEE, Joannes van OLDENZEE, Christina van OLDENZEE, Arnoldus van OLDENZEE, Willem Oirloffs, Hendrick, Cristina van OLDENZEE, Willem Gulten, Catarina Aert van OLDENZEE, Willem de Ketelaer, Hens Clompen, Willem Cornelis van der Lee, Joan Colen, Matthijs de Tijck, Philips van Luijtelaer, Willems, Jacob Duijssen, Goort Clompen, Emken, Willem, Cornelis, Maijken, Verheijden, Jan Aert Marcelis, Lucas.
Toponiemen in RA: de Loij, Bennedungen, Apostelhuis van Encke, Bennedungenstraatje, Convent van Soeterbeeck, Cleine Leeuw, de Veestraat, Merckte, Bennedungen Veestraat, Belienacker.). Hij was doopgetuige op 04-10-1643 te Helmond bij Anna, dochter van Jacobus Guillielmus en Mariae;

Op 16-12-1646 was hij doopgetuige te Helmond R.K.: Juliana, Dochter van Lambertus Hoerckmans en van Joanna NN.
Getuigen: Wilhelmus ALDESEEL, Joff. Barbara van Noijer en Maria Joannis.
[DTB 32 fol 71.]

En op 26-01-1652 te Helmond; Gertrudis dochter van Jeannes Joannis en van Mechtildis.
Peter: Wilhelmus ALDENSEEL en Maria Thome met Gertrudis Siminis. [BHIC 8055 inv 32 fol 89v

En op 03-02-1653 te Helmond bij Joannis Jansz Bertranis;

En op 18-06-1653 te Helmond; Anna dochter van Sebastianus Henrici en van Henrica.
Peter: Wilhelmus van de ALDENZEEL met Rutgerus Petri en
Meter: Catharina Leonardis. [BHIC 8055 inv 32 fol 93.]

en op 28-04-1660 te Stevensweert bij Wilhelmus ALDENZEER namens Guillimus OLDENSEEL
en op 21-11-1661 te Stevensweert bij Maria van ALDESEE. [gebleken uit DTB´s BA´sHB en RHCL Maastricht.]

En nog vele malen vaker ook buiten de families. Zoon van Joachimus (Jochum) Janse ALDENZEE (van Stevensweerde Alias: Oldenzeel) [977] (zie 18A00000b), woonde voor 1667 te Helmond, NL, 14-06-1642 [GA Helmond inv 3842 akte 564 fol 181.]: Compareert voor de schepenen Wouter Laurens de Valckenaer, "gealligeerd" geweest met Jenneke dochter van Anthonij Willems, en die doet afstand van zijn tochtrecht t.a.v. 150 gl. kapitaal in zijn huis genoemd "Het Cleverblat" gelegen buiten de stad Helmond. Get.: PH/WE 14 juni 1642.

Idem [akte 565.]: Wouter u.s. namens Bartel van der Steen, luitenant der compagnie van heer hoofdman Het Veldt, heeft vercocht aan Willem Jochem van ALDENZEEL, borger dezer stad, een rente van 7 gl./10 st.
Onderpand: het kindsdeel van genoemde luitenant van zeker huis in de Veestraet te Helmond genoemd het Cleverblat neven erf. ... Deliaens en Guilliam Fabri en van de stadsveste tot op de gemeijnstraet. Get. + datum u.s. In de marge: aflossingen in maart en april 1644.

25-06-1642 [GA Helmond inv 3843 akte 62 fol 24v.]: Jan Dirck Brustens als m/m van Barbera dochter van Andries Berthens, borger alhier, heeft vercocht aan Willem Joachims van ALDENSEE anderhalve sille groes en land te Helmond in de Heijstraete neven erf. Mr. Adolph Becx en schout Lambrecht Becx en de gemeijnstraet. Last: 2 blanck cijns. Get.: PB/JC Datum u.s. 25 juni 1646?

18-07-1646 [Idem akte 70.]: Michiel zoon van Jan Dirck Ambrosius heeft vernaerderd anderhalve sille land en groes in de Heijstraete die Jan Dirck Ambrosius heeft verkocht aan Willem Joachims van ALDENSEE. Get.: PH/JC 18 juli 1646.

30-07-1646 [Idem akte 72.]: Michiel zoon van Jan Dirck Ambrosius heeft uit kracht van vernaerderinge vercocht aan Willem Joachims van ALDENSEE de anderhalve sille groes in de Heijstraete (zie akte 70) neven erf. Mr. Ado;ph Becx en de gemeijnstraet. Get.: PH/JC 30 juli 1646.

19-11-1649 [Idem akte 404.]: Lambert Aerts Horckmans als momboir van Maeijke (Clumpers) weduwe van Jacop Willems (Oldezee), en van haar kinderen, Andries Goorts en Frans Henricx als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Jacocob Willems en diens vrouw Merike, Peter Francquen als m/m van Catherina dochter van wijlen Jacob Willems voors., en Willem Jacob Willems, zij hebben vercocht aan Willem Jochems van ALDENSEE (zwager van Maeijcke), medemomboir van voors. Lambert Aert Horckmans, een perceel lands van een halve sille groot te Helmond op het Binderseijnde neven erve Drieske Weechgelts en Cornelis van den Eijnde en van de erfg. Joost van Asten tot voor op de gemeijnstraet. Get. : AB/JC 19 nov. 1649.

22-01-1650 [Idem akte 422.]: Compareerde voor de schepenen Willem van ALDENSEE en Lambert Aert Horckmans als momboiren van Maijke weduwe van Jacob Willems ter eenre-, en Frans Henricx en Andries Goorts als momboiren van de minderjarige kinderen van Jacob Willems voors. ter andere zijde,
hebben verklaard dat de pretentie van verschoten penningen die de voornoemde momboiren der onmondige kinderen hadden, zijn en blijven geliquideerd tegen de pretentie van de inventaris de de momboiren verkocht hadden. Get. : AB/JC 22 jan. 1650.

31-01-1650 [Idem akte 431.]: Willem Joachims van ALDENSEE en Lambert Aert Horckmans als momboiren van Maijke weduwe van Jacob Willems hebben na drie jaar verhuring vercocht aan Philips Ardraen Clumpers een huis en hofstadt te Helmond op Binderseijnde neven erve der wed. Evert Maessen en des coopers en ons Heere van Helmont en de gemeijnstraet. Last: Helmondse grondcijns. Get. : AB/PB Datum u.s. 31 jan. 1650.

Idem [akte 475.]: Philips Goorts, borger van Helmond, heeft vercocht aan Willem Jochems van ALDENSEE, gewezen borgemeester van Helmond, een sille teulland te Helmond op de Vossenberch genoemd de Kieboom, neven erve Anthoni Henrick Princen en de gemeijne waterlaet en van erve der wed. Merike Jan Martens tot voor op de gemeijnstraet. Met de houtwas tussen de waterlaet en de straet. Get. : PB/JC Datum u.s.

18-02-1651 [GA Helmond inv 3844 akte 77.]: Peter Wouters van Leen, borger van Helmond, heeft vercocht aan Willem van ALDENSEE, affgegaen borgemeester van Helmond, een sille teulland te Helmond aan de Wiegerstraet, neven een waterlaet en de Santstraete. Get.: GM/PJ 18 feb. 1651.

Idem [akte 78.]: Peter u.s. heeft vercocht aan Willem u.s. een sille teulland te Helmond aan de Wiegerstraet neven erve Margriet van den Berge en een waterlaet Get. + datum u.s. 18-2-1651.

13-10-1651 Idem [akte 185 (zie akte 179).]: Pauwels Thomas Smit en Peter van Hemselroij als momboiren van Adolph zoon van wijlen Adraen Anthonissen, minderjarig, maar al de man van Merike dochter van Gelis Delis, benevens Wouter van Cranenbroeck en Peter van Thooren, executeurs van het testament van wijlen Gijsbert zoon van Jan Gerit Delis, hebben vercocht aan Peter Peters van Thooren, gewezen borgemeester van Helmond, 216 roeijen land op de Meulenthooren te Helmond neven erf. Jan Bogarts Willem Joachims van OLDESEE, de Meulenstraet en het gemeijnbroeck. Get.: DW/AV 13 okt. 1651.

Idem [akte 186.]: De verkopers u.s. hebben vercocht aan Willem Joachims van OLDENSEE de helft van het voornoemde perceel. Get. + datum u.s. 13-10-1651.

Idem [akte 187.]: De verkoper u.s. hebben vercocht aan Peter Hendrick Loockermans, borger van Helmond, een sille teulland te Helmond op de Meulenthooren, opwaarts naar de molen toe, neven erf. jonker Johan Verstegen (van der Steegen) en de gemeijnstraet en erf. Aert Clumpers. Get. + datum u.s. 13-10-1651.

Idem [akte 188.]: De verkopers u.s. hebben vercocht aan Michiel Lenaerts; een huis in de Veestraet neven erve Scheenarts te Eindhoven en erve Jan Sanders en van erf. der edele heer van Helmond tot op de gemeijnstraet. Last: een half hoen grondcijns. Get. + datum u.s. 13-10-1651.

16-10-1651 Idem [akte 189.]: Peter Peters van Thooren heeft overgegeven aan Willem Joachims van OLDSENSEE de helft van 216 roijen land (van OLDENSEE heeft reeds de andere helft, zie 13 okt. 1651. Get.: SJ/CH 16 okt. 1651.

26-09-1646 [LAHB OAA Deurne inv 231/24 (oud: VIII e-6-16) (identiek met de inv OAB nr.1 blz.117-121, OAH 46 blz. 46-48 en OAH 47 blz. 76-79]
Attestatie 1646: Extract uijt een ingebonde parkemente boeck, waerinne staet als volgt: Wij Peter van Hemselroij, en Johan Derick Coolen, schepenen deser stadt van Helmont, certificeeren
Etc...
Extra-ordinarie acte gehouden den XXX"1 Dec. 31-12-1651 coramscabinis Sacharias Janssen en Cornelis van Hoochstraten.Compareerden mr. Daniel Wijtvelt, borgemeester, Sr. Woutervan Cranenbroeck, rentmeester, Hendrick Goorts van Duppen, Jan Aerts, Roeloff Hendrick Jacobs, Aert van Esch,Peter Mathijssen van der Velden, Jan Willems Gooien, Willem Joachims van OLDENSEEL, soo voor hen selven alsmede caverende voor Elisabeth weduwe Peter van den Berch, Peter Willems, Jan Janssen de Bercker, Willem Dircx, Jan Gerits van Baeckel, Anthoni Peters de Ketelaer, Katelijn vanden Graeff,
Hendrick Martens den meulder, Hendrick Hendrickx, Guilliam van Boesdonck, Silvester van Hemselroij, Joost Janssen, de weduwe (Willem) van Empel, Nicolaes van Berckel, Lenaert Daemen, Josijn Pauwels, Dirck Wouters,de weduwe Frans Joost Costers, Gillis Otto Haeck, May dochter Marten Otten, Peter van den Berch, het Ambacht van de Wevers, Ste Catelijnnen gulde, Cleueniers gulde, Jan Joost Raessen,
-verclaerende uut crachte van ordonnantie, van Heeren Schepenen in dato den 29en Oct. 29-10-1651 lestleden gegeven ende den tweeden (Nov.) 02-11-1651 in extra-ordinario judicio gewesen executabel tot laste van de voorschreven contradicteuren, gesommeertsijnde tot betalinge van eenen peen van drie gl., voor elckede(r) voorschreven contradicteuren te betaelen,
bevindendehen daerbij grootelijcx gegraveert uijt redenen bij tijden endewijlen te allegeren, -versoecken tegen dieselve ordonnantie ende vonnisse mits- etc...

30-10-1652 [GA Helmond inv 3845 akte 311 fol 67v.]: Lambert Antoni Willems, momboir over Lambert Franssen, jongman, heeft vercocht aan Jan Janssen de Bercker een jaarl. rente van 12 gl./15 st. uit een halve erfenis te Vlierden genaamd den Steenen Camer (Perina de Louwe of haar kinderen bezitten de andere helft), met 34 lopensaets teulland, belast met 50 gl. aan Goort Coppens te Eindhoven, en 3 coppen rogge a/d gremisten alhier te Helmond (zie ook Helmondse schepenbrief 14 aug. 14-08-1652). Hoofdsom: 215 gl.19 st./3 oirt. Met voorwaarden. Get.: JG/SJ 30 okt. 1652.

09-11-1652 [Idem akte 313.]: Jan Janssen de Bercker heeft overgegeven aan Willem Joachims van OLDENSEEL een rentebrief van 12 gl./15 st. (zie Helmondse schepenbrief 30 okt. 30-10-1652 / akte 311). Get.: HJ/DW 9 nov. 1652.

16-10-1653 [GA Helmond inv 3844 akte 409.]: Alsoo Cornelis Jan Joosten alias Caris; jaarlijks was competerende van de kinderen en erfgenamen van wijlen Joost van den Boogart en diens vrouw Jenneke een lijfrente van 25 gl., tot onderhoud van dezelfde Caris, die nu voor de schepenen verklaart voldaan te zijn vanwege het contigent van Elisabeth van den Boogart. Get.: PBu/JG 16 okt. 1653.

Idem [akte 410.]: Elisabeth van den Boogart, namens Aernout de Bock, haar man (zij wonen te Antwerpen - procuratie voor notaris Hoeffs aldaar), heeft overgegeven aan Jan Aertts drie sillen teulland te Helmond op de Vossenberch neven de H. Geest van Helmond en de wed. Peter Vrienten en erf. Lambrecht Bex en de landtweer.Get.: PBu/JG 16 okt. 1653.

Idem [akte 411.]: Elisabeth voornoemd heeft vercocht aan Willem Joachims van OLDENSEEL een wei- of hooiveld, 2 sillen groot, gelegen in den Parck te Helmond neven Hanriske wed. van Anthonis sMols en erf. Hanrick Janssen en erf. der edele heer van Helmond. Get. + datum u.s. 16-10-1653.

17-10-1653 [Idem akte 412.]: Alsoo Elisabeth van den Boogart, vrouw van Aernput de Bock; het teulland u.s. aan Jan Aerts had opgedragen, en aan Willem van OLDENSEEL het wei- of hooiveld, moet worden verstaen dat Aernout nog niet tot zijn mondige jaren is gekomen. Daarom zijn voor ons verschenen Johan Dercx Coolen en Jan Peters van Tricht, borgers van Helmond, stellende zich borg voor het ratifceren van Aernout van deze transportakte, zodra hij tot zijn mondige jaren zal zijn gekomen Get.: PBu/PB 17 okt. 1653.

[Taxandria jaargang 38 (1931) pag 54: genealogische fragmenten: van Enten . Taxandria jaargang 46 1939 pagina 242: De familie Roefs door Jac. Heeren.

11-12-1653 [RA inv 3844 akte 429 Periode: 1650/1659.]: Jan Thomas Connincx, wonende te Rixtel, en zijn kinderen Meijke en Aert, verwekt bij Levina dochter van Aert Poirters, Thomas Peters van den Mesenbergh, rentmeester van de heer commandeur van Gemert, en Wouter van Cranenbroeck, rentmeester van de heer van Helmond, bekennen dat zij schuldig zijn aan Willem Joachims van OLDENZEEL, borger alhier, de somma van 1600 gulden, over 6 jaar terug te betalen, met een rente van 5%.
Get.: JG/SJ 11 dec. 1653
In de marge: Dirck van OLDENZEE (zijn zoon) bevestigt in 1660 betaling.

18-09-1657 Willem Jochums van OLDENSEEL koopt van Peter Hendricx, wonend te Mierlo en Leunis Joosten en Lambert Peters, wonend te Lierop, als erfgenamen van Hendrick Lamberts van Mierlo, 5 lopnse teullands te Stiphout genaamd "de Hees"; neven de efrgen. Peter Joosten en Claes Jansen en Thijs Thijssen van Hooff en de gemeijnweg.
Adriaan Peters Lamberts, wonend te Cranenbroecq, vernaderd het en Willem Jochums van OLDENSEEL koopt het opnieuw, dat alles op 18-09-1657.
[Familie Archivaria Aldenzee 198/271 fol 829.]

26-10-1657 [RA Helmond inv 3844 akte 838 fol 181 Periode: 1650/1659.]:
Lambert Henricx, wonende te Aarle, heeft vercocht aan Willem Joachims van OLDENSEEL een jaarl. rente van 6 gl. uit een stuk akkerland te Aarle in de Braeck neven erf. Jan Thomas, erf. der Commanderij van Gemert, erf. comp. de kerk van St. Jan te ´s-Hertogenbosch.
Last: 100 gulden aan Goot Joachims te Aarle, en een capuijn jaarl. a/d heer van Rixtel.
Get.: PJ/JG 26 okt. 1657. In de marge (gedeeltelijk leesbaar): Dirck van OLDENSEEL als mede erfgenaam bevestigt aflossing.

09-01-1662 [1662 3845 fol 194v Helmond Agter de Ameijde]: Goort Michielse van Merevoirt en Jan vanden Grootenacker proviseurs van den Taeffelen des H. Geest, verkopen aan Willem van OLDENZE een huijs, hoff en hofstadt,
gelegen agter de Ameijde, EZ. Dirck Andries metser, AZ. Aert Hendricx.

02-03-1666 [1666 3847 fol 16v, Hoogeindse poort]: Anthonij Hendricx vander Bruggen, wonende te Gemert, bekend ontvangen te hebben van Catharina weduwe van Willem van OLDENZEE, de somma van 100 gl.
Als onderpand een huijs en hoff gelegen opt Hoocheijnt.

02-03-1666 [idem]: Anthonij Hendricx vander Bruggen, wonende te Gemert, bekent ontvangen te hebben van Catharina de weduwe van Willem van OLDENZEE, de somma van 100 gl.
Als borg een panne huijs met de helft van den dries daar aangelegen, achter de Ameijde.

[Vlasbloem 1989 blz.93] Maria OLDENZEEL, Arnoldus soon Willem OLDENZEE, Catharina weduwe met 6 kinderen van Willem Joachim OLDENZEE,
Santus Spiritus in Helmond, Henricus filius Petri van Tricht alias: Vriensten [fol 5v] 1 den novo 1 ort ex domo quopndam Relicta Joannis de Mercia retro Ameijde.
Cijnboek van de Heer van Helmond bijlge 312a, Werkgroep HKK Ouwerling Deurne van Pierre van de Meulenhof 2011]
Voorbehouden of dit gaat over DEZE Willem Joachim...

20-08-1680 [1680 3849 fol 164v Helmond Agter de Ameijde]: Dirck, Willem en Joan van OLDEZE, Andreas Roeffs, man van Maria OLDENZE, Andries Ambrosius Verhees en Gerrard Coenen van Stevenswert als voogden van kinderen van wijlen Jochem van OLDENZE en Catarina Coenen, Andries Ambrosius Verhees en
Cornelis Jacobs als voogden van Arnoldus van OLDENZE, de kinderen van wijlen Willem van OLDENZE en Catarina Aert Gulten.
5e lot krijgt Andries Ambrosius Verhees huijs en grond gelegen agter de Ameijde, volgens brief van 09-01-1662.
Ondertrouwd [131] op 31-01-1637 te Helmond, gehuwd voor de kerk op 05-02-1637 te Helmond (bron: DTB 2 fol 13v, brontekst: Bruid werd "Catharina Arnoldi ab Helmont; weduwe met 6 kinderen" genoemd.) met Anna Catharina (Catharina) Arnoldi GULTEN (CLOMPERS alias Catharina Arnoldi)) [910] (zie 19W50420a).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
19A00000a    Joannes Joachimi ALDENZEE (Aldeseel) [68322], geboren voor 1614. Doopgetuige te Helmond 10-02-1651 Wilhelmus zoon van Joannes Wilhelmi Coolen (van DEURSEN) en van Beatricis.
Getuigen; Joannes Joachimi ALDESEEL en
Hildegundis Broeckx loco Adriana Mathei. [DTB BA´sHB 3 fol 87.], zoon van Joachimus (Jochum) Janse ALDENZEE (van Stevensweerde Alias: Oldenzeel) [977] (zie 18A00000b).
 
19 85630d    Gerardus Reijnerus van der PUTTEN (van der Puth) [41848], gedoopt (R.K.) op 18-01-1643 te Gemert (getuige(n): Gisbertus Henrici Verpoorten en Catharina Francisci) (bron: Reg 31 pag 148), begraven op 20-03-1703 te Gemert op 60-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 pag 178 R16), [Guan] Getuige bij:
28-02-1685 doop Jacoba Gerardus van der Eijcken [Reg 5 pag 198], zoon van Reynder Reijndersz van der PUTTEN (van der Puth (van Diest)) [2541] (zie 18 85630a) en Joanna (Jenneke) Joannis Francisci van de LAAR (Janse Alias: Franssen) [2542] (zie 19 00872a), woont voor 1703 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [11730] op 24-jarige leeftijd op 06-09-1667 te Gemert (R.K.) (getuige(n): R/D Anthonius Heijligers en Casparus van der Putten) (bron: Band 38 pag 380 B7) met Margaretha Wilhemii van SANTVOORT (de Cuijper) [41849], 23 jaar oud (zie 20 00977a).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen.
 
19 85630c    Joannes Reijerus van der PUTTEN [60191], Schepen, gedoopt (R.K.) op 25-11-1640 te Gemert (getuige(n): Joannes van Aken en Alegundis Joannis) (bron: Reg 2 pag 118), begraven op 31-03-1716 te Gemert op 75-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 Pag 297 R16), [Guan] Getuige bij:
04-11-1678 doop Anna Janssen Staijackers (+ 1726) [Reg 5 pag 58]
01-05-1694 doop Joanna Wilhelmus van der Putten (+1721) [Reg 6 pag 174]
08-11-1711 doop Henricus Vincentius ALDENZEE (+1763) [Reg 7 pag 320]
07-11-1715 doop Anna Joannes van Puijffelijck [Reg 8 pag 62]
21-10-1716 doop Joannes Ludovicus ALDENZEE [Reg 8 pag 93], zoon van Reynder Reijndersz van der PUTTEN (van der Puth (van Diest)) [2541] (zie 18 85630a) en Joanna (Jenneke) Joannis Francisci van de LAAR (Janse Alias: Franssen) [2542] (zie 19 00872a), woont voor 1716 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [18502] op 25-jarige leeftijd op 16-02-1666 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Casparis van der Putten en Joannes Staijackers) (bron: Band 3 pag 368 B7) met Agnes Willems STAIJACKERS [60168], 34 jaar oud (zie 20 50110c).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19 85630b    Caspar (Ullrich) Reijndersz van der PUTTEN (Reiniers) [2524], gedoopt (R.K.) op 20-03-1639 te Gemert (getuige(n): Joannes Becx loco Casparus Ulrici de Hoensbroeck Baron en Commandeur in Gemert en Mechtildis uxoris Amandus de Mulder) (bron: reg 1 pag 68, brontekst: Als Caspar Ulricus van der Putten.), begraven op 22-12-1696 te Gemert op 57-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 pag 126 R16), 24-02-1670 doop Petronella Nicolaas Maessen (1670-1747) [Reg 3 pag 193]
20-10-1673 doop Joannes Joannes van der Putten (1673-1727) [Reg 3 pag 286]
05-12-1675 doop Maria Joannes de Bruijn (1675-vóór 1676) [Reg 3 pag 334]
26-03-1683 doop Arnoldus Gerardus van der Eijcken (+ 1734) [Reg 5 pag 151]
[Guan], zoon van Reynder Reijndersz van der PUTTEN (van der Puth (van Diest)) [2541] (zie 18 85630a) en Joanna (Jenneke) Joannis Francisci van de LAAR (Janse Alias: Franssen) [2542] (zie 19 00872a), woont voor 1696 te Gemert, NL.
Gehuwd [2058] op 30-jarige leeftijd op 26-11-1669 te Gemert (bron: Gemertse Bronnen #2/126), gehuwd voor de kerk op 28-11-1669 te Gemert (getuige(n): Joannes van Dinter en Joannes Jegers) (bron: Band 38 pag 395 B) met Dymphna Wilhelmus Joannes WILLEMS [2543], 24 jaar oud (zie 19 01011a).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth van der PUTTEN [91086], gedoopt op 13-09-1670 te Gemert (zie 20 85630a).
   2. v  Wilhelma van der PUTTEN [91085], gedoopt op 19-10-1671 te Gemert (zie 20 85630b).
   3. v  Maria van der PUTTEN [91082], gedoopt op 28-09-1673 te Gemert (zie 20 85630c).
   4. v  Joanna van der PUTTEN [91083], gedoopt op 05-04-1675 te Gemert (zie 20 85630d).
   5. m  Reijnerus van der PUTTEN [89614], gedoopt op 21-12-1676 te Gemert (zie 20 85630e).
   6. m  Joannes van der PUTTEN [6815], gedoopt op 03-08-1678 te Gemert (zie 20 85630f).
   7. m  Franciscus Caspers van der PUTTEN [2522], gedoopt (R.K.) op 17-05-1680 te Gemert (zie 20 85630g).
   8. v  Anna van der PUTTEN [91078], gedoopt op 01-10-1682 te Gemert (zie 20 85630h).
   9. m  Wilhelmus van der PUTTEN [91074], gedoopt op 15-06-1684 te Gemert (zie 20 85630i).
   10. m  Arnoldus van der PUTTEN [91076], gedoopt op 10-08-1686 te Gemert (zie 20 85630j).

19 85630a    Maria (Merike) Reineri van der PUTTEN [4349], gedoopt (R.K.) op 13-12-1637 te Gemert (getuige(n): Thomas Petri Cuijpers en Anna Winandi de Helmont) (bron: Reg 1 pag 61), begraven op 09-11-1702 te Gemert op 64-jarige leeftijd (bron: Reg 21.00 pag 175 R16). Doopgetuige te Gemert op 24-09-1688; Elisabetha, dochter van Petrus van der Putten (geb. 1688) nicht vaderszijde. [Reg 6 pag 41]
En te Gemert op 21-11-1695; Arnoldus, zoon van Petrus Mesenbergh (geb. 1695) als grootmoeder vaderszijde. [Reg 6 pag 208], dochter van Reynder Reijndersz van der PUTTEN (van der Puth (van Diest)) [2541] (zie 18 85630a) en Joanna (Jenneke) Joannis Francisci van de LAAR (Janse Alias: Franssen) [2542] (zie 19 00872a), woont voor 1702 te Gemert, NL.
Ondertrouwd [1796] op 26-06-1658 te Gemert (bron: Band 30 pag 114 B4) (getuige(n): R/D Henricus Joannis en Henricus Anthonij), gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 11-07-1658 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Joannes Henrici Bonenberchs en Laurentius Hermanni Hogaerts) (bron: Band 30 pag 114 B4, brontekst: Vader van de bruid is overleden.) met Hubertus (Huijbert) Aertszn, Arnoldii MESENBERGH (Cuypers, den Cuijper) [4348], 26 jaar oud (zie 20 01028a).
Uit dit huwelijk: 14 kinderen.
 
19 84375a    Aleida (Aleydis) SWINKELS [5259], geboren circa 1648 (brontekst: Aerle en Rixtel), overleden voor 1715 te Stiphout, dochter van Joannes (Jan Aert) SWINKELS [5346] (zie 18X84375a) en Helena Jan Jan COOLEN [5347] (zie 19TP1603c).
Gehuwd voor de kerk [2480] op 28-06-1671 te Aarle-Rixtel met Wilhelmus (Willem) Andriessen VERMEULEN [5258] (zie 20 04449a).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
19 79170-    Henricus Jacobi JANSSEN (Grootens Alias: de Groot) [26985], geboren circa 1600 te Veghel, begraven op 27-02-1664 te Gemert (bron: Reg 2.00 Pag 28 B6), woont 1664 te Gemert, NL.
Relatie [31451] met Maria NN UXORIS HENRICI JAN JACOBS (GROOTENS) [27172] (zie 19 26969-).
Uit deze relatie:
   1. m  Joannes Henricus Jan de GROOTENS (de Groot) [26848], geboren circa 1625 (zie 20 79170a).

19 72604g    Franciscus van TRICHT [85433], gedoopt (R.K.) op 26-09-1697 te Helmond (getuige(n): Franciscus Jacobs en Joanna Sijmens (van den Boomen)) (bron: DTB 1), zoon van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
 
19 72604f    Hendrina van TRICHT [84430], gedoopt (R.K.) op 21-04-1693 te Helmond (getuige(n): Godefridus Keldermans en Maria Janssen van Boxtel) (bron: DRB 1 fol 22), dochter van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
 
19 72604e    Francisca van TRICHT [84428], gedoopt (R.K.) op 10-08-1691 te Helmond (getuige(n): Joannes Jacobs en Elisabeth Martens Kelders) (bron: DTB 1), dochter van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
 
19 72604d    Johanna van TRICHT [85165], gedoopt (R.K.) op 01-11-1688 te Helmond (getuige(n): Theodorus Joannis van Duppen en Gertrudis Wilms van Tricht) (bron: DTB 33 BHIC 8055), dochter van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
 
19 72604b    Wilhelmus van TRICHT [83449], gedoopt (R.K.) op 21-11-1684 te Helmond (getuige(n): Henricus Wilhelmi van Tricht en Elisabeth Jacobs) (bron: DTB BA´sHB 3 fol 94e), zoon van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
 
19 72604a    Wilhelmus van TRICHT [83151], gedoopt (R.K.) op 18-11-1683 te Helmond (getuige(n): Jacobus Franssen en Ida Wilhelmus van Tricht) (bron: DTB BA´sHB 3 fol 92v), overleden voor?1684, zoon van Joannes Wilhelmus van TRICHT [15265] (zie 18 72604c) en Aldegonda Jacobs van DEURSEN (Jacobs) [17012] (zie 20B02050g).
 
19 70670b    Maria (Maria) Henricx VERVOORDELDONCK (HENDRIX) [3568], geboren circa 1670 te Vlierden, overleden na 1749 te Vlierden (bron: Helmondcijns Vlieden post 95 Waterdijck op Stipdonck en ter Heeze).
Ondertrouwd [21009] op 08-09-1691, gehuwd op 23-09-1691 te Vlierden, gehuwd voor de kerk op 13-09-1691 te Vlierden (R.K.) met Simeon Paulus KEUNINCKX (Coninckx Alias: Isbouts) [47544] (zie 20 50702a).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen.
 
19 70485a    Maria Jansen van BOXTEL [35412], geboren te Boxtel, gedoopt voor 1654, overleden op 21-11-1682 te Helmond, begraven op 23-11-1682 te Helmond (bron: RA Helmond 373/1 fol 124/127 18-12-1682, brontekst: Taxatie van het onroerend goed), 13-03-1682 was zij te Helmond nog doopgetuige. Zij woonde te Helmond, NL. Ex Boxtel.
Ondertrouwd [21727] op 04-02-1678 te Helmond, gehuwd voor de kerk op 12-02-1678 te Helmond (R.K.) met Henricus van HAENDEL [35422] (zie 20 50118b).
 
19 70150+    Nog zes kinderen van SCHAYCK [8584], gedoopt (R.K.) 1658-1670 te Gemert, kind van Henricus (Hendrick Janse) van SCHAYCK [8582] (zie 18 70150j) en Joanna Joannis Anthony van BEECK [8583] (zie 18 00919a).
 
19 70150c    Laurentius van SCHAYCK [58581], gedoopt (R.K.) op 27-06-1659 te Gemert (getuige(n): Laurentius Jegers en Anna Henrici) (bron: Reg 1 pag 94), zoon van Henricus (Hendrick Janse) van SCHAYCK [8582] (zie 18 70150j) en Joanna Joannis Anthony van BEECK [8583] (zie 18 00919a).
 
19 70150b    Joannes (Jan) Hendrik van SCHAYCK [8575], geboren circa 1654 te Beek en Donk, gedoopt (R.K.) circa 1654 te Beek, begraven op 28-11-1730 te Gemert (bron: Reg 22.00 Pag 67 R17), zoon van Henricus (Hendrick Janse) van SCHAYCK [8582] (zie 18 70150j) en Joanna Joannis Anthony van BEECK [8583] (zie 18 00919a), woont 1730 te Gemert, NL.
Gehuwd voor de kerk [2862] op 20-01-1674 te Gemert (R.K.) (getuige(n): Hubertus van Schaijck en Lambertus Janss) (bron: Reg 3 pag 414 B7) met Maria Joannis van BRUSSEL (Janss) [8576], 25 jaar oud (zie 19 00918a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes van SCHAEIJCK [8578], geboren op 23-10-1674 te Gemert (zie 20 70150a).
   2. v  Dijmphna van SCHAYCK [58558], gedoopt (R.K.) op 10-02-1677 te Gemert (zie 20 70150b).
   3. v  Maria Janssen van SCHAYCK (van Schaeijck) [8574], gedoopt (R.K.) op 10-05-1679 te Gemert (zie 20X70150c).
   4. m  Henricus van SCHAYCK [58559], gedoopt (R.K.) op 27-04-1681 te Gemert (zie 20 70150d).
   5. m  Theodorus van SCHAYCK [58560], gedoopt (R.K.) op 04-07-1685 te Gemert (zie 20 70150e).
   6. v  Elisabeth Janssen van SCHAYCK [58561], gedoopt (R.K.) op 21-10-1689 te Gemert (zie 20 70150f).

19 70150a    Perina van SCHAYCK [58408], geboren voor 1652 (bron: Samen10), dochter van Henricus (Hendrick Janse) van SCHAYCK [8582] (zie 18 70150j) en Dijmna Joannis BAUMANS [58407] (zie 18 00917a).
 
19 55041?    Michael Luijcas Adriani van CREIJEL (van Creyl) [83693], geboren circa 1640 (bron: Beursenstichter Goort van Diepenbeeck en zijn familie in Taxandria 43 (1936) pag 187). Zijn ouders zijn niet zeker! Zoon van Luijcas Adriaensz van CREIJEL (Aerdts Krayell) [11367] (zie 18 55041a) en Henrica (Hendricxken) Laureijns van DIEPENBEECK [15352] (zie 18 03846a), woont te Helmond, NL.
 
19 55041b    Heylwigis Luijcas van CREIJEL (van Creyl) [83692], gedoopt (R.K.) op 26-08-1635 te Helmond (getuige(n): Marcellis Laurenssen loco Magister Antony van Diepenbeeck en Fransica Adriani van Kreijl) (bron: DTB 2 fol 35), dochter van Luijcas Adriaensz van CREIJEL (Aerdts Krayell) [11367] (zie 18 55041a) en Henrica (Hendricxken) Laureijns van DIEPENBEECK [15352] (zie 18 03846a).
 
19 55041a    Adriaen Luijcas van KREIJL (van Creijel) [4564], Schoenmaker, gedoopt (R.K.) op 23-08-1632 te Helmond (getuige(n): Arnoldus Laurentij en Judith Adriani) (bron: DTB 2 fol 22), zoon van Luijcas Adriaensz van CREIJEL (Aerdts Krayell) [11367] (zie 18 55041a) en Henrica (Hendricxken) Laureijns van DIEPENBEECK [15352] (zie 18 03846a).
 
19 55040b    Claidina de NOO [25663], gedoopt op 16-08-1687 te Zaltbommel, dochter van Johannes (Johan, Jan) Glaudi Jansz de NOO [25658] (zie 19w55040a) en Eleken (Elsie Elsken) Lammerts (Lubberts) OLDENZEE (Oldeseel) [25657] (zie 19a02120a).
 
19 50700c    Frans Jan CONINCX [84727], geboren circa 1640, overleden na 1678.
Ondertrouwd [29297] op 15-11-1664, gehuwd op 28-11-1664 te Deurne, gehuwd voor de kerk 1664 te Deurne (R.K.) met Catharina (Catharijn) Josephs VERDEUZELDONK (Rutten Verdeuseldonck Alias: Verdeuyseldonck) [1089] (zie 19 50100c). {Zij was eerder gehuwd [2030] voor 1658.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrina (Hendrica) CONINCX [4179], geboren circa 1667 te Venray (zie 20 50700a).
   2. m  Henricus (Hendrik) Pauli CONINCX (Keuninckx) [1266], geboren voor 1670 te Deurne en Liessel (zie 20 50700b).

19 50420e    Aert Peter GULTEN [6490], geboren circa 1600, zoon van Arnoldus (AART) Janse GULTEN GEN. CLOMPERS (Clompers alias: Clumpers) [911] (zie 18 50420a) en Maria (Maria, Meriken) Philips CLOMPERS (Clumpers) [912] (zie 18 09471a).
Relatie [1133] met Eerken Aert Peters NN GULTEN UXORIS (Gulten) [6491] (zie 19 09835a).
Uit deze relatie:
   1. v  Anneke PETERS (Gulten) [6492], geboren circa 1625 (zie 20 50421a).

19 50420d    Cornelis GULTEN (Clumpers, Clompers) [3910], geboren circa 1595, zoon van Arnoldus (AART) Janse GULTEN GEN. CLOMPERS (Clompers alias: Clumpers) [911] (zie 18 50420a) en Maria (Maria, Meriken) Philips CLOMPERS (Clumpers) [912] (zie 18 09471a).
Kinderen:
   1. v  Maria (Maaijken) Cornelis GULTEN (Gultens, Clumpers) [905], geboren voor 1620 (zie 20W50420a).
   2. m  Anthonius (Toon) Cornelis NN GULTEN FILIUS (Cornelisz) [3911], geboren voor 1620 (zie 20 50420b).

19 50420c    Maria Arnoldi GULTEN [3913], geboren circa 1598. Doopgetuige op 29-12-1641 te Helmond bij Theodorus(Dirk) van ALDENZEE zoon van Wilhelmus Joachimi van ALDENZEE en van Catharina.
Peter: Wilhelmus Joannes ab Heinsberch en
Meter: Maria Arnoldi Joannis Gulten. [DTB 2 fol 53]. Dochter van Arnoldus (AART) Janse GULTEN GEN. CLOMPERS (Clompers alias: Clumpers) [911] (zie 18 50420a) en Maria (Maria, Meriken) Philips CLOMPERS (Clumpers) [912] (zie 18 09471a).
Relatie [1918] met Joannis Hendriks NN GULTEN UXORUS (Gulten) [3914] (zie 19 09834a).
 
19 50420b    Joanna (Jenneke) Arnoldi CLUMPERS (Gulten) [2668], geboren circa 1620, begraven op 25-07-1680 te Helmond (bron: RA 374). Doopgetuige op 01-11-1644 te Helmond bij Wilhelmus van OLDENZEE en op 18-06-1653 te Helmond bij Maria OLDENZEE. Dochter van Arnoldus (AART) Janse GULTEN GEN. CLOMPERS (Clompers alias: Clumpers) [911] (zie 18 50420a) en Maria (Maria, Meriken) Philips CLOMPERS (Clumpers) [912] (zie 18 09471a).
Gehuwd (1) [552] voor 1667 met Jan Hendrick van der BRUGGEN (Hendricx) [3918] (zie 19 09836b).
Ondertrouwd (2) [8303] op 01-09-1668 te Helmond (brontekst: En 05-09-1668 Helmond.), gehuwd op 23-09-1668 te Helmond (bron: DTB 25 fol 50v), gehuwd voor de kerk op 23-09-1668 te Helmond (bron: DTB 5 fol 12) met Jacob Willems HELDERMAN (van Helden) [29901] (zie 19 24501-).
 
19 50400c    Catharina ROEFS [4135], geboren circa 1605 (brontekst: In 1661 moet zij nog geleefd hebben.), dochter van Gerardus (Geraart) Jan ROEFS (Mathijssen) [4127] (zie 18 50400a) en Catharina Gerard Dirkx MICHIELS [4128] (zie 18 05324a).
Relatie [289] met Cornelis de BERKER [4136] (zie 19 05320a).
Uit deze relatie:
   1. v  Catharina de BERKER [4137], geboren circa 1625 (zie 20 05320a).
   2. m  Jan de BERKER [4142], geboren circa 1631 (zie 20 05320b).

19 50400b    Hendrina ROEFS [4132], geboren circa 1633, dochter van Gerardus (Geraart) Jan ROEFS (Mathijssen) [4127] (zie 18 50400a) en Catharina Gerard Dirkx MICHIELS [4128] (zie 18 05324a).
Relatie [843] met Mr. Jacob van DAVERVELT [4133] (zie 19 05325a).
Uit deze relatie:
   1. v  Maria van DAVERVELT [4193], geboren circa 1658 te Gemert (zie 20 05325a).
   2. m  Hendrik (Hendrijck) van DAVERVELT (van DAVERVELT) [4134], geboren na 1659 (zie 20 05325b).
   3. v  Catharina van DAVERVELT [7838], geboren circa 1660 (zie 20 05325c).

19 50400a    Mattheus Gerardi ROEFS [942], Secretaris van Helmond 1650-1658, geboren te Uden (bron: Sassen blz. 136) (gezindte: N.H.), overleden 1658 te Helmond (bron: Vlasbloem 1 (1980) blz.68), zoon van Gerardus (Geraart) Jan ROEFS (Mathijssen) [4127] (zie 18 50400a) en Catharina Gerard Dirkx MICHIELS [4128] (zie 18 05324a).
Gehuwd voor de kerk [2090] op 18-02-1642 te Helmond (bron: DTB 2 fol 16v) met Catharina Theodori TEMPELAER [943], 20 jaar oud (zie 19 05330a). {Zij had ook ooit een relatie [2275] met Geerloff SUIJKERS [4129] (zie 19 11289a).}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina ROEFS [4130], gedoopt (R.K.) op 03-12-1642 te Helmond (zie 20 50400a).
   2. m  Andreas (Andries) ROEFS (Roeffs) [914], gedoopt (R.K.) 1652 te Helmond (zie 20W50400b).
   3. m  Mr. Theodorus (Dirck) ROEFS (Roeffs) [3978], geboren voor 1652 (zie 20 50400c).
   4. m  Mattheus (Meus) Meusssoon ROEFS [1740], geboren circa 1661 (zie 20 50400d).

19 50288a    Wilhelmus NN CATHARINA WILLEMS PADRE [27310], geboren circa 1650.
Kind:
   1. v  Catharina Willems NN ALDEZEE UXORIS [27296], geboren circa 1640 (zie 20W50288a).

19 50227d    Derck de NOO [25665], gedoopt op 20-12-1692 te Zaltbommel, overleden voor?1695, zoon van Johannes (Johan, Jan) Glaudi Jansz de NOO [25658] (zie 19w55040a) en Eleken (Elsie Elsken) Lammerts (Lubberts) OLDENZEE (Oldeseel) [25657] (zie 19a02120a).
 
19 50202b    Judocus WELTEN [47716], gedoopt (R.K.) op 07-03-1674 te Gemert (getuige(n): Lambertus Driessen loco Paulus Goorts van DOORNE en Lucia Aerdts loco Maria uxoris Joannes Hendrix) (bron: DTB 3 pag 294), zoon van Christianus WELTEN [1551] (zie 18 50200b) en Antonia Hendricx NN WELTEN UXORIS [1553] (zie 18 11982-).
 
19 50202a    Antonius Christiaensz WELTEN [1274], gedoopt (R.K.) op 22-02-1671 te Bakel (getuige(n): Judocus Henrici (Hendricks) en Joanna Welten) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.14), begraven op 10-04-1756 te Bakel op 85-jarige leeftijd, zoon van Christianus WELTEN [1551] (zie 18 50200b) en Antonia Hendricx NN WELTEN UXORIS [1553] (zie 18 11982-).
Ondertrouwd [227] op 04-10-1710 te Bakel, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 19-10-1710 te Bakel (RK) (getuige(n): Jacoba ARTS et Maria HENDRIKS (Johannes van der ASDONK Pastoor)) (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.14) met Petronella Christianus Peters (Perijn) ANCEMS (CORSTIAANSEN) [1277], 26 jaar oud (zie 19 11983a).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christianus Antony (Corstiaan) WELTEN (TEUNIS) [1021], gedoopt (R.K.) op 24-10-1724 te Bakel (zie 20 50202a).
   2. m  Gysbertus Antonie WELTEN [11059], gedoopt (R.K.) op 21-03-1731 te Bakel (zie 20 50202b).

19 50200e    Peter Hendrik WELTEN (van Schipstal) [3528], Burgemeester van Vlierden [RA 57 1687], zoon van Hendrik Peeter WELTEN (Walraven van Schipstal) [1456] (zie 18 50200a) en Diercken Jan WILLEMS [1458] (zie 18 09286a), woont op 04-06-1653 te Vlierden, NL, [198/381 fol. 82vs.].
Relatie [23] met Petronella Driessen van LIESHOUT (Lyshout) [1428] (zie 20 11848b).
Uit deze relatie: 3 kinderen.
 
19 50200d    Willibrordus (Wilbert) Hendrik WELTEN (Hendrix van SCHIPSTAL) [2597], Hoevenaar / Schepen President Schepen / Kerkmeester te Bakel, geboren circa 1634 te Deurne (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999 Blz. V 12, brontekst: Vlierden), overleden op 12-01-1712 te Bakel, zoon van Hendrik Peeter WELTEN (Walraven van Schipstal) [1456] (zie 18 50200a) en Diercken Jan WILLEMS [1458] (zie 18 09286a), woonde 1699 te Bakel, NL.
Gehuwd voor de kerk (1) [175] op 28-06-1659 te Vlierden met Gertrudis CLAASSEN [2603] (zie 19 09301a).
Gehuwd (2) [179] voor 1660 met Maria (Maria) Antonis JOOSTEN (van den Cleijnen Banckert) [2598] (zie 19 13044-).
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Antonius Wilbert WELTEN (Wilberts van SCHIPSTAL) [2594], gedoopt (R.K.) op 11-01-1666 te Bakel (zie 20 50204a).

19 50200c    Joannes (Jan) Hendrik WELTEN [2650], Burgemeester van Deurne 1681, geboren circa 1632 te Deurne en Liessel, gedoopt (R.K.) circa 1632 te Vlierden (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz.8), begraven op 11-12-1685 te Vlierden (bron: Schepen DTB 26 fol 10, brontekst: Laat vrouw en kinderen na.), zoon van Hendrik Peeter WELTEN (Walraven van Schipstal) [1456] (zie 18 50200a) en Diercken Jan WILLEMS [1458] (zie 18 09286a), woont te Deurne, NL, 1690 Brouwhuis onder Vlierden en Kloostereind Deurne.
Ondertrouwd (1) [29202] op 22-01-1653 te Vlierden, gehuwd op 02-02-1653 te Vlierden met Adriana van NEDERWETTEN [84429] (zie 19 01633a).
Ondertrouwd (2) [270] op 01-06-1670 te Deurne, gehuwd voor de kerk op 05-06-1670 te Deurne (R.K.) (getuige(n): Antonis Willibrordi MEULENDIJCKX et Joost Joostensz JACOBS) met Margaretha (Magriet) Wilberts MEULENDIJKS [2653] (zie 20 84709e), deze relatie is twijfelachtig.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Godefrida Francisca (Goretteke) WELTEN [1105], geboren circa 1654 te Vlierden (zie 20 50200a).
   2. v  Maria (Maeijcken Jan) Jan Handrick WELTEN (Handrickx) [84425], geboren circa 1655 (zie 20 50200b).
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen.
 
19 50200a    Margarita (Gritten) Hendricks WELTEN [8394], geboren circa 1620 te Vlierden (bron: Welten Asten-Deurne e.o. boeken 1/3 1999, aktenummer: blz7), dochter van Hendrik Peeter WELTEN (Walraven van Schipstal) [1456] (zie 18 50200a) en Diercken Jan WILLEMS [1458] (zie 18 09286a).
Relatie [2802] met Andries Thijs VERHEES [8393] (zie 19 02098-).
Uit deze relatie:
   1. v  Elisabeth (Lijsken) Driessen VERHEES (Thijssen VERHEESSE) [3468], geboren circa 1642 te Vlierden (zie 20 02098b).

19 50190a    Petrus (Peter) Joosten van den Hertsbergh van den HAENACKKER (Aerts) [5233], Borgmeester in 1688, lid van het schuttersgilde te Vlierden. Geboren circa 1630 (bron: A.Vissers Samen 5, brontekst: Vlierden?). Hij is samen met Mattijs Janssen Verhees, voogd over de minderjarige kinderen van broer Willem en van Catharina Wilbert Daniels. Overleden na 1690 (bron: PA Pieter Koolen, brontekst: 1718 meent [Samen 12b]), 12-03-1661 [Helmond Schepenprotocol 272 fol 101 vs.]: Peter Joosten, wonende te Vlierden, verkoopt aan Flips Willems, wonende te Deurne, een beemptje, groot ca 2 Lop. gelegen te Helmond in de Rietbeemden ontrent de padt Lierop. Id. aan id. een half Lopense land gelegen te Deurne onder Zeiberch, e.z. koper a.z.b.e. Goort Jnssen.

19-04-1681 [Arch. Helmond inv 276 fol 289.]: Peter Jan Smits, wonende te Vlierden, verkoopt aan Peter Joosten, wonende te Vlierden, een stuk hooiland... [RA Vlierden 27 (Elders gepasseerd) fol 24 Helmond 19-04-1681]

30-10-1719 [RA Vlierden inv 13.]: Aenspraeck voor Johan van der Horst, als rentmeester van den hoogh Edele welgeb. Heere Johan Wilhelm Baron Quaet van Wickradt, heere van Grooten Bullesheijm, Angern, Moncheijm, Miel en Vlierden, als eijgenaer en bij transport vercregen hebbende seecker gront gewin chijns boeck, eertijts toebehoort hebbende, aen den aedelijcken huijse van Rixstel, in die qualiteijt aenleggere, contra:
Peter Joosten, als gebruijcker van huijs, hoff en teullant, groot ontrent de twintigh loopense, gelegen tot Vlierden aen de Beerdonk, geheten den Hertsbergh, hier nader bredere geëxpresseert, alsoo gedaeghde.
Eerw. Heeren schepenen.
Den gemelten aenleggere in sijne quliteijt, proponerende, de redenenen van den gedanen dagement, omme te obtineren, den eijsch ende conclusie int eijnde deser te doen en te nemen, segt, poseert en art. het geene des en alsoo hier naer is volgende:

1. In den eerste waeragtigh te wesen.
2. Dat d´Heeren Wolpangus, Tomas, Johannes, Silvester ende Juffrouwe Elisabeth, kinderen wijlen Juffrou Adriana van Heessel voor d´erffregt, en d´Heer en Meester Tomas Idelet, hennen vader, voor togtregt.
3. In voegen voors. competerende sijn, huijs, hoff en teullant, te samen groot twintigh loopense, gelegen tot Vlierden aen de Beerdoncq, geheten den Hertsbergh, rengenotende aen twee en oock de derde zijde de gemeene straet, ter vierde zijde Jan Aerts van DOERNE.
4. Ende waer uijt aent chijns boeck, eertijts toebehoort geweest, aen den adelijcken huijse van Ricxstel, en nu bij coop, bij den hoogh welgeb. Heere van Vlierden vercregen.
5. Is gaende vijff besondere posten off texten gront gewin chijns.
6. Waer van den eersten tecxt chijns bedragende is vier denier oort veth. jaerlijcx.
7. Ende den tweeden tecxt chijns twee hoenderen.
8. Ende den derden vier denier veth.
9. Ende den vierden text chijns een denier oort veth.
10. Ende den vijffden ende laetsten text twaelff pont wasch.
11. Maeckende te samen volgens chijns regt gereeckent jaerlijcx uijt, de somm van acht guld. negentien stuijver ende twaelff penn.
12. Welcke gront gewin chijns veragtert, en onbetaelt is gebleeven, sedert den jare 17 C ende seven.(1707)
13. Sulx veragtert den tijt van seven volle jaren.
14. Tis nu sulc dat volgens de costuijmen oude hercomen en usantien der stadt ´s-Hertogenbosch en haerder Meijerije.
15. Notoir en buijten allen dispuijt is.
16. Dat soo wie in heel off deel gebruijckt eenige onderpanden, voor eenige chijnssen, pagten etc. off andere jaerlijcxe prestatie verbonden ende gehijpotequeert, den selven is schuldigh, soodanige chijnssen, renthen etc. te voldoen en te betaelen.
17. Ofte dat anderints soodanigen gebruijcker schuldigh en gehouden is, van de onderpande bij hem gebruijckt voor de pagte, chijnssen, renten etc. verbonden te doen behoorlijcke hantligtinge.
18. Laetende den chijns heffer off pant crediteur daer op met regt procederen.
19. Soo nac die raminge tussen de stadt ´s-Hertogenbosch en haerder Meijerije gehoort, en gewoonelijck is te geschieden.
20. Ende want den gedaeghde is gebruijcker van de onderpanden, waer uijt de voors. vijff texten chijns gaende sijn.
21. Soo is den selven gedaeghde vervolgens oock schuldigh en verbonden, den voors. veragterde chiins met de penen en boeten van dien van gewin en wanbetalingh te voldoen.
22. Oft ten minsten van die voors. goederen en onderpande te doen wettige hantligtinge naer behooren.
23. Oorsaecke waeromme den aenleggere in sijn qualiteijt genoodtsaeckt wort den wegh van regt in te gaen, en den voorn. gedaeghde als gebruijcker te doen dagvaerden voor U eerw. tegens de rolle op hodie dienende.
24. Mits allen den welcken en meer andere redenen middelen en motiven bij U eerw. ex officio vel via juris nader te voegen en te suppleren.

Concluderernde soo contendeert den aenleggere in sijn qualiteijt tot eijnde met vonnisse diffinitieff ter manisse des rigters bij U eerw. in desen te geven, verclaert en uijtgesproocken sal worden voor regt, dat den voorn. gedaeghde schuldigh en gehouden is, aen den aenleggere in sijne qualiteijt promptelijck op te leggen en te voldoen de voorn. seven jaren veragterde gront gewin chijns, monterende twee ende tsestigh gulden, achtien stuijvers ende vier penningen, behalven de penen en boeten van gewin, daer to,
soo ten reguarde van wanbetaling der jaerlijcxe pagten, als gewinnen nae regten staende verschult, met het geene pendete lite en tot de volle voldoeninge toe nogh nader sal comen te verschijnen off soo en gelijck in cas van chijns regt naer regten moet en behoort te geschieden, en in cas van oppositie onder suffisante cautie de restituendo in gevalle te namptiseeren,
ofte dat andersints bij defect van dien, den voors. gedaeghde schuldigh en gehouden sal zijn naer voorgaande hantvullinge van sijn gebruijck aen den aeniggere, van de voors. onderpanden te doen behoirlijcke hantligting, laetende den aenleggere vrij daer op te procederen ner behooren, en in cas van oppositie maeckende eijs van costen ofte dat andersints in en op alles etc.
Arnoldus Swinckels
[uit: doos 15, nr. 23] Zoon van Judocus (Joost) AERTS [7844] (zie 18 50190-), woonde 1681 te Vlierden, NL. Ex Budel.
Ondertrouwd (1) [1430] op 25-04-1655 te Deurne (bron: N.D.G. Trouwboek, brontekst: [Smens 12b] meent 24-04-1655 Vlierden N.D.G..), gehuwd op 09-05-1655 te Vlierden (bron: DTB bew. Kuijpers meent "R.K."), gehuwd voor de kerk op 09-05-1655 te Deurne (R.K.) (bron: PA Pieter Kolen, brontekst: Tot Doersen in de Kerck.), [DTB-Peelland, Deurne trouwboek 1598-1610 (RANB Deurne 5 fol 3)] met Maria (Marietien) Jansen NN HERTSBERGH UXORIS (Janssen van den Hertsberch) [5234] (zie 19 05177a).
Ondertrouwd (2) [2376] op 16-10-1678 te Vlierden, gehuwd op 17-11-1678 te Vlierden (bron: Schepen DTB, brontekst: Peter trouwt voor de tweede maal op 16-10-1678 (ondertr.) en 17-11-1678 voor de schepenen van Vlierden met Margriet Dircx. [Samen 12b]) met Margaretha (Mergriet) Dericx MEULENDIJKS (Dircks) [12754] (zie 20 84701e).
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joannes (Jan den Sleeger) Jan Peters Joosten van den HAENACKER (van den Hertbergh Alias Slegers) [3243], geboren circa 1658 te Vlierden (zie 20 50190a).
   2. m  Wilhelmus (Willem) JOOSTEN (van den HERTSBERG) [1112], geboren circa 1660 (zie 20 50190b).
   3. m  Henricus Peters (Hendrik) Joosten van den HERTSBERGH van den HAENACKER (AARTS) [5232], geboren circa 1660 (zie 20 50190c).
   4. v  Maria (Marij) Peters van de HERTBERCH (Joosten Aarts Alias: van den Haenacker) [3306], gedoopt (R.K.) circa 1662 te Vlierden (zie 20 50190e).
   5. m  Arnoldus (Aert) Joosten van den HERTSBERGH van den HAENACKER (Petersz van de Kerckhof) [7846], geboren circa 1665 (zie 20 50190d).

19 50118-    Andreas Everts van HAENDEL [35423], Deken van het Leegh Ambacht, overleden op 30-08-1671 te Helmond (brontekst: Apoplexia, Rector eccelsias Helmond b...). Nalatende kind(eren), begraven op 02-09-1671 te Helmond, woonde 1665-1671 te Helmond, NL, 12-08-1665 [Helmondse Schepenprotocol Nr 273 fol 256] Jan Joosten, hoevenaar op de hoeve genaempt Kerckhoff onder Vlierden, belooft op Lichtemis dach eerstcomend;; 1666 aan Andries Everts van Haendel, coopman te Helmond 100 gld en op lichtmisdag 1667 60 gld te betalen terzake van geleend geld.

22-10-1674 [idem nr 275 fol 93v.] Anneke, weduwe van Gielen Cuypers, wonend op´t Brouwhuys onder Bakel, en haar zoon Jan Gielen Cuypers, wonend op Bruggen onder Deurssen, bekennen schuldig te zijn aan Elisabeth wed. van Andries Everts van Haendel, wonend te Helmond, 100 gld Holl. à 5 %. [GTOB, 1991/6 pag 67: Kwartierstaat Sengers.
Gehuwd [21728] circa 1642 met Elisabeth Jan GOORTS (Goortsen) [35424] (zie 19 19241-).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Evert Andreas (Andries) van HAENDEL [971], gedoopt op 28-01-1646 te Helmond (zie 20 50118a).
   2. m  Henricus van HAENDEL [35422] (zie 20 50118b).

19 50109-    Ruthgerus KONINGS [3175], geboren circa 1610.
Kind:
   1. m  Joannes (Jan) RUTTEN (Koninckx) [1732], geboren circa 1635 (zie 20 50109a).

19 50108c    Hendrick FLODROP [2720], geboren circa 1612, zoon van Theodorus (Dirck) Dirckx van FLODROP [1225] (zie 18 50108a).
 
19 50108b    Ds. Guillielmus (Willem) van FLODROP [1239], Predikant te Eindhoven, geboren circa 1611, zoon van Theodorus (Dirck) Dirckx van FLODROP [1225] (zie 18 50108a).
 
19 50108a    Mr. Petrus van FLODROP (Vlodrop) [970], Secretaris van Helmond 1639-1647 (Sceptores der stadt Helmonti), geboren circa 1610 te Helmond, overleden op 01-08-1647 te Helmond (aktenummer: 19v, brontekst: "Twee zoonen van den in 1647 overleden secretaris Petrus van Flodrop en Catharina Herincx, die in 1650 hertrouwd was met Jan Dircx Coolen, -met name Marcellis,(~8 febr.08-02-1641) en Hendrik, (~27 nov. 27-11-1643)- De eerste was reeds 3½ en de tweede 2 jaren bij v.d.Waterlaat te Venray op studie aen de Latijnsche school. [familiearchivaria@gmail.com 217/256 ].). Doopgetuige op 15-03-1643 te Helmond bij Wilhelmus Thoma zoon van Isaac- et Maria. Zoon van Theodorus (Dirck) Dirckx van FLODROP [1225] (zie 18 50108a), woonde voor 1645 te Helmond, NL. Frenken 1/74.
Gehuwd [1014] voor 1640 te Helmond met Catharina Marcelisdr HERINCX [782] (zie 18 50103a). {Zij is later gehuwd [758] 1650 te Helmond (bron: AM Frenken II blz., aktenummer: 256, brontekst: )2) met Johannes (Jan Dirck) Theodorus Simons (Dirck Sijmonsz.) COOLEN (Simons, Symonis) [964] (zie 18TP1601a). {Hij was eerder ondertrouwd [31538] op 02-06-1626 te Helmond, gehuwd voor de kerk op 05-07-1626 te Helmond (R.K.) (bron: DTB 1 fol 158) met Margaretha van BELLEFELT [91347] (zie 18X85636-).}}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Catharina FLODROP (FLODROPS (Rutten)) [929], gedoopt (R.K.) op 01-01-1640 te Helmond (zie 20W50108a).
   2. m  Eerw.heer Marcellis van FLODROP [727], gedoopt (R.K.) op 08-02-1641 te Helmond (zie 20 50108b).
   3. v  Helena van FLODROP [1082], gedoopt (R.K.) op 17-06-1642 te Helmond (zie 20 50108c).
   4. m  Henricus (Hendrik) van FLODROP [1083], gedoopt (R.K.) op 27-11-1643 te Helmond (zie 20 50108d).
   5. m  Fredericus van FLODROP [3428], gedoopt (R.K.) op 25-06-1645 te Helmond (zie 20 50108e).
   6. m  Johannes (Johan) van FLODROP (Joan Vlodrop) [1226], geboren circa 1646 (zie 20 50108f).
   7. m  Theodorus (Dirck) van FLODROP [1227], geboren circa 1647 (zie 20 50108g).
   8. m  Z.Eerw.Heer Jacobus (Jacob) van FLODROP [1228], geboren circa 1649 (zie 20 50108h).
   9. m  Luijcas van FLODROP [1231], geboren na 1650 (zie 20 50108i).

19 50106a    Joncker Henricus (Hendrick) Joannis COENEN (Conradi, Coennen) [1418], geboren voor 1600, overleden na 1675, [GA Helmond inv 3840 akte 564 fol 682.]: Hendrick zoon van Jan Coenen, geassisteerd met zijn oom Willem Coenen en zijn ´cousijn´ (neef) Jan Jan Dierick Coenen, heeft overgegeven aan Otto Diercx de Visscher, secretaris van Deurne en schout van Vlierden, en zwager van Hendrick voors.,
de helft van een huis en hof die Jan Coenen en diens vrouw Lijske hadden te Helmond in de Biesestraet neven erf. der wed. Dierick Sijmons en de erfg. Jan v Nistelroij en van de gemeynstraet tot erve der voors. wed. Dierick Sijmons en Jan v Nistelroij.
Daar komt nog bij de helft der meubels en gerechte huisraad, uitgezonderd vijf gl. aan boeken, een ronde trouwring, en zijn vaders kleren, mantel en part van de vellen. Get. + datum u.s.

[Idem akte 565 fol 683.]: Otto u.s. heeft vercocht aan Hendrick u.s. een jaarl. rente van 60 gl. Get. + datum u.s.
In de marge: rente gelost door Helena van Zutphen, wonende te ´s-Hertogenbosch, namens Hendrick Jan Coenen. Met voorwaarden.

23-09-1641 [Idem inv 3842 akte 403 fol 124v.]: Alsoo Otto de Vischer, secretaris van Deurne, als man van Sophia, verkocht had aan Hendrick Jan Coenen, zijn zwager, een jaarl. rente van 60 gl. uit een half huis in de Biesestraet te Helmond neven erf. Jan Dierck Sijmons en Hendrick Loijen.
Dit bedrag behoeft echter een extra onderpand: dat wordt een 4e portie in een hoeve op Helmonder Hout aan het Lambertseijnde. Get.: WE/PK 23 sept. 1641 In de marge: aflossing in sept. 1653; ook de aanpalenden van het 2e onderpand worden genoemd: Ambrosius Aert Hermens en Cornelis Peters.

[Idem akte 461.]: Jan Diercx Sijmons Coelen, borger van Helmond, lakenverkoper, heeft namens Cleophas Janssen (die in Haarlem woont en daar "twijnder´ is), en namens Dierck Adriaens (die in Dordrecht woont en ook twijnder is), en die weer als voogden van de vier onmondige kinderen van Jan Janssen, allen kinderen en kleinkinderen van Grietke Walravens, die de zuster was van Dierck Walravens te Goch (overleden) vercocht aan Hendrick Jan Coenen, borger van Helmond, en aan Otto Ttheodorus de Visscher, schout van Deurne, als m/m van Sophia Jan Coenen, kinderen van wijlen Jan Coenen, in zijn leven koopman in deze stad (Helmond), een erfrente van 24 vaten rogge die Goyart Jan Snabben als m/m van Peerke Hendrick Snoek op de 14e juni 14-06-1525 voor schepenen van ´s-Hertogenbosch gelooft heeft te gelden aan Lambert de Oude en Lambert de Jonge, kinderen van wijlen Wouter Lemmens. (Die Lambert de Jonge was de grootvader van voornoemde Grietke en Dierck Walravens dan bent u weer bij).
Dit uit een hoeve te Deurne op het Vloeyeynde, tegenwoordig competerende de kinderen van wijlen Goert Peters de Blockmaecker. Get.: PH/WE Datum u.s.

14-01-1646 [GA Helmond inv 3843 akte 108.]: Comparerende alhier voor schepenen van Helmond Hendrick Coonen, mede voor zijn zwager Otto de Visschere, en hij bekent ontvangen te hebben van Jan Peters Cuijlemans
een obligatie van 100 gl. kapitaal die wijlen Peter Cuijlemans aan Jan Coonen zaliger gelooft had te betalen (brief onvindbaar). Get.: WE/JC 14 jan. 1646.

22-10-1657 [Idem inv 3845 akte 836.]: Alsoo Jaspar Baltissen, momboir der onmondige kinderen van wijl;en Huijbert Janssen, nl. Sijmon, Hendrick, Dirck.
En Peter Marcelis als man van Maijke Huijberts, in het jaar 1649 had verkocht een malder rogge erfpacht aan Hendrick Coenen, gaande uit de goederen van Mathijs Henricx als man van Marije de Blockmaecker, gelegen op ´t Vloeijeijnde onder Deurne, verschijnen nu voor de schepenen de genoemde kinderen en ratificeren alsnog de genoemde verkoop. Get.: HJ/PJ 22 okt. 1657 . Hij woonde voor 1649 te Helmond, NL, 1649 Deurne.
Relatie [723] met Mechtilda (Juffrouw) Simon Huberti van LOMMEL (ex-Matre Bertrams alias van Loemmel.) [2880] (zie 19 027027a).
Uit deze relatie:
   1. v  Catharina (Trijna, Trien) COENEN (Conen) [746], gedoopt (R.K.) circa 1629 (zie 20W50106a).
   2. v  Eerw zuster Elisabeth (Liza) COENEN [1419], geboren circa 1635 (zie 20 50106b).
   3. m  Gerardus (Gerrit) COENEN [12249], geboren circa 1635 (zie 20 50106c).
   4. v  Maria Henrici COENEN (Henricusdr.) [1084], geboren circa 1640 (zie 20 50106d).
   5. v  Barbara COENEN (Conen) [3893], geboren circa 1641 (zie 20 50106e).
   6. v  Domicella Maria COENEN [3916], geboren na 1642 (zie 20 50106f).
   7. v  Johanna COENEN [91031] (zie 20 50106g).
   8. m  Joannes COENEN [91032] (zie 20 50106h).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 20 van 22 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software